Stabilizátor balistických hodnot jednotných i hromadných střel

Číslo patentu: 238302

Dátum: 01.10.1987

Autor: Mastník Květoslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález spadá do oboru vnitřní balistiky palných zbraní. Stabilizátor sestává ze sužujícího se kuželového otvoru, který je plynulou přechodovou částí napojen na rozšiřující se kuželový otvor. Tento rozšiřující se kuželový otvor je svým největším průměrem napojen na vlastní válcový vývrt hlavně. Vynálezu může být použito v oboru loveckého střelectví.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká stabilisátoru balisšických hodnot jednotných podkaliberních i hromadných střel, určenýjäro brokové zbraně.Dosud jsou hlavně brokových zbraní řešeny tak, že nábojová komora prejde kuželovou částí na průměr vývrtu hlavně, který je pak již ve své celé délce váloový. V tomto případě jde o válcové hlavně, které mohou být u konce vývrtu hlavně poněkud zúženy. Toto zúžení má různou velikost a tvar a má za úkol u hromadné střeíy zmenšit rozptyl broků při opuštění hlavně - zvýšení krytí ebraně. Těsnící zátka hromadné střely, případně katapult jednotné podkaliberní střely, prochází hlavní se značnou deformací, způsobenou délkovým stlačením, které odpovídají značné tlaky mezi žátkou a hlavní. Tomu následně odpovídá veliké tření hlavní. Toto však nelze odstranit, nebot při volnějším průchodu zátky hlavní nenaroste dostatečně tlak plynů v hlavní, střela se zátkou příliš snadno opouští hlaveň. Vnitřní tlak je ovlivněn také tím, jak pevné je uzavřen náboj. Podle kvality uzavření náboje se potom poněkud liší tlaky v hlavní. Pokud jde 0 zúžení válcového vývrtu hlavně u jejího ústí, zvýši sice krytí zbraně, ale sníží se poněkud počáteční rychlost střely.Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu stabilísátort balistických hodnot jednotných i hromadných střel, určený pro brokové zbrane. Jehq podstata spočívá V tom, že je vytvořen za nábojovou komorou a vlastním vývrtem hlavně ve směru průchodu střely zužujícím se kuželovým otvorem, na nějž navazuje prechodová část, napojená na rozšiřující se kuželový otvor, jehož většíprůměr odpovídá průměru hlavně.Základní výhoda stnbilisátoru podle vynálezu spočívá V dosažení konstantnější a Vyšší počáteční rychlosti střel, vystřelo vnných z brokových hlavní.2 238 302 jstabilisátor balistických hodnot jednotných podkaliberních i hromadných střel pro brokové hlavně dle vynálezu zajišťuje, že na počátku výstřelu, při překonávání nejmenšího průměru, naroste dostatečný tlak plynů v nábojové komoře a že při dalším postupu střely se odstraní značná část tření těsnící zátky hromadné střely nebo katapultu u jednotné podkaliberní střely o vnitřní stěny hlavně a tím se dosáhne vyšší počáteční rychlosti střely.Vynález je dále blíže popsán na příkladech provedení kde obr. 1 značí stabilísátor balistických hodnot jednotných podkaliberních i hromadných střel, vytvořený přímo při výrobě hlavně a na obr. 2 je naznačen stabilisátor balistických hodnot pro jednotné podkaliberní i hromadné střely pro brokové hlavně, vyrobeny samostatné, který je do hlavně vložen a vhodně zajištěn.Na obr. l je naznačena nábojová komora l, přecházející ve zužující se kuželový otvor Ž, který je obdobný normalisovanému přechodovému kuželi u současných hlavní. V této části se těsnící zátka stlačuje, aby prošla největším zanrolením, které zde před- W stavuje přechodová část Ž mezi zužujícím se kuželovým otvorem Ž a rozšiřujícím se kuželovým otvorem 5. Zde je přechod vytvarován jedním velkým rádiusem, aby byl plynulý a neztratil se kontakt zátky, případně katapultu se stěnami hlavně g. Velikost minimálního průměru v přechodové části Ž určuje ještě s jinými vlivy velikost maximálního tlaku plynů. Rozšiřující se kuželový otvor 5 zajišťuje snížení deťormace zátky hromadné strely, čí katapultu jednotné podkalíberní střely až na hranici těsnosti a tím i snížení jejích tření o stěny hlavně g na minimum. Snížení pasivních odporů umožní Zvýšit počáteční rychlost strely. Na obr. 2 je stabilisátor balistických hodnot jednotných podkaliberních i hromadných střel pro brokové hlavně vyroben jako samostatný a do hlav ně g je pak vložen. Prechodové část Ž je zde vytvarována dvěmamenšími rádiusy a kratší válcovou částí mezi nimi. Počáteční rych lost, při jinak stejných podmínkách závisí na poměru minimálního průměru V přechodové části Ž a na průměru hlavně g. U současných brokových hlavní jsou oba průměry stejné. To má za následek, že při menším průměru hlavně 2se dosáhne vyšších tlaků plynů, ale í vyššího tření po celé délce hlavně a naopak. i3 23 a 302 vynález je možno použít především u hladkých brokqvýeh hlavní ve spojení s lehkouv a dostatečně pr-užnou zátkou u hromadné střely nebo dostatečně pružným katapultem jednotné podkaliber ní střely.4 PŘEDMĚT VYNÁLEZU 238 302 Stabilisátor balistických hodnot jednotných podkaliberních i hromadných stŕel určený pro brokové gaäaně, vyznačený tím, žeje vytvořen za nébojovou komopou /14 É 5 v 1 astním vývrtem hlavně/2/ ve směru průchodu střely zužujícím se kuželouým otvorem /3/, na nějž navazuje přechodová část /5/, napojená na rozšiřující sekuželový otvor /4/, jehož větší průąěr odpovídá průměru hlavně

MPK / Značky

MPK: F41C 21/10

Značky: hromadných, balistických, hodnot, stabilizátor, jednotných, střel

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-238302-stabilizator-balistickych-hodnot-jednotnych-i-hromadnych-strel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stabilizátor balistických hodnot jednotných i hromadných střel</a>

Podobne patenty