Optická soustava Gaussova typu promítacího objektivu

Číslo patentu: 256235

Dátum: 15.04.1988

Autor: Slováčková Jana

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká optické soustavy Gaussova typu promítacího objektívu pro formát 35 mm filmového pásu, tvořené šesti, na společné optické ose uloženými optickými členy.Optické soustsvy Gaussova-typu, které jsou tvořeny šesti samostatnými optickými členy jsou všeobecně známé a jsou používány jak ke snimacím, tak k promítacím účelům. Optické soustavy promítacích objektívu pro 35 mm filmové pásy však mají při relativním otvoru l 1,6 zpravidla velkou zónu otvorové vady, což nepříznivě ovlivñuje kresbu středu zorného pole,nebo mají vyšší hodnotu ŽP, dcsahující velikosti přes 0,2, čímž se zhoršuje kvalita zobrazení kraje zorného pole.Nedostatky známých optických soustav vedly k požadavku zkonstruovat takovou optickou soustavu promítacího objektívu pro 35 mm filmový pás, která by při relativním otvoru 11,6 a při vysoké kvalitě rovnoměrnosti prosvětlení vykazovala korekční stav, který by zaručoval dokonalou kvalitu reprodukovaného obrazu. To by bylo možno dosáhnout zlepšením zhytkových aberací, což by Vedlo ke značně vyšším hodnotám modulačni pženosové funkce pro celé obrazové pole. Její hodnoty pro prostorovou frekvenci RO 40 mm 1 by měly dosáhnout pro vlnovou délku Á 546,07 nm následujících hodnotstřed zorného pole 3/4 zorného poleTyto požadavky splňuje předmět vynálezu, kterým je optická soustava Gaussova typu promítacího objektívu pro formát 35 mm filmového pásu tvořená šesti samostatnými, na společné optické ose uloženými optickými členy.Podstata vynálezu spočívá v tom, že její první a pátý člen jsou jednoduché plankonvexní čočky a šestý člen je symetrícká bikonvexní čočka. Tyto tři členy jsou vzájemně vázány násle~ dujícím vztahemkde fl je ohnisková vzdálenost prvního členu fs je ohnisková vzdálenost pátého ělenu fs je ohnisková vzdálenost šestého členu EB je ohnisková vzdálenost zadní části optické soustavy.Vyřešená optická soustava se vyznačuje technologicky efektivní konstrukcí při aplikaci čtyř druhů běžných optických skel. Vhodnou konstrukcí optických členů a jejich vzájemným poměrem bylo dosaženo pro relativní otvor 11,6 plochého průběhu otvorové vady a nízke hodnoty Ž P, která nepřekračuje hodnotu 0,17. To vše vedlo při vysoké hladině rovnoměrnosti prosvětlení k vysokým požadovaným hodnotám modulační přenosové funkce celého obrazového pole.Stavba optické soustavy je zřejmá 2 přiloženého výkresu, z něhož vyplývá, že je složená ze šesti, na optické ose Q ulcženými samostatnými optickými členy osově uspořádanými tak,že její přední část 5 je tvořena prvním členem l, kterým je plankovexní čočka, druhý člen 3 je spojený meniskus a třetí člen 3 je rozptylný meniskus. Zadní část g tvoří čtvrtý člen 1, kterým je bikonkávni čočka, pátý člen á je plankovexní čočka a šestý člen É je symetrická bikonvexní čočka.V následujících tabulkách jsou uvedeny konstrukční parametry dvou přikladů optických soustav podle vynálezu.U obou příkladů provedení značí R 1 až R 12 poloměry zakřivení jednotlivých čoček,dl až d 6 osové tloušťky jednotlivých čoček,el až e 5 vzduchové mezery mezi jednotlivými optickými členy,n index lomu pre vlnovou délku 546,67 nm.ae ýe velikost Abbeova čísla.Vyřešená optická soustava je vhodná pro kinematické promítací objektívy, určené k promítání filmových pásů formátu 35 mm.1. Optická soustava Gaussova typu promítaoího objektívu pro formát 35 mm filmového pásu,tvořená šesti, na společné optické ose uloženými optickými členy vyznačující se tím, že její první člen (1) a pátý člen (5) je tvořen jednoduchou plankonvexní čočkou a její šestý člen(6) je jednoduchá symetrická bikonvexní čočka, přičemž tyto členy (1, 5, 6) jsou vzájemné vázány následujícím vztahemfl E 5 fa fB I 3 kde fl je ohnisková vzdálenost prvního členu (1),f 5 je ohnisková vzdálenost pátého členu (5),f 6 je ohnisková vzdálenost šestého členu (6) afB je ohnisková vzdálenost zadní části (B).2. Optická soustava podle bodu 1, vyznačující se tím, že pro ohniskovou vzdálenost f 100,0 mm má následující konstrukční parametry3. Optická soustava podle bodu l, vyznačujici se tím, že pro ohniskovou vzdálenostf 65,0 mm má následující konstrukčni parametry

MPK / Značky

MPK: G02B 11/32

Značky: soustava, gaussova, promítacího, objektivu, optická

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-256235-opticka-soustava-gaussova-typu-promitaciho-objektivu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Optická soustava Gaussova typu promítacího objektivu</a>

Podobne patenty