Střídavý generátor v kaskádním uspořádání

Číslo patentu: 238310

Dátum: 01.10.1987

Autori: Daniel Jiří, Nepustil Tomáš

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Střídavý generátor v kaskádním uspořádání má vnější rotor, jehož jho s budícími póly je spojeno s nosnou částí ventilátoru a stator je pevně spojen s ložiskovým štítem. Tím je docíleno zmenšeni vestavných rozměrů generátoru, zejména jeho délky, snížení hmotnosti a úspory materiálu. Lze jej použít zejména jako budiče alternátoru.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká střídavého generátoru v kaskádním uspořadaní, zejména budiče alternátoru.U stávajících vícestupňových elektrických strojů točivých jsou jednotlivé stroje tvořící kaskádu, například pomocný budicí generátor, budicí generátor s rotujícím usměrňovačem a hlavní generátor, obvykle bud samostatně vedle sebe ve společné kostře s rotory na společné hřídeli, přičemž rotující usměrňovač je dzabudován v rotorovém jhu hlavního budicího generátoru nebo u elektrických strojů s vlastní vzduchrou ventilací v tělese ventilátoru. U kaskádového uspořádání elektrických strojů točivých větších výkonů bývá pomocný budicí generátor s permanentními magnety na vnějším rotoru umístěn uvnitř budicího generátoru tak,í že vnější rotor pomocného budicího generátoru je zabudován do rotorového jha budicího generátoru. Ani toto uspořádání však není možné použít u zařízení, kde jsou požadovány malé Vestavěné rozměry a hmotnost, zejména pro použití v trakci nebo v letectví.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny u zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že jho rotoru generátoru s budicími pőly je spojeno s nosnou částí ventilátoru a stator generátoru je pevně spojen s ložiskovým štítem.Řešením střídavého generátoru podle vynálezu se aocilí zejména zmenšení jeho vestav ných rozměrů, snížení hmotnosti a materiálových úspor.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení zařízení podle vynálezu v podélném řezu.Pomocný budicí generátor, znázorněný na obrázku má stator 1 s pracovním vinutím g nalisován na náboji ložiskového štítu 3. Vně statoru 1 je uspořádán rotor 4, jehož jho 5 prstencovitéhotvaru s budicími pőly §, tvořenými permanentními magnety na jeho vnitřním obvodě, jsou zality do nosné části Z ventilátoru 8, kteráje z magnetický nevodivého materiálu. V nosné části Z ventilátoru § jsou ve dvou různých podélných rovinách uspořádány ventilační otvory 2, přičemž otvory na většim průměru svírají s podélnou osou ventilátoru úhel. Na pravé straně nosné části Z ventilátoru § u jeho vnějšiho obvodu jsou vytvořeny vyvažovací kruhy 19. Venti látor § je pevné spojen s hřidelem 11.Uspořádání zařízení podle vynálezu zejména zkracuje délku stroje. Ventilační otvory v nosné části ventilátoru zlepšují chlazení čel vinutí statoru, přičemž je s výhodou využite samoventilaěniho účinku otvorů, svírajíoíoh úhel s jeho podélnou osou. Ventilátor může být axiálni nebo radiální.233 310 Střídavý generátor v kaskádním uspořádání, zejména budič alternátoru uspořádaný ve společné kostře s hlavním budičem a alternátorem, tvořený statorem s vinutím obklopeným na ventilátoru uspořádaným vnějším rotorem, na jehož jhu prstencovitého tvaru jsou umístěny budici pőly z trvalých magnetů,vprostřídané polarity, přičemž s nosnou části ventilátoru jsou spojeny«lopatky a ventilátor je umístěn u ložiskového štítu a pevněspojen 5 hřídelem, vyznačující se tim, že jho (5) rotoru (4) generátoru s budioími pőly (6) je spojene s nosnou částí (7) ventilátoru (8) a stator (1) generátoru je pevně spojen s ložiskovým štítempĺ 3).Střídavý generátor podle bodu 1, vyznačující se tim, že nosná část (7) ventilátoru (8) je opatřena ventilačními otvory (9),spojujicími v axiálním směru prostor před a za ventilátoremStřídavý generátor podle bodu 1, vyznečujíoí se tím, že ventilační otvory (9) jsou uspořádány v různých podélných rovinách.Střídavý generátor podle bodu 1, vyznačujíci se tím, že ventilačni otvory (9) jsou uspořádány pod úhlem k podélné ose ventilátoru (8).Střídavý generátor podle bodu 1, vyznačující se tím, že na nosné části (7) ventilátoru (8) jsou upraveny vyvažovací kruhy (10).Střídavý generátor podle bodu 1, vyznačujíci se tím, že vyvažovací kruhy (10) jeou tvořeny jhem (5) rotoru (4).Střidavý generátor podle bodu 1, vyznačující se tím, že jho (5) s pőly (6) je zalito /zalisováno do nosné části (7) ventilátoru(8), přičemž materiál alespoň v okolí budicích pőlů (6) je nemagnetioký.Střídavý generátor podle bodu 1, vyznačující se tím, že ventilátor (8) je vytvořen odlitkem / výliskem z nemagnetického materiálu.Střidavý generátor podle bodu 1, vyznačujicí se tím, že ventilátor (8) je vytvořen z hliníkové slitiny.10. Střídavý generátor podle bodu 1, vyznačující se tím, že vňentilátor (8) je vytvořen z termosetické plastické hmotyu - W

MPK / Značky

MPK: H02K 21/04, H02K 19/16

Značky: uspořádání, kaskádním, střídavý, generátor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-238310-stridavy-generator-v-kaskadnim-usporadani.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Střídavý generátor v kaskádním uspořádání</a>

Podobne patenty