Pojízdná pomocná podpěra s řízenou nosností

Číslo patentu: 238985

Dátum: 01.07.1987

Autori: Lukeš Jaroslav, Hlasivec Hynek

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pojízdná pomocná podpěra s řízenou nosností je určena pro kontrolovaný přenos sil vyvozovaných převislým koncem horizontálního montážního zařízení, například zavážecího mostu pro montáž mostů z prefabrikovaných segmentů, po kterém je posuvná prostřednictvím nejméně jedné dvojice posuvných kladek a jim odpovídající dvojice podpěrných kladek umístěných na horní části sloupku. Dolní část jejího sloupku je vytvořena jako píst přímočarého hydromotoru, opatřeného kontrolním tlakoměrem a regulovatelnym ventilem a pevně spojeného s podstavcem.

Text

Pozerať všetko

238 985 Pomocná pojízdná podpěra s řízenou nosností je určena prokontrolovaný přenos sil vyvozovaných zatížením převislého konce horizontálního montážního zařízení, například zavážecího mostu pro montáž mostů z prefabrikovaných segmentů.Montážní zařízení pro montáž mostů z prefabrikovaných segmentů je nutno dímenzovat na zatížení jeho převislého konce prefabrikovaným segmentem V krajní poloze, takže musí být značné hmotné, což způsobuje zvýšené náklady při jeho výrobě, přepravě i pracovním nasazení. I tak je někdy nutno montážní zařízení zakotvit, což vede ke zdržení postupu výstavby a k dalšímu zvýšení nákladů. Proto sekk podepření převislěho konce montážního zas řízení používají pomocné podpěry. Přenášejí-li síly do konstrukr ce montované sekce mostu, hrozí porušení sekce v důsledku přetí~ žení.Uvedené nedostatky odstraňuje pojízdná pomocná podpěra s řízenou nosností podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom,že dolní část sloupku podpěry je vytvořena jako píst přímočarého hydromotoru, opatřeného kontrolním tlakoměrem a regulovatelným ventilem,.a pevné spojeného s podstavcemMI Na výkresech znázorngje obr. 1 pohled na po- í ,jízdnou pomocnou podpěru/obr. 2 pohled na /v procesu výstavby prefabrikovaného mostu.Hlavní výhodou pojízdné pomocné podpěry s řízenou nosností podle vynálezu je, že umožňuje použít horizontální montážní zařízení i pro montáž velmi těžkých segmentů, aniž by hrozilo nebezpečí porušení montované sekce mostu V důsledku jejího přetížení silami přenášenýmí prostřednictvím pomocné podpěry.Příklad 238 905 Horizontální montážní zařízení J.Q tvořené zavážecím mostom pro montáž mostů z prefabrikovaných segmentů bylo opatřeno pomocnou pojízdnou podpěrou s řízenou nosnosti podle vynálezu, která sestávšb z dvojice posuvných kladek g a ,jim odpovídající ,dvojice podpěrných klade) g umíatěných na horní části sloupku .g, jehož dolní část ,je vytvořena ,jako píst g přímočarého hydromotom § opatřeného kontrolním tlakoměreąn § a regulovatelným ventile z,přičemž přímočarý hydromotor § je pevné spoje s podstavca §. Pomocná podpěrabyla posunem po konstrukcí montážního zařízení 13 g prostřednictvím posuvných kladek ł přemístěna nad. určenou část montované sekce g mostu, do které pak .àienášena předem stanovená část sil vyvozovaných převislým koncem montážníhoą zařízení łg, spočívajícího přední nohou 1,1 na mostním pilíři gg a zadní nohou J.§ na hotové části mostu łg. Předem stanovená část přenášených sil byla nastavena na regulovatelném ventilu přímočarého hydromotoru § a sledována na Igntrolním .tlakoměm §- Regulovatelný ventil 7 fungoval jako pojistný ventil a při překročení nastaveného přetlaku byla pracovní kapalína přímočarého hydromotom § jímána v pomocné nádržce a vracena do zásobníka. hydromotom.Pojízdná pomocné podpěra s řízenou nosností, posuvná po konstrukcí horizontálního montážního zařízení, například po zavážecím mostu určeném pro montáž mostů z prefabrikovaných segmentů, slcládaj ící se z nejméně jedné dvojice posuvných kladek a jim odpovídající dvojice podpěrných kladek umístěných na horní částí sloupku, vyznačená tím, že její sloupek A 3/ je v dolní části. vytvořen jako píst /4/ přímočarého hydromotonl /5/, opatřeného kontrolním tlakoměrem /6/ a regulovatelmřm ventilem /7/ a pevné spojeného s podstavcem /8/ 2 výkresy

MPK / Značky

MPK: E01D 21/02

Značky: podpera, pomocná, nosnosti, řízenou, pojízdná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-238985-pojizdna-pomocna-podpera-s-rizenou-nosnosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pojízdná pomocná podpěra s řízenou nosností</a>

Podobne patenty