Rehabilitační pohyblivá sedačka

Číslo patentu: 253106

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lazarčík Libor, Sokáč Michal, Énekeš František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález rieši rehabilitačnú pohyblivú sedačku.Doposiaľ známe rehabilitačné a invalidné vozíky, ako aj približovacie zariadenia neboli všestranne a v každom prostredí využitelné, a to hlavne pre svoju rozmernosř a manévrovaciu obmedzenosť aj napriek tomu, že niektoré druhy sú vybavené aj automobilnou technikou, nezodpovedajú rehabilitačným požiadavkám, najmä v prípadoch čiastočného postihnutia dolných končatin pri posttraumatických prípadoch, ako aj V prípadoch po haemiplégii cerebri, artrőze, arteriosklerôze, eventuálne v prípadoch počiatočného štádia sklerözy multiplex, aj po vrodených pohybovýšh vadách.Nevýhody súčasného stavu techniky sú odstránené rehàbilitačnou pohyblivou sedačkou podľa vynálazu, ktorej podstata spočíva v tom, že sedačková doska je na prednom konci vykrojením prispôsobená k pohodlnému sedeniu, na zadnom konci opatrená odspodu zapuetenými zadnými stojinami vystuženými výstuhou, pričom spodok zadných stojín je prepojený nosným hriadeľom, opatreným dvomi valivými kolieskami vymedzenými vymedzovacími krúžkami a zaistenými prerušeným krúžkom v drážke na konci hriadela. Na prednom konci je sedačková doska opatrená odspodu prednou stojinou predĺženou oskou prepojenou cez vidlicu s kolieskom.Výhodou i vyšším účinkom rehabilitačnej pohyblivej sedačky je to, že je lahko pohyblivé do každej strany a je ovládateľná odtláčaním nohami pacienta aj bez použitia rúk. Je možné ovládač ju i jednou nohou a zároveň umožňuje otáčanie sa v malom rádiuse do okola na obe strany. Dá sa použit nielen na rehabilitačné účely, ale i v domácnostiach pre ludí s vyslabnutými dolnými končatinami, či už na účely pohybové, približovacie alebo na práce v domácnosti spojené s upratovaním, prípadne na dlhšie trvajúce nizkopoložené práce súvisiace s konzervovaním ovocia, zeleniny apod.Výhoda spočíva tiež v tom, že pri manévrovaní na rehabilitačnej pohyblivej sedačke sú ruky spravidla volné, čo je velmi žiadúce. Popísanú sedačku je možné využívač i v preplnenej miestnosti a V obmedzených priestoroch.Na pripojených výkresoch je schématicky znázornená rehabilitačné pohyblivá sedačka, pričom na obr. 1 je znázornený bočný pohlad, na obr. 2 pohlad zozadu a na obr. 3 je pohlad zhora. u Rehabilitačná pohyblivé sedačka je tvorená sedačkovou doskou l, do ktorej sú na jednom konci zospodu zapustené dve zadné stojiny gy od seba postavené řozkročmo so šikmosčou 8 ° od kolmíce do strán, čo prispieva ku jej stabilite. Medzi zadnými stojinami g je výstuha lg pripojená hornou hranou ku spodnému licu sedačkovej dosky l a bočnými okrajami k rozšikmeným zadným stojinám g, čo zaisťuje ich pevnosč. Zadné stojiny 3 sú na spodu prepojené nosným hriadelom 5, priskrutkovaným skrutkami 3 V priečnom usadení voči pozdlžnej osi sedačkovej dosky l. Konce hriadela A vyčnievajú z bočného profilu zadných stojín 3 a sú opatrené valivými kolieskami 1, ktoré sú zaistené proti axiálnemu sklzu vymedzovacími krúžkami lg a zaisčovacím prerušeným krúžkom ll V drážke na konci hriadeia A. Na prednom konci sedačkovej dosky l je na spodnom líci pripojená predná stojina §, ktoré je odspodu opatrená závitovým otvorom, do ktorého je vložená oska 5 vidlice 1 s excentricky uloženým kolieskom g.Rehabilitačná pohyblivé sedačke je v podstate trojstopé vozítko na troch valivých kolieskach ĚJ § a to tak, že vzadu sú dve priamočiare valivé kolieska 5 a v predu jedno koliesko 5 uložené excentricky voči osi prednej stojiny á, schopné otáčanie dokola na ktorúkoľvek stranu. Sedačka je bezhlučná a pri zatažení 75 kg kladie odpor pri pohybe na tvrdej podlahe iba 3 kg.Rehabilitačnú pohyblivú sedačku podla vynálezu môžu využiť najmä rehabilitanti dolných končatín a chrbtice, ako aj trvalí invalidi a taktiež pre rôzne sedavé práce v domácnostiRehabilitačná pohyblivé sedačke, vyznačená tým, že sedačková doska (1) je na prednom konci vykrojenim prispôsobená k pohodlnému sedeniu a na zadnom konci opatrená odspodu zapustenými zadnými stojinami (2) vystuženýmí výstuhou (12), pričom spodok zadných stojín (2) je prepojený nosným hricdeĺom (4), opatreným dvomi valivými kolieskami (3), vymedzenými vymedzovacími krúžkami (10) a zaistenými prerušeným krúžkom (11) v drážke na konci hriadela (4), zatial čo na prednom konci je sedačková doska (1) opatrená odspodu prednou stojinou (5), predĺženou oskou (6) prepojenou cez vidlicu (7) s kolieskom (8).

MPK / Značky

MPK: A61G 5/02, A61G 5/00, A47C 9/00

Značky: pohyblivá, sedačka, rehabilitační

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-253106-rehabilitacni-pohybliva-sedacka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rehabilitační pohyblivá sedačka</a>

Podobne patenty