Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opravy ve vytištěných popisech vynálezůVe vytištěném popisu vynálezu k autorskému osvědčení č. 263 422/PV 6914-86/ není vytištěn titul u sedmého autora Vynálezu.vynález se týká antikorozní nátěrové hmoty s obsahom olovnatého pigmentu, určené zejména pro povrchovou ochranu rozměrných kovových konstrukcí.Nátěrové hmoty s olovnatými antikorozními pigmenty, zejména práškovým olovem, suříkem - orthoolovičitenem olovnatým a orthoolovičitanem vápenatým, jsou známé. I když toxické vlastnosti olova vyřazují tyto nátěrové hmoty z použití tam, kde není zaručene dodržení bezpečnostních předpisů, pro technické účely tam, kde se požaduje dlouhodobá ochranná účinnost nátěrů a kde je zaručene odborné provedení nátěrů při dodržaní ekologických požadavků,jsou tyto nátěrově hmoty zatím nenahraditelné. Jejich nevýhodou je však vysoká surovinová náročnost.Tento nedostatek známého stavu techniky v uvedené oblasti do značné míry odstraňuje antikorozní nátěrová hmota na bázi olovnatých pigmentů, plniv, pojiv, rozpouštědel a aditiv podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nátěrová hmota obsahuje ve své pigmentové části 5 až 100 hmot., s výhodou 10 až 30 hmot., jádrového olovnatého pigmentu, vztaženo na hmotnost pigmentové části. Jádrovým olovnatým pigmentem se rozumí zejména jádrové olovo, jádrový suřík - orthoolovičitan olovnatý a jádrový orthoolovičitan vápenatý.Jádrový olovnatý pigment je eubstrát, tvořený částicemi inertního pigmentu, například uhličitanu vápenatého, oxidu vápenatého, oxidu křemičitého, břidlice apod., opatřenými na svém povrchu tenkou vrstvou olova, popřípadě suříku - orthoolovičítanu olovnntého nebo orthoolovičitanu vápenatého.Nátěrové hmoty podle vynálezu umožní ušetřit při výroběnátěrových hmot značné množství olova, nabnš snrovínou pro výróbu jádrového olovnatého pigmentu jsou běžně používané levné inertní pigmenty. Jádrový olovnatý pigment se V nátěrovém filmu chová stejně jako kommtní častice práškového olovą. Životnosta ochranná účinnost nátěrů těchto nátěrových hmot je srovnatelná 3 těmito vlastnostmi u nátěrových hmot s obsahem práškového olo üoje n ú dech jeho konkrétního provedení. Tyto příklady udávají slažení náa ltěrsvých hmot, připr veuých godla vyn Vynález ajádrové olovo 35,- dílů hmot. talek 13,- oxid titaničitý 10,- olej lněný rafinovaný 14,- V tvrdá pryskyřice 14,- benzin lakový 2,- roztok sušidel 2,-jádrový suřik 60,- dílů hmot. oxid železitý červennhnědý 4,- bentonitová pasta 70 5 hmot.bento nitu 1,- fermež lněná 19,8 59 ní roztok dlouhého lněnéhočinky jsou v dalším blíže vysvětleny na příkla 263 422- 3 jádrový orthoolovičitan vápenatý 13,- dilů hmot. kopclymer vinylchlurid-vinylacetát 20,-jádrové olovo 23,- dílů hmot. železitá slída 14,- oxid železitý červenohnědý 10,- ĺ bentonit 1,- oíej lněný rafinovaný 12,- chlorkaučuk 15,- xylen 23,- roztok sušidla 2,-Účinnost jádrového olovnatého pigmentu - olovo na nosiči oxidu křemičitém-v modelové nátěrové hmotě dokládá tabulka, obsahující výsledky zkoušek inhibičnĺch vlastností vodních výluhů modelových hátěrovýchx/ při anooícké polarizaci proudem 10/uA . cm po 15 min. xx/ průměry ze tři vzórkůxxx/ průměr ze dvou vzorků

MPK / Značky

MPK: C09D 5/10

Značky: hmota, antikorozní, nátěrová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-263422-antikorozni-naterova-hmota.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Antikorozní nátěrová hmota</a>

Podobne patenty