Štěrbinová řezací deska k řezačce masa pro rekonstituci masa

Číslo patentu: 261028

Dátum: 12.01.1989

Autori: Budig Jan, Novotný Bohuslav, Klíma Drahoslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká štěrbinové řezací desky k řezačce masa pro rekonatituci masa.Dosud zmüá provedení řezacího zařízení stroje na rekonstituci masa používají konstrukčního řešení bud takového, kde je maso mělněno noži umístěnými pod vhodným úhlem na obvodu mělnicího bubnu. Předností tohoto systému je, že umožňuje dokonalé lístkování až rozvláknění masa s přesností až na desetinu milimetru, ale nevýhodou širšího praktického využití tohoto systému je jeho devizová nákladnost a jednoúčelnost. U dalšího známého provedení je použito řezací zařízení stroje na řezání masa, kde řezacího účinku je docíleno rotující řezací deskou, přičemž řezací nože stojí. Výhodou druhého systému je možnost umístění speciální řezací hlavy na běžnou ŕezačku masa, avšak je dosahováno nižsího atupněrekonstitucemasa a je také omezena možnost regulace velikosti a tvaru tenkých plátků masa.Nevýhodou známých zařízení, pracujících na výše uvedených principech je, že neumožňují,zejména při zpracování tříděných ořezů syrových výrobních mas, dosáhnout jejich rozřezání na optimální směs masových částic tvaru lístkü, nudliček a vláken a získat tak masitou směs jež vykazuje požadované technologické vlastnosti pro výrobu kuchyňských polotovarů z rekonstituovaného a restrukturovaného masa, což štěrbinová řezací deska podle vynálezu umožňuje.Výhodou štěrbinové řezací desky k řezačce masa podle vynálezu je, že na běžné řezačce masa nařezáme směs masových částic tvaru lístku. nudliček a vláken vhodných pro produkci polotovaru z tak zvaného rekonstituovaného a restrukturovaného masa.Podle vynálezu je docíleno zvýšeného řezacího účinku k němuž dochází spolupůsobením rotačně uloženého nože před stacionárně uloženou štěrbinovou řezací deskou podle vynálezu po vytlačení masa pomocí řezacího šneku mezi řezací desku a soupravu nožů. Tvar štěrbiny vymezuje tloušřku lístku a nudliček masa, které nacházejí významné uplatnění při výrobě polotovarů z tak zvaného rekonstituovaného masa a získaná masové směs při řezání masa dle vynálezu má vlastnosti spojky, což jest velmi cenné při výrobě polotovarů z tak zvaného restrukturovaného masa.Příkladné provedení štěrbinové řezací desky k řezačce masa podle vynálezu je znázorněno na výkresech, kde na obr. 1 je znázorněna polovina řezací desky, V čelním pohledu, na obr. 2 je kolmý řez řezací deskou z obr. l a na obr. 3 je zvětšený řez A-A z obr. 1 řezacíŘezací deska g má v řezné ploše Ě jednotně radiálně uspořádány řezací a tvarovací štěrbiny l. Řezací a tvarovací štěrbiny l jsou uspořádány v jedná nebo více řadách Ä ve tvaru kruhových oblouků. Průtlačný otvor A řezací a tvarovací štěrbiny l je proveden podostrým úhlem k ose kolmé na řeznou plochu §řezací desky 3.Navržené řešení dovoluje používat pro potřebný způsob řezání masa lístkováním, nudličkováním, vlákněním běžnou řezačku pro řezání masa, kde se místo obvyklých řezacích desek s kulatými otvory různých průměru použije štěrbinová řezací deska podle vynálezu pro rekonstituei masa. Tím jednoduchým a nenákladným způsobem se nahradí používaná řezací zařízení pro tento účel, která jsou většinou značně složitá, výrobné náročná, často konstruovanájako samostatný jednoúčelový stroj.1. Štěrbinová řezací deska k řezačce masa pro rekonstituci masa, vyznačujíci se tím,že řezaci a tvarovací štěrbíny (1) jsou jednotné radiálně uspořádány V řezné ploše (5) řezací desky (2) alespoň v jedné řadě (3) ve tvaru kruhového oblouku.2. Štěrbinová řezací deskak řezačce masa pro rekonstituci masa podle bodu 1, vyznačující se tim, že průtlačný otvor (4) řezací a tvarovací štěrbíny (1) je proveden pod ostrým úhlem k ose kolmé na řeznou plochu (5) řezací desky (2), přičemž pracovní šířka (6) řezací a tvarovací štěrbiny (1) je v rozmezi od dvou do pěti milimetrů. a pracovní délka (7) je

MPK / Značky

MPK: A22C 5/00

Značky: deska, řezačce, štěrbinová, řezací, rekonstituci

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-261028-sterbinova-rezaci-deska-k-rezacce-masa-pro-rekonstituci-masa.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Štěrbinová řezací deska k řezačce masa pro rekonstituci masa</a>

Podobne patenty