Zděřový komutátor elektrických strojů točivých

Číslo patentu: 239074

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vilímek Lubomír, Fuciman Klement, Hejda Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Řešení se týká zděřového komutátoru elektrických strojů točivých s vnějšími zděřemi. Účelem je umožnění využití běžných izolačních materiálů pro izolační kroužky zděří a dodatečného radiálního stlačení lamelového svazku. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením zděřového komutátoru podle vynalezu, jehož zděře jsou dvoudílné a sestávají z vnitřního kroužku a z vnějšího kruhu,jejichž vzájemná plocha je kuželová, přičemž osa této kuželové plochy je totožná s osou komutátoru a její vrcholový úhel je roven nejvýše úhlu samosvornosti.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zděřového komutátoru elektrických strojů točivýoh s vnějšímízděřemi. U současných konstrukcí zděřových komutátorů jsou zděře řešeny jako jednodílně s válcovou vnitřní styčnou plochou. Jsou nasažovány na lamelový svazek komutátoru, izolovaný izolačním kroužkem, s přesahem, čímž se dosáhne potřebného radiálního stlačení lamelového svazku a tím vytvoření potřebného tlaku mezi jednotlivými lamelami. Pro udržení potřebného tlakuĺmezi lamelami v průběhu technologického zpracování komutátoru je nutné použít takový materiál izolačních kroužků, který vykazuje při působení tlaku a teploty minimální úbytky tlouštky. Kromě této skutečnosti je nutné dodržaní velmi přesné tlouštky izolačního kroužku a vysoké přesností výroby zděří, protože uvedené řešení neumožňuje dodatečné radiální stlačení lamelového svazku.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny u zděřového komutátoru elektrických strojů točivých s vnějšími zděřemi podlevynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že jeho zděře jsou dvoudílné a sestávají z vnitřního kroužku a z vnějšího kruhu, jejichž vzájemné styčná plocha je kuželová, přičemž osa této kuželové plochy je totožná s osou komutátoru a její vrcholový úhel je roven nejvýše úhlu samosvornosti.Další podstata vynálezu spočívá v tom, že vnitřní kroužek je opatřen válcovou styčnou plochou pro styk s izolačním kroužkem pro odizolování zděře od lamelového věnce.Ještě další podstata výnálezu spočívá v tom, že u vnitřního kroužku je atýčná plocha mezi ním a izolačním kroužkem kuželové, přičemž osa této kuželové plochy je totožná s osou komutátoru a vrcholový úhel této kuželové plochy je roven nejvýše úhlu samosvornoeti.Ještě další podstata vynálezu pak spočívá v tom, že u izolačního kroužku je styčná plocha mezi ním a lamelovým věncem kuželová, přičemž osa této kuželové plochý je totožná s osou komutátoru a vrcholový úhel této kuželové plochy je roven nejvýše úhlu eamosvornosti.Výhodné řešení zděřových komutátorů podle vynálezu umožňuje využití běžných izolačních materiálůpro izolační kroužký zděří, které při působení tlaku a teploty vykazují určité úbytký tlouštký.× 3 e zde rovněž řešena možnost dodatečného radiálního stlačení lamelového svazku.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení zděřového komutátoru podle výnálezu, na němžje vnější kruh a vnitřní kroužekzděře a izolační kroužek s přilehlou částí lamelového věnce znázorněn v axiálním řezu.Na lamelovém věnci A je naeazen izolační kroužek 2, na němž je nasazen vnitřní kroužek g zděře a na tomto opět vnější kruh 1 zděře. Stýčná plocha vnějšího kruhu 1 a vnitřního kroužku g je kuželové, přičemž osa této kuželové plochý je totožné s osou komutátoru a vrcholový úhnl této kuželové plochy je roven nejvýše úhlu samosvornosti.Stýčná plocha vnitřního kroužku g a izolačního kroužku 2 je válcová, může však mít i tvar kuželové plochy, přičemž oea této kuželové plochý je totožné s osou komutátorue vrcholový úhel této kuželové plochý je roven nejvýše úhlu samosvornosti.Rovněž etýčná plocha izolačního kroužku 3 a lamelového věnce A je zde válcová, ale může mít i tvar kuželové plochý,přičemž oea této kuželové plochý je totožná e osou komutá toru a vrcholový úhel této kuželové plochy je roven nejvýše úhlu samosvornosti.Při montáži zděře na lamelový věnec 3 se na tento nasune nejprve izolační kroužek 2. Na izolační kroužek 2 se s příslušným přesahem nasadí vnitřní kroužek g, čímž se dosáhnev počátečního největšího úbytku tloušťłsky izolačního kroužku 2. Na vnitřní kroužek g se pak s přesahem nasadí vnější kruh 1,který způsobí potřebné radiální stlačení lamelového svazku 5,včetně deformace vnitřního kroužku g. Další dodatečné stlačení lamelového svazku 5 se dosáhne axiálním posuvem vněj šího kruhu 1 vůči vnitřnímu kroužku g po styčné kuželové1. Zděřový komutátor elektrických strojů točivých s vnějšími zděřemi, vyznačujici se tím, že jeho zděře jsou dvoudilné à sestávají z vnitřniho kroužhu (2) a z vnějšiho kruhu (1), jejichž vzájemnä styčná plocha je kuželová, přičemž osa této kuželové plochy je totožné s osoukomutátoru a její vrcholový úhel je roven nejvýše úhlu samosvornosti.2. Zděřový komutátor podle bodu 1, vyznačující se tím, že vnitřní kroužek (2) je opatřen válcovou styčnou plochoupro styk s izolačním kroužkem (3) pro odižolováni zděře od lamelového věnce (4).3 ° Zděřový komutátor podle bodu 1, vyznačujici se tim, že u vnitřního kroužku (2) je styčná plocha mezi ním a izolačním kroužkem (3) kuželová, přičemž osa této kuželové j plochy je totožná s osou komutátoru a vrcholový úhel této kuželové plochy je roven nejvýše úhlu samosvornosti.4. Zděřový komutátor podle bodů 2 a 3, vyznačujicí se tim,že u izolačniho kroužku (3) je styčná plocha mezi níma lamelovým věncem (4) kuželová, přičemž osa této kuželové plochy je totožné s osou komutátoru a vrcholový úhel této kuželové plochy je roven nejvýše úhlu samosvornosti.

MPK / Značky

MPK: H01R 39/04

Značky: strojů, elektrických, zděřový, točivých, komutátor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-239074-zderovy-komutator-elektrickych-stroju-tocivych.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zděřový komutátor elektrických strojů točivých</a>

Podobne patenty