Zařízení pro ustavení vyjímatelného jha statoru do dělené kostry statoru elektrických točivých strojů , zejména dynamoelektrických strojů

Číslo patentu: 246397

Dátum: 01.08.1988

Autori: Števeek Konrád, Florovie Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení pro ustavení vyjímatelného jha stetoru do dělené kostry statormzelektrickyph točivých strojů, zejména dynamoelektrickych strojů.Při dosavadní montáži vyjímatelného jha do spodní části skříně statoru je použito zvedací zařízení, které je opatřeno speciálně uzpůsobenym vahadlem, které zajišťuje možnost prostorově dlouhodobě realizovat různé vzájemné pölohy vyjímatelného jha vzhledem ke spodní části skříně statoru. Za zdvihací zařízení je většinou použit továrni jeřab, čímž je delší dobu blokován normální provoz výrobní haly. Někdy se navíc zespodu uvnitř kostry v nezbytných případech používá ručních pomocných zdviha~ cích zařízení. Po ustavení polohy jha statoru vzhledem ke spodku skříně se do připravenych drážek mezi jha statoru a skříní vloží klímy, jejichž polohy se zajistí svarem. Nevýhodou stávajících zařízení je zejména časová náročnost vzájemného ustavení jha a skříně statoru a blokování výrobního zařízení. Při použití ručního zdvihacího zařízení navíc hrozí nebezpečí vážneho úrazu.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro ustavení vyjíma~ telného statoru do dělené kostry statoru elektrickyon točivych strojů, zejména dynamoelektríckých strojů, podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, ze sestává z nejméně čtyř stavécích elementů, které jsou umístěny V jedné vodorovné rovině zespodu skříně statoru a jsou tvořeny šroubem a příložkou se závitem. Pro přesnější ustavení je možné, aby mezi stavěcí elementy a jho sta toru byl vložen montážní mezikus nebo aby proti stavěcím elementů byly na vyjimatelném jhu statoru vytvořeny vodorovné vodícíZařízení pro ustevení vyjímatelného jha statoru do dělené kostry statoru elektrických točivých strojů, zejména dynamoelektrických strojů, podle vynálezu, umožňuje podstatné snížit nároky na vytížení strojního zařízení a zvyšuje bezpečnost montáže. Navíc umožňuje dosažení podstatné vyšší přesností vzájemného ustaveníjha statoru oproti spodní části.Vynález e jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkledu jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje schemeticky řez jhem statoru a spodní plovinou skříně ststoru svislou rovinou procházející hlavní osou stroje u zařízení pro ustevení vyjímatelného jha statoru do dělené kostry stetoru elektrických točivých strojů, zejména dynamoelektrickych strojů, podle vynálezu, přičemž vlevo od osy je znázorněno uspořádání s vodorovnymi vodícími drážkamí na jhu statoru e vpravo od osy je znázorněno uspořádání s vloženým montážním mezikusem. Obr. 2 znázorňuje v řezu detail uložení montážního mezikusu mezi stavěcí elementy e jho statoru u zařízení pro ustavení vyjímatelného jhe statoru do dělené kostry statoru elektrických točívych strojů, zejména dynamoelektríckých strojů, podle vynálezu.Skříň L statoru 5 je opatřene zespodu v jedné vodorovné rovině nejméně čtyřmi stavěcími elementy 3, sestávejícími ze šroubů 1 a příložek 5 se závitem. Na vyjímatelném jhu statoru 2 mohou byt pro přesnější ustavení proti stavěcím elementüm g vytvořeny vodorovné vodící drážky Q. Mezi stavěcí elementy 3 a jhem statoru 5 může byt pro přesnější ustavení vložen montážní mezi kus loPo nesunutí jha statoru 5 pomocí jeřábu, jeřáb odjedea přesné nastavení je provedeno pomocí stavěcích elementů 2,tedy šroubů 3 a příložek 4 se závitem, přičemž pro přesnější ustavení mohou byt na jhu stetoru 5 předem vytvořeny vodorovné vodící drážky Q. Přesnější ustavení je možno také dosáhnout vložením montäžního mezikusu 1 mezi stavécí elementy 2 a jho statoru 5.Zařízení pro ustavení vyjimatelného jha statoru pro dělení kostry statoru elektrických točivých strojů, zejména dynamo elektrických strojů podle vynálezu je využitelné v elektrotechnickém průmyslu a dále ve všeobecném a těžkém strojirenstvi.1. Zařízení pro ustavení vyjimatelného jhavstatoru do dělené kostry statoru elektrických točivých strojů, zejména dynamoelektrických strojů, vyznačující se tím, že sestává z nejméně čtyř stavěcich elementů /2/, které jsou umístěny v jedné vodorowné rovíně zespodu skříně /1/ statoru /5/ a jsou tvořeny šroubem /3/ a příložkou /4/ se závítem.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačujíci se tím, že mezi stevěcí elementy /2/ a jho statoru /5/ je vložen montážní mezikus /7/.3. Zařízení podle bodu 1, vyznačujicí se tím, že proti stavěcim elementům /2/ jsou na vyjimatelném jhu statoru /5/ vytvořeny vodorovné vodící drážky /6/.

MPK / Značky

MPK: H02K 1/18

Značky: strojů, zařízení, vyjímatelného, dělené, statoru, ustavení, dynamoelektrických, točivých, kostry, zejména, elektrických

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-246397-zarizeni-pro-ustaveni-vyjimatelneho-jha-statoru-do-delene-kostry-statoru-elektrickych-tocivych-stroju-zejmena-dynamoelektrickych-stroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro ustavení vyjímatelného jha statoru do dělené kostry statoru elektrických točivých strojů , zejména dynamoelektrických strojů</a>

Podobne patenty