Čidlo pro měření koncentrace mycího roztoku

Číslo patentu: 254773

Dátum: 15.02.1988

Autori: Rázl Jaromír, Jindra Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká čidla pro měření koncentrace mycího roztoku,např. NaOH, zejména ve strojích na mytí lahvi.známá čidla pro měření koncentrace myciho roztoku jsou řešena jako kruhová tyčinka z nevodivého materiálu. která je opatřena dvěma vodivými kroužky, přičemž na každý kroužek je připojen izolovaný vodič. Čidla jsou obvykle připojena šroubením ke stěně nádrže mycího stroje. V důäedku znečištěni čidla mycím roztokem dochází ke snížení přesností měření. a tím k následnému automatickému předávkování myciho roztoku. Při čištění čidla je nutné vypustit obsah nádrže, což představuje značnou ztrátu mycích prostředků.Tyto nevýhody odstraňuje vynález, jehož podstata spočiváv tom. že vnitřní trubka je na svém spodnim konci opatřena válcovým tělesemłzasunutým v pouzdře z elektricky nevodivého materiálu,opatřeného vnitřním závitem a otvory, které vymezují konstantu čidla, druhý pól čidla tvoří vnější kruhová trubka spojená s nákružkem, dále je na stěně nádrže šikmo upevněna trubka, do které se zasouvá čidlo, jehož poloha je vymezena nákružkem z izolačního materiálu. vzdálenost mezi pouzdrem 2 plastické hmoty a evorkovnicovou skřini je dána délkou trubek a je ji možné zvolit tak. aby funkce čidla nebyla narušena kolísáním hladinyV měřené nádrži. Čištěni funkčních ploch čidla je možné provádět bez vypouštěni obsahu nádrže v libovolných intervalech vhodných pro zajištění bezchybného provozu myciho stroje.Na připojených výkresech je znázorněn přiklad provedení čidla pro měření myciho roztoku obzvláště v myčkách lahvi podle vynálezu dle obr. 1 a obr. 2.Na obr. 2 je přiklad čidla, jehož základ tvoří dvě souosé kruhové trubky § a g. přičemž prostor mezi trubkami § a g je vyplněn pružnou izolační hmotou 12. Trubky § a g jsou zároveňizolačné oddělenýmí poly čidla. Vnitřní trubka § je na svém spodním konci opatřena válcovým tělesem łâ, ktoré je obklopeno pouzdrem LZ z nevodivého materíá 1 u,opatřeného vnitřním závítem a otvory gg, které vymezuji konstantu čídla s tím, že povrch tělesa łg z el. vodívého materiálu (nepř. Ni) má alespoň dvakrát větší p 1 ochu,než je součet průřezů otvorů gg a druhý pól čidla je vytvořen vnější kruhovou trubkou g spojenou s nákružkem łg. Vnitřní prostor trubky § může obsahovat prvek pro měření teploty łš a je rovněž zaplněn pružnou izolační hmotou łg. Prvek pro měření teploty łg může byt svými vývody připojen na svorkovnici g. Izolační oddělení vnitřní trubky § a vnější trubky g je v místě válcového tělesa łg provedeno pouzdrem2 izolačního materiálu łg. vnitřní trubka Q má horní konec Q uzpůsoben pro připojení vodiče Z. který je připojen na svorkovnici Q. vnější trubka g je vodívě spojene se svorkovnícovou skřiní łg a šroub łł tvoří vývod druhého pôlu. Čídlo š se zasune do upevňovací kruhové trubky g obr. 1. která je šíkmo upevněna ve stěně nádrže ł s měřeným roztokom až nákružek Q z ízolačního materiálu dosedne na trubku g. Délka čidla Q se zvolí taková. aby nákružek łg byl pod minimální možnou hladinou łg a maximální hladina łg ležela pod horní hranou trubky g. Přípojením čídĺa § na nevyznačenou vyhodnocovací jednotku je možno plynule měřit. Po době, kdy se zjistí odchylka od žádané hodnoty je možno provést čištění čidla § pouhým vysunutím z kruhové trubky g bez demontáže Q bez vypouštění nádrže ł.vynález je možné využít při měření koncentrace mycích roztoků v různých mycích zařízeních.254 773 Čidlo pro měření koncentrace myciho roztoku,tvořené dvěma souosými kovovými trubkami, jejichž vnitřní prostory jsou vyplněny pružnou izolační hmotou, vyznačené tim, že vnitřní trubka(5) je na svém spodnim konci opatřena válcovým tělesem (15) zasunutým V pouzdře (17) z elektricky nevodivého materiálą opatřeného vnitřním závitem a otvory (20), které vymezuji konstantu čidla(3). druhý pól čidla tvoří vnější kruhová trubka (9) spojená s nákružkem (16).Čidlo pro měření koncentrace myciho roztoku podle bodu 1,vyznačené tim. že povrch válcového tělesa (15) má alespoň dvakrát větší plochu než je součet průřezů otvorů (20).

MPK / Značky

MPK: G01N 27/06, G01N 27/10

Značky: čidlo, mycího, koncentrace, měření, roztoku

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-254773-cidlo-pro-mereni-koncentrace-myciho-roztoku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čidlo pro měření koncentrace mycího roztoku</a>

Podobne patenty