Zařízení pro ovládání řídících a hlavních obvodů elektrických zařízení

Číslo patentu: 260231

Dátum: 15.12.1998

Autor: Haišman Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení pro ovládání řídících a hlavních obvodů elektrických zařízení, zejména elektrických vozidel, tvořeného vačkovým válcem složeným z vačkových kotoučů a vačkovými spínači.Dosud známá zařízení mají vačkové válce osazené vačkovými kotouči ve tvaru kotoučů nebo segmentů, které mají při větším počtu řídících stupňů velké průměry, které se zvětšují s přihlédnutím k rezervě, pro každý řídící stupeň, nebo pro nepřesnost stavěcího zařízení nebo pohonných motorů. To zvětšuje tato zařízení při zvyšování jejich hmotnosti. Současně se zvětšu~ jí i pohonné motory. To je na závadu u zařízení pro elektrická vozidla, kde se hmotnost snižuje vylehčováním dílů přístrojů, a tím se zvyšuje pracnost výrobků.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro ovládání řidicích a hlavních obvodů elektrických zařízení podle vynálezu,jehož podstata soočívá v tom, že vačkové kotouče axiálně posuvného nebo pevného vačkového válce mají na povrchu dráhu pro klaáičku večkového spínąče tvaru ěroubovice s více než jedním etoupáním závitu. Večkové spínače jsou uloženy buč e csou koncu naosu večkového válce a nebo s osou rovnoběžnou s tečnou k dráze pro kladičky vačkovýeh spínačů.Vačkové spínače mohou být uloženy v rámu posuvném ve směrech osy vačkového válce. ÁVyužití vynálezu se nejvíce nrojeví u řídících přístrojů s velkým počtom spínacích stupňů na vačkovém válci a velkým počtom vačkových spínačů tím, že průměry vačkových válců jsou malé, dañí se rozdělit do dvou válců, zastavěný prostor přístroñem se tím zmenšuje a lépe využívá, zmenšuje se hmotnost. Menší průměr vaček pak ootřebuje menší kroutící moment pro pohon vačkového válce,tím jsou menší pohony, menší spotřeba energií.Praktické provedení předmětu vvnálezu jezmžzornšno na obr. přiloženého výkresu. Na obr. 1 je znázorněn v nárysu večkový válec s pěti šroubovými večkovými kotouči 5. Na obr. 2 je znázorněn v nárysu vačkový válec. Vačkové spínače 5 jsou uloženy tak,že Jejich osa je kolmá na osu vačkového válce. Na obr. 3 je bokorys vačkového válce s vačkovým spínačem §s kladičkou 1. Na obr. 4 je znázorněn v nárysu vačkový válec. Vačkové spínače 5 jsou uloženy tak, že jejích osa je rovnoběžná s tečnou k dráze 3 sro kladičky 1 vačkových spínačů Q. Na obr. 5 je znázorněn v nárysu vačkový vá 1 ec§.Vsčkové spínače Q jsou uloženy v rámu.Na obr. 1 je znázorněn vačkový válec e pěti vačkovými kotouči 5, z nichž každý má dvě stoupání § závitu, ktorý je pravotočivý. Väčkový válec je uložen čepy g v ložiskách 3. Vačkový válec tvoří nosné část A vačkového válce, na které jsou připevněny vačkové kotouče 5, opatřené drahou 2 pro kladičku 1 vačkového spínače §, která má tvar šroubovice se dvěma stoupáními § závitu. Jednotlivé vačkové kotouče j jsou řazeny za sebou tak, aby začátky drah 3 pro kledičky 1 večkových spínačů Q byly od sebe vzdáleny na rozteč 3 vačkových spínačů.§. Na večkových kotoučích 5 nejsou zndžaznäna vybrání odpovídající spínacímu programu zařízení.Na obr. 2 je znázorněn vačkový válec uložený čepy 3 V ložis~ kách 3. Večkový válec tvoří nosné část 4 vsčkového válce, na které jsou nřipevněny vačkové kotouče j opatřené drahou 2 pro kladičku 1 vačkového spínače Q. která má tvar šroubovice se dvěma stoupáními § závitu. Večkové spínače Q jsou uloženy V rozteči É tak, že jejich osy jsou kolmé na osu vačkového válce.Naobr. 