Uzávěr kloubu výkyvné označovací tyče

Číslo patentu: 240916

Dátum: 01.10.1987

Autor: Hanzlík Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká uzávěru kloubu výkyvné označovaçí tyče.Pro vytyčování sportovníeh tratí, zejména na lyžařských slalomových svazích, se s výhodou uživají výkyvné označovecí tyče. Při vytyčování lyžařských slalomových tretí se některé typy výkyvných označovacích tyčí vkládají do předem vyhotovených otvorů ve sněhu, aby se mohly po skončení soutěže bez těžkosti vyjmout. Jiné typy výkyvných označovacich týčí jsou konstruovány tak, že je lze do sněhu zarazit bez předchozího vyhotovení uvedených otvorů. V obou případech se však stává, že Výkyvné označovecí tyče v otvorech přimrznou a jejich výjímání je spojeno s velkými obtižemi. Jsou známy výkyvné označovací tyče, u nichž alespoň spodní díl, který je zaražen v zemi, obsahujepo obvodu upravenou drážku, do níž lze vsunout nástroj ve tvaru jednozvratné páky a jeho pomocí výkyvnou označovací tyč ze sněhu vytáhnout. Uvedený nástroj sice usnadňuje vytahování výkyvných označovacích tyčí, avšak jeho účinnost je malá, pakliže výkyv ná označovací tyč lpí ve sněhu v důsledku přimrznutí.Uvedené tšžkosti při vytahování podstatně zmenšuje uzávěr kloubu Výkyvné označovací tyče podle vynálezu, jehož podstatou je, že je tvořen prvním ramenem otočně spojeným s druhým ramenem, přičemž první rameno je opatřeno první čelisti polokruhového tvaru a druhé rameno je opatřeno druhou čelisti shodného polokruhového tvaru. Aspoň k jednomu z ramen je připevněno lanko. První rameno je opatřeno sponou upravenou pro zaklesnutí do druhého ramene. Pro použití u výkyvných označovacích tyčí, které jsou opatřený po obvodu upravenou drážkou, je výhodné, když aspoň jedna z čelistí je opetřena aspoň jednou odpruženou západkou vyčnivajicí do prostoru mezi prvni a druhou čelistí.Výhoda uzávěru podle vynálezu spočívá V tom, že jím lze. znehybnět kloub výkyvná označovací tyče, pročež při vyjímání ze sněhu si lze pomáhat kývavými pohyby horního dílu tyče přenáěejícími ee na spodní díl, tím tyč uvolnit a tahem za lanko tyč ze sněhu vytáhnout. Výhodou uzávěru je tedy snadné vyjímání výkyvné označovací tyče i za ztíženych podmínek, jakýmí je např. její přimrznutí ke sněhu.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněn příklad provedení uzévěru kloubové Výkyvné označovací tyäe podle vynálezu, kde znázorňuje obr. l půdorysný pohled a obr. 2 nárysný pohled.Uzávěr je tvořen prvním ramenem l , které je pomocí čepu 6 otočně epojeno s druhým ramenem ł /obr. 1/. K prvnímu ra meni l je připevněna první čelíst ga k druhému rameni l drutuhá čeliet 2. obě čelisti 2, 5 mají shodný polokruhový tvar. Čelieti g, gjsou k ramenům l, l s výhodou připevněny nesymetricky tak, že delší část čelistí g, g /obr. 2/ je ve Spodní části uzávěru, zatímco kratší část čelistí 3, 2 tvoří horní díl uzávěru. K jednomu z ramen ł, 1 v příkladu prove łłdaní ke druhému rameni 1 , je připevněno lanko 3, jež je vy vedeno nad jeho horní povrch. Uzávěr je opatřen sponou Ž, kteráje uložena na jednom z ramen l , l,dle příkladu provedenína prvním rameni 1 , a je opetřena např. háčkem pro zaklesnutído druhého ramene l. V závislosti na tom, ve které části výkyvné označovací tyče jsou upraveny obvodové drážky, je na čelistech g, gupravena odpružená západka Q, jejíž funkční část v podobě trnu zasahuje do prostoru mezi první a druhou čelistí . 2, 2. V příkladu provedení je odpružená západka 1 upravenena kratší části druhé čelisti 2. Odpružená západka à je s vý hodou /obr. 1/ tvořena vodícím těleeem, připevněným zvnějškuk čelisti 2 2. Ve vodícím tělese je uložena pružina opřenáz jedné strany o trn a z druhé strany o šroub, vsazen do vodícího tělesa.Uzavření kloubu Výkyvné označovací tyče se provede tak,že při uvolněná sponě Ž se obě ramena l, l rozevřou a uzávěr se v rozevřeném stavu nasadí na horní díl výkyvné označovací tyče. stlačením ramen l , 1 R sobě a jejich zajistěnímV sevřeném stavu sponou § se uzávěr zavře. Přitom je trn odpružené západky 3 zatlačen do vodicího tělesa. Takto zajištěný uzávěr se např. tlakem nohy na ramena ł, ł zatlačí do polohy, až čelisti 2, gpřek 1 enou horní i Spodní an Výkyvné označovací tyče. Je-li horní díl Výkyvné označovací tyče opatřen na obvodu drážkou, zapadne trn do této drážky. V případě,že výkyvná označovací tyč není opatřena na obvodě drážkou, nebrání to funkci uzávěru, avšak je třeba dbát, aby horní i spodní díl Výkyvné označovací tyče byly navzájom spojeny čelistmi2 2. Při uzavřeném kloubu se výkyvná označovací tyč chovájako pevná jednodílná tyč, takže je možno ji kývavými pohyby do stran ze sněhu uvolnit a tanem za lanko g vyjmout. Po vy táhnutí ze sněhu se uvolněním spony Ž uzávěr odjistí, ramena1 , l se rozevřou a uzávěr se z výkyvné označovací tyče sej me.Uzávěr kloubu výkyvné označovací tyče je vhodný pro všechny typy těchto tyčí, jejichž spodní a horní díl mají shodný průměr, jenž je totožný se světlostí dutiny vzniklé mezi sevřenýmí čelistmi. Uzávěr lze použít jak u výkyvných označovacích tyčí opatřených drážkou pro odpruženou západku, tak u výkyvných označovacích tyčí bez drážky. Uzávěr lze s výhodou využít zejména při vytahování výkyvných označovacích tyčí na lyžařských svazích a tratích.~ 1. Uzávěr kloubu Výkyvné označovací tyče,vyznačujici se tim, že je tvořen prvním ramenem /1/ otočně spojeným s druhým ramenem /1/, přičemž první rameno /l/ je opatřeno první čelistí /2/ polokruhového tvaru a druhé rameno /l/ druhou čelisti /2/ shodného polokřuhového tvaru a aspoň k jednomu z ramen /1, l/ je připevnšno lanko /4/ a prvni rameno /l/ je opatřeno sponou /5/ upravenou pro zaklesnutí do druhého ra mene /1/.2. Uzávěr podle bodu L vyznačujíci se tím, že aspoň jedna z čelisti /2, 2/ je opatřena aspoň jednou odpruženou západkou /34 vyčnívajici do prostoru mezi prvni a druhou čelisti

MPK / Značky

MPK: A63C 19/06

Značky: uzáver, výkyvné, označovací, tyče, kloubu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-240916-uzaver-kloubu-vykyvne-oznacovaci-tyce.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uzávěr kloubu výkyvné označovací tyče</a>

Podobne patenty