Dveře koksovací komory

Číslo patentu: 239250

Dátum: 15.05.1985

Autori: Mandík Lumír, Bartušek Tomáš, Eurda Ludvík, Vanik Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká dveří koksovací komory. 239 zDveře koksovací komory koksárenských baterií používají těsnění kov na kov, řešené tak, že na tělese dveří je uchycena kovová łěenicí lišta. Dveře jsou přisunuty k zárubni, uchycené na koksovací pecí, obepínající ústí koksovací komory, na zárubeň jsou přitlačeny kovovou těsnicí lištou, čímž se dosahuje potřebného dosednutí těsnicí lišty na dosedací plochu zárubně. Kovová těsnicí lišta je k tělesu dveří přidržována s možností seřízení jejího dosednutí na zárubeň tak, aby těsnicí lišta dolehla ve všech místech těsně na zárubeň.Používsný způsob utěsnění koksovací komory dveřmi s těsněním kov na kov pomocí kovové těsnicí lišty přitlačené na zárubeň s možností seřídit dosednutí těsnicí lišty po její délce nedosahuje plného utěsnění komory.V průběhu kgksovací doby, vsázka koksovsná v koksovscí komoře uvolňuje destileční plyny, tedy surový koksárenský plyn, přitom tlak koksárenského plynu se v průběhu koksovscí doby mění a dosahuje své špičky kolem první hodiny od počátku koksování a v řadě případů, podle vedené technologie,tj. tlaku v předloze, může v koksovací komoře docházet až k podtlaku. Z rozdílného zahřívání jednotlivých součástí zařízení na hlavě koksovací pece, v tom zárubně a dveří koksovací komory, v tom tělesa dveří s těsnicí lištou dochází k rozdílným deformacím jednotlivých součástí, jejich důsledkem je nedostatočné dolehnutí těsnicí lišty na zárubeňvzniklou spáru,již není schopna dehtovitá usazenina.kondenzující ze surového koksárenského plynu na plochách těsnící lišty a zárub ně utěsnit a plyn při přetlaku v komoře uniká vzniklými spárami do atmosféry v okolí dveří, při podtlaku v koksovací komoře dochá zí haopak k přisávání vzduchu do komory.Netěsnostmi mezi těsnicí lištou a zárubní unikajíeí surový koksárenský plyn zhoruěuje pracovní a životní prostředí, svou teplotou, zvláště zapeluje-li se samovolně při styku se vzduchem,místně přehříwá zařízení na hlavě kokeovací pece a způsobuje další deformace jednotlivých součástí, čímž se stav dále zhoršuje a vyžaduje údržbářské zásahy. Při přidávání vzduchu do koksovací komory se zhoršuje jakost surového kokaárenského plynu a koksu a dochází při oxidaei složek surového plynu k přehřívání součástí zařízení na hlavě pece a zdiva hlavy pece V postoru za dveřmi uvnitř komory, opět s důsledky na zvýšenou potřebu údržby. Oba vlivy přináší snížení životnosti koksáreneké baterie.Uvedené nedostatky odstraňují dveře koksovací komory podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že k těleeu dveří je nestavitelně uchycená těsnící kovová lišta, na kterou je upevněna pružná těsníoí botka s opředením z drátěného pletiva a krytem, která dosedá na zárubeň, přičemž k těsnící kovové liště je připevněns konzolka, kterou-prochází dotlačovací nsrážks. Dveře koksovací komory podle vynálezu zabraujíVőníkání surového koksárenského plynu a tím zlepäují pracovní a životní prostředí. Dále zabraňují deformacím hlavy koksovací pece, čímž snižují nutnost údržbářských zásahu, zlepšují jakost koksárenského plynu a koksu,a tím zvyšují životnost koksárenské baterie.vynález e jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popisu příkladu jeho provedení podle výkreeu, který znázorňuje V nárysu v řezu dveře koksovací komory podle vynálezu.K tělesu dveří 2 koksovací komory je nastavitelné uchycena těenící kovová lišta g, na kterou je upevněne pomocí šroubu Q pružná těsnící botka l s opředením Ž z drátěného pletiva a krytem 1,která dosedá na zárubeň g. K těsnící kovové liště g je přípevněna. konzolka §, kterou prochází dotlsčovací narážka 5. Vhodné řešení dotlsčovací narážky, uvedené na obr. l,sestává z konzolky § při vsřené ke kovové lište g, jíž prochází výškově nastavitelný kolíkřia Jiné.řešení může použít přišroubované konzolky § a ve vhodném případě i pouze přivařený kolík.3 239 250 K tělesu dveří 2 koksovaci komory je uchycena těsnioi kovová lišta 2 s pružnou těsnící botkou ł s možností seřiditelného při tlačenĺ na Zárubeň- Těsnicí kovová lišta g má na konci vyčnivajícim ke komořą a tím k zárubni gynasazenou pružnou těsnicí botku ł, jejíž deformace při přitlačení dveří Ž proti zárubni g umožní její plné dolehnutí na dosedací plochu zárubně 2,a tim dosažení dokonalé těsnosti proti přetlaku a podtlaku v koksovaci komoře. Pružná těsníci botka ł se svou pružností přizpůsobí při dotlačeni na zárubeň Q deformacím zárubně 2. Pružná těsnící botka ł je opatřena opředením Ž drátěného pletivo, ktoré je přizpůsobivé deformacim pružné těsnľcí botky a umožňuje uchycení pružné těsnici botky łnapřík 1 ad pomocí šroubu Q k těsnící kovové liště g. Pružná těsnicí botka ł je na straně orientované k tělesu dveří Ž chráněna krytem 1, který současně vyztužuje uchycení pružné těsnici botky ł k těsnľcí kovové liště g. Maximální deformace pružné těsr nicí botky ł při jejím dotlačoní na dosedaci plochu zárubně 3 je vymezenaovhodně umístěnými dotlačovacími narážkami 5, pevné spojenými s těsnící kovovou lištou g.Dveře koksovací komory, vyznačujicí se tim, že k tělesu dveří /5/ je nastavitelné uchycena těsnící kovová lišta /2/, na kterou je upevněna pružná těsnící botka /1/ s opředenim /5/ z drátěného pletiva a krytem /7/, která dosedá na zárubeň /9/, přičemž k těsnfci kovové liště /2/ je připevněna konzolka /8/, starou prochází dotlačovací narážka /4/.

MPK / Značky

MPK: C10B 25/06

Značky: koksovací, dveře, komory

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-239250-dvere-koksovaci-komory.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dveře koksovací komory</a>

Podobne patenty