Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Číslo patentu: 243122

Dátum: 15.10.1987

Autori: Baláž Anton, Nemeeek Václav, Vallo Július

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká hustotového zařízení okrouhláho pletacího stroje pro výrobu ponožkového a podobného zboží, který je opatřen alespoň dvěma pletacími systémy uzpůsobenýml pro vratné platení, přičemž k axiálně pohyblivým zámkům pletacích systémů pro rotační směr pletení jsou přiřazsny páky spolu spřažené a ovládáno prvým mechanickým převodem od rozkazovacího bubnu stroje.Jsou známy ponožkové dvouválcové pletací stroje, které jsou opatřeny jedním pletacún systémem, který kromě rotačního platení plete patu a špici výrobku vratným způsobem, přičemž další pletací systém, respektive systémy pletou jen při rotačním chodu.U jedněch typů strojů jsou jednotlivé zatahovací zámky pro oba směry pletení ovládané za účelem změny hustoty každý samostatným mechanickým převodem od rozkazovaoího bubnu stroje. U druhých typů strojů jsou zatahovací zámky pro rotační směr pletení ovládány mechanickým spřažením od jediné snímací páky rozkazovacího bubnu. Zatahovací zámky pro vratný směr . pletení jsou potom ovládány opět každý samostatné od rozkazovacího bubnu stroje.Úkolem vynálezu je vytvořit co nejjednodušší zařízení pro stroj, kde se plete vratně ve dvou pletacích systémech, což je provedeno tak, že ke všem zatahovacím zámkům pro oba směry platení jsou přiřazeny další ovládací páky druhého mechanického převodu spolu spřažené,přičemž k jedné z těchto ovládacích pák je přiřazena páka řízená od rozkazovacího bubnu stroje.Výhodou vynálezu je ta skutečnost, že jsou vlastně jen dvě ovládací dráhy, každá pro jeden směr točení jehelního vá 1 ce,čímž se zjednodušuje a zpřesňuje nastavování hustoty oproti individuálnímu nastavení,Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na připojených výkresoch,kde na obr. 1 jsou mechanické převody pro ovládání zatahovacích zámků v rozvinutém stavu,na obr. 2 je pohled shora na mechanické převody pro ovládání zatahovacíoh zámků a na obr. 3 je pohled z boku v částečném řezu ovládání jednoho zatahovacího zámku.známý dvouválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového zboží, jako jsoukotníčkcvé ponožky nebo podkolenky, je vybaven dvěma pletacími systémy, které jsou uzpůsobeny 1 pro vratné pletení. Každý pletací systém je opatřen levým a pravým zatahovacím zámkem, které jsou axiálně pohyblivé za účelem změny hustoty. Každý zatahovací zámek l, g, 1,5 jak je vidět nejlépe na příkladu pravého zatahovacího zámku 3 prvého pletacího systému,je upevněn na jezdci §, který je axiálně posuvné uspořádán v zámkovém plášti É.Každý jazdec § je opatřen vodorovným výstupkem 1. Na vodorovný výstupek Z jezdce 3 levého zatahovacího zámku ł prveho pletacího systému dosedá rameno gł ovládací páky §, jejíž druhé rameno ga zapadá do vybrání kruhu äł, který je posuvné uložen v kruhové drážce zámkového pláště É. Na vodorovný výstupek 1 jezdce pravého zatahovacího zámku 3 dosedá spodní hrot ramene gł ovládací páky 2, jejíž druhé rameno 23 zapadá do vybrání kruhu gł. Na horní hrot ramene gł dosedá seřizovací šroub páky lg otočně uložené na rámu ll stroje, jejíž druhé rameno je také opatřeno seřizovacím šroubem, který dosedá na svislou tyč lg dosedající na rozkazovací buben 2 stroje.Na vodorovné výstupky 1 zatahovacích zámků 3 a A potom dosedají ramena łgł a łâł ovládacích pák lg a lg, jejichž druhá ramena li a łäg zapadají do vybrání kruhu gł. Prostřednictvím kruhu äł jsou všechny ovládací páky §, 2, lg a lg mechanicky spřaženy a spolu s pákou lg a tyčí lg tvoří první mechanický převod ovládaný rozkazovacím bubnem lg, pro ovládání všech zatahovacíoh zámků l až A obou pletacích systémů. ovládací páky §, g, li, łä jsou výkyvně