Zařízení k čištění slepých otvorů

Číslo patentu: 260110

Dátum: 15.12.1998

Autor: Brandeis Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení k čištění s 1 epýchetvorů,sestávající z vývčvy, zásobníku podtlaku, rychleuzávěru,odlučovače nečistot a hlavy s přírubou.Dosud známá zařízení sloužící k čištění slepých etvorů pracují s podt 1 akem.Smývěvou, tedy jakýmkoli zařízením plnícín její funkci je spojene pružnym vedením obvykle pevná koncovka, kterou obsluha strčí do slepá dírynainjejím postupným vysouváním odsává nečistoty ze dna a stěn díry.Nevýhodou stávajících zařízení je jednak nedostatočná účinnost odsávání, především z tvarovaného dnà,kde nečistoty ulpívají je lze odstranit jen velmi vysokým podtlakem,ktorý je závislý na výkonu zdroje podtlaku. odstranění nečistot ze stěn díry je zase závislé na kvalitě činnosti obsluhy. Celý postup je náročný na časový objem činnosti obsluhy. Použití těchto zařízení v souvislosti s hromadnou výrobou na automatizovaných linkách nebo obráběcích oentrech může být časovou brzdou.Vyše uvedená nedostatky odstraňuje zařízení k čištění slepých otvorů podle vynálezu, jdmož podstata spočíváv tom, že hlava je opatřena dutým nátrubken, jehož vnitřní povrch je spojen s okolním prostředím a vnější povrch nátrubku je spojen s vnitřním prostorem hlavy. Nátrubek má obvykle kruhový prdřez. Čelo nátrubku může být opatřenotryskou, nebo rozváděcími lopatkemi, případně volně etočnä uloženou h 1 avicís rozváděcími lopatkemi.Výhodou zařízení podle vynálezu je vysoká účinnost čištění, nebot přívod vzduchu z okolního prostředí je veden vnitřkem nátrubku a v úzkém prostoru mezi povrchem nátrubku e vnitřním povrchem slopćho otvoru je vysokou rychlostí odváděn.- 2 Další výhodourje možnost automatizace čištění, zvláště tam,kde se opakované čistí slepé otvory stejných průměrů.Příkladné provedení zařízení podle vynákazu je znázorněne na připojených výkresoch kde na obr. 1 je v osovém řezu hlava v prącovní poloze, na obr. 2 je osový řez hlavou z obr. 1 pootočeny o 90 °, na obr. 3 je v bočním ŕezu částečně vyznačen nátrubsk s tryskou a na obr. 4 je pohled na čele nátrubku s lopatkamí.Na obr. 1 je v osovám řezu hlava 1 zařízení s přírubou jjq opatřené těsněním 1 g,jež přiláhá k tělesu g například obrobku. Součástí hlavy 1 je nátrubek 11 s vnějším povrchem 111,vnitřním povrchem ląg a vstupními otvory 131. Nátrubék 11 zasahuje do slepá díry gl se dnem gg v tělese g. °Na obr. 2 je v osevém řezu otočeném o 90 ° poti obr. 1 hlava 1 se znázorněnými vstupními otvory 1335Na obr. 3 je v bočním řezu částečně vyznačen nátrubekL 1 s če 1 em 1 g 1,které je tvarováno E opatřeno tryskou 1. WNa obr. 4 je osový pohled na nátrubek 11, opatřeny n lopatkami 1.Funkce zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že nátrubek 13se ručné nebo automaticky zasune do slepá díry gl v tělesu g-nečistot,rych 1 ouzávěr podtlaku, zásobník podtlaku a vyvěva nebo jiné uspořádání. Pepsané uspořádání však zaručuje při 4 relativně malém výkonu kontinuálně pacující vývěvy vysokou účinnost, která může být doplněna způsobem odsávání pu 1 sací rázů podtlaku. Zároveň je zaručene splnění všech hygienických podmínek. Přívod vzduchu je veden vstupními otvory lg nátrubku 11 z okolního prostředí. Vzduch přichází nucenědo čela 135 nátruhku 11 a odtud ke dnu gg slepá díry 2 J, kde dochází účinnému víření vzduchu, zvláště je-li čelo 131 opatřeno tryskou 3 ~ nebo rozváděcími lopatkami 1. Úzkym prostorem mezi vnějším povrchem 111 nátrubku 11 a vnitřníu povrchem slepá díry gl odchází vzduch vysokou rychlostípřes hlavu 1 e vedení do odlučovače nećietet a etrhňvá přitom nečistoty ze etěn slepá díry gl. Pokud.je zařízení°dop 1 něno rychlouzávěreng který je možne periodicky zevítnt, je pulsace rázů vzduchu velmi účinná.vynález je vhodné využít jako náhradu za stávajícířešení e ruční menipulací e v sériová yyrobě například obrobků ee slepými otvory i v automatizované verzi bez účasti obsluhy. Obsluha je nutná pouze ten, kde se mění průměr čištěných slepýeh otvoru, neboř je nutná výměna nátrubku, případně celé hlavy pre jiný průměr.a hlavy s přírubou, vyznačené tím, že hlava (1) je opatřena dutým nátrubkem (13), jehož vnitřní povrch (132) je epojen s okolním prostředim a vnější povrch (131) nátrubku (13) je spojen s vnitřním proetorem hlavy (1).Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že duty nátrubek (13) má kruhový průřez. AZařízení podle bodu 1 a 2, vyznačené tím, že čeio (134) nátrubku (13) je opatřeno tryskou (3).Zařízení podle bodu 1 a 2, vyznačené tím, že čelo (134) nátrubku (13) je opatřeno rozváděcími lopatkami (4).Zařízení podĺe bodu 1 a 2, vyznàčené tím, že čelo (134) nátrubku (T 3) je opatřeno volně otočně uloženou hlavicí a rozváděcími lopatkami (4). A

MPK / Značky

MPK: B08B 5/04, B23B 47/34

Značky: otvorů, čištění, slepých, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-260110-zarizeni-k-cisteni-slepych-otvoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k čištění slepých otvorů</a>

Podobne patenty