3 je vačkový kotouč 5, po jehož dráze Q pro kladičku 1 vačkového spínače Q pojíždí kladička 1.Na obr. 4 je znázorněn vačkový válec uložený čepy g v ložiskách Q. Večkový válec tvoří nosná část A vačkového válce, na které Jsou připevněny vačkové kotouče 5 opatřené drahou Q pro kladičku 1 vačkového spínače Q, která má tvar šroubovice se dvěma stoupáním § závitu. Vačkové spínače § jsou uloženy v rozteči 3 tak, že jejích osy jsou rovnoběžné s tečnou 3 k dráze 2 Dro kladičky 7 vačkových spínačú Q.Na obr. 5 je znázorněn vačkový válec uložený čepyg v ložiskách 3. Večkový (álec tvoří nosné část A vačkovébo válce, na které jsou připevněny vačkové kotouče j opatřené drahou 3 pro kladičku 1 vačkového spínače Q, která má tvar šroubovice se dvěma stoupáními § závitu. Vačkové spínače Q jsou uloženy v rámu § tak, že Jejich osa je bud kolmá na osu vačkového válce a nebo s osou rovnoběžnou s tečnou 3 k dráze g pro kladičky 1 vačkových spínačů.§.U provedení podle obr. 2 a 4 je správné funkce vačkových spínačů 6 zajištěna jednak ptáčením vačkového válce ve směru stoupání dráhy 3 tvaru šroubovice vpravo a zároveň posouváním vačkového válce ve směru stoupání dráhy 3 tvaru šroubovice. Oba pohyby musí být synohronizované, to znamená. že při pootočení vačkového válce o jeden spínací stupeň musí se vačkový válec plynule posunout o část stoupání dráhy 2 tvaru šroubovice, která přísluší na jeden spínací stupeň, který je tak velký, jak velký je.podíl z počtu spínacích stupňů na jednu otáčku vačkového válce. Je-li závit dráhy 2 pro kladičky 1 vačkových spínačů § levotočivv musí se vačkový válec posouvat vpravo.U provedení podle obr. 5 se vačkový válec při otáčení naposouvá podél své osy, ale poeunuje se rám J s vačkovými spínači §. Při pravotočivém závitu dráhy 3 pro kladičky 1 vačkových spínačů § se rám § pohybuje vpravo. Při levotočivém závitu dráhy 2 pro kladičky 1 vačkovýnh spínačú § se rám§ pohybuje vlavo.Zařízení pro ovládání řídících a hlavních obvodů elektrických zařízení, zejména elektrických vozidel tvořené vačkovým válcem složeným z vačkových kctoučů a vačkovými snínači, vyznačené tím, že vačkové kotouče (5) axiálně posuvného a nebo pevného večkového válce mají na povrchu dráhu (9) pro kladiöku (7) vačkového spínače (6) tvaru šroubovice s více než jedním stoupáním (S) závitu a vačkové spínače (6) jsou uložený buč s osou kolmou na osu vačkového válce a nebo s osou rovnoběžnou s tečnou (t) k drá~ ze (9) pro kladičky (7) vačkových spínečů (6).Zařízení nro ovládání řídících a hlavních obvodů elektrických zařízení, zejména elektrických vozide 1,vyznačené tím. že vačkovéspínače (6) jsou uložený v rámu (8) posuvném ve směrech osy večkového válce.

MPK / Značky

MPK: H01H 3/02

Značky: řídících, elektrických, ovládání, hlavních, zařízení, obvodů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-260231-zarizeni-pro-ovladani-ridicich-a-hlavnich-obvodu-elektrickych-zarizeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro ovládání řídících a hlavních obvodů elektrických zařízení</a>

Podobne patenty