uloženy na zámkovém plášti §.Dále pro ovládání pravých zatahovacích zámků g a 5 je tu uspořádán druhý mechanický převod, ktorý sestává z níže popsaných členů. Vedle ovládací páky lg je výkyvně uložena ovládací páka 16, jejíž rameno 161 dosedá také na vodorovný výstupek 1.Druhé rameno łgg ovládací páky lg zapadá do vybrání druhého kruhu gg, který je souoeý s kruhem § 1 a je také uložen v zámkovém plášti g. Do dalšího vybrání kruhu g zapadá rameno 31 ovládací páky ll. Druhé rameno lll svým spodním hrotem dosedá na výstupek 1 jezdce Ž pravého zatahovacího zámku 3. Ovládací páka ll je uložena vedle ovládací páky 2. Na horní výstupek ramene g dosedá seřizovací šroub páky 1 § uložené výkyvně vedle páky Q. Druhé rameno páky lg je také opatřeno seřizovacím šroubem, který dosedá na svisle pohyblivou tyčlg, která dosedá na rozkazovací buben łg.Funkce výše popsaného zařízení je následující. Při rotačním pletení, například při pletení lemu nebo lytka jsou ve funkci pouze pravé zatahovací zámky g a 3. Při změnách hustoty, tedy při záměnách stroje je vlivem vysazení neznázornšných eegmentů rozkazovacího bubnu ovládána výškově pouze svisle pohybllvá tyč lg a návszně tedy druhý mechanický převod. Tyč lg zvedá nebo uvolňuje rameno páky łg.Druhé rameno páky lg tlačí nebo uvolňuje rameno lll ovládací páky łl, přičemž jeho výstupek tlačí nebo uvolňuje výstupek 1 jezdce É pravého zatahovacího zámku.g. Dále druhé rameno łlg ovládací páky ll zabírá do kruhu gg, který vykyvuje ovládací pákcu 55, která svým ramenem łgł tlačí nebo uvolňuje výstupek 1 jezdce § zatahovacího zámku 5. Tímto způsobem jsou současně ovládány zatahovací zámky g a 1.Při vratném pletení je nutné ovládat všechny zatahovací zámky l až 5, protože jsou ve funkci a je nutné ovládat, respektivenastavit hustotu oček pro všechny pletací systémy najednou. Na rozkazovacím bubnu jsou segmenty pouze V dráze tyče lg. Tyč lg tedy zvedá nebo uvolňuje rameno páky lg, jejíž druhé rameno působí na rameno gł ovládací páky 2. Spodní hrot ramene gł tlačí nebo uvolňuje výstupek 1 jezdce § zatahovacího zámku g.Druhé rameno 2 ovládací páky 2 potom zabírá do kruhu gl, který potom vykyvuje ovládacími pákami §, łg a łâ, které uvolňují nebo tlačí na výstupky 1 jezdců Q zatahovacích zámků ł, 3 a 5. Tímto způsobem jsou současně ovládány zatahovací zámky laž 1.l. Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového a podohněho zboží, který je opatřen alespoň dvěma pletacími systémy uzpůsobenými pro vratné pletení,přičemž k axiálně pohyblivým zámkům pletacích systémů pro rotační směr pletení jsou přiřazeny páky spolu spřažené a ovládané prvým mechanickým převodem od rozkazovacího ubnu stroje, vyznačující se tím, že ke všem zatahovaoím zámkům /1 až 4/ pro oba směry pletení jsou přiřazeny další ovládací páky /8, 9, 14, 15/ druhého mechanického převodu spolu spřažené, přičemž k jedné z těchto ovládacích pák /8, 9, 14, 15/ je přiřazena páka /10/ řízená od rozkazovacího bubnu /13/ stroje2. Hustotové zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že jedna ramena /81, 91, 141 151/ ovládacích pák /8, 9, 14, 15/ dcsedají na výstupky /7/ jezdců /5/ zatahovacích zámků/1 až 4/ a druhá ramena /82, 92, 152, 142/ zapadají do vybrání kruhu /Kl/ uloženého v zámkcvém plášti /6/.3. Hustotové zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že k rameni /9 l/ jedné ovládací páky /9/ eo dosedá na výstupek /7/ jezdce /5/ je pŕiřazeno rameno další ovládací páky /10/,jejíž druhé rameno dosedá na svisle pohyblivou tyč /l 2/ dosedající na rozkazovací buben /13/.

MPK / Značky

MPK: D04B 9/46, D64B 15/00

Značky: hustotové, stroje, pletacího, zařízení, okrouhlého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-243122-hustotove-zarizeni-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty