Samočinná tlaková čerpací stanice

Číslo patentu: 238287

Dátum: 01.06.1987

Autor: Bagar Bronislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález spadá do oboru čerpací techniky a týká se samočinné tlakové čerpací stanice tvořené čerpacím agregátem, výtlačným potrubím a tlakovou nádobou, vybavené tlakovým spínačem, jističem, manometrem a pojistným ventilem, a jeho podstata je, že ve výtlačném potrubí je zabudován ovládací uzel tvořený tvarovkou opatřenou jednak, závitovýmí hrdly pro připojení do výtlačného potrubí a jednak otvorem pro manometr, druhým otvorem pro tlakový spínač a upevnění jističe a třetím otvorem pro pojistný ventil.

Text

Pozerať všetko

- 1 238 287 Vynález se týká samočinné tlakové čerpací stanice.Doeud běžně vyráběné samočinné tlakové čerpací stanice tvořené čerpacím agregátem, například ponorným, výtlačným potrubím a tlakovou nádrží.jsou vybavené kontrolními, ovládacími a jistícími přístroji, jako je tlakový spínač, manometr, pojistný ventil a motorový jietič. Tyto přístroje bývají rozmístěný na různých místech čerpací stanice podle projekčních možností. Tlakový spínač a manometr se obvykle umístují na nátrubky tlakové nádoby nebo na potrubí pomocí fitinků. Na potrubí bývá umístěn také pojistný ventil. Motorový jistič bývá umístěn na zdi v blízkosti tlakového spínače. Nevýhodou takového řešení je, že samočinná tlaková čerpací stanice se dodává na místo určení po částech a montáž jednotlivých dílů se pak provádí až na místě určení, což je pracné, časově náročné a neproduktivní.Uvedené nevýhody odstraňuje v podstatě vynález, kterým je samočinná tlaková čerpací stanice, tvořená čerpacím agregátem,výtlačným potrubím a tlakovou nádobou, vybavená tlakovým spínačem, jističem, manometrem a pojistným ventilem a jeho podstatou je, že ve výtlačném potrubí je zabudován ovládací uzel, jehož základní částí je tvarovka, opatřeně jednak závitovými hrdlý pro připojení do výtlačného potrubí a jednak otvorem pro manometr, druhým otvorem pro tlakový spínač s jističem a třetím otvorem pro pojistný ventil.Vyšší účinek eamočinné tlakové čerpací stanice podle vynálezu spočívá v tom, že v zabudovaném ovládacím uzlu jsou soustředěny všechny ovládací, kontrolní a jistící přístroje, což umožňuje dodávat tento uzel jako celek, produktivně vyrobený ve výrobním podniku,a umožňuje upravit dispozicní řešení hospodárně podle místních podmínek.Příklad provedení podle vynálezu je sohematicky znázorněn na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněn ovládací uzel ve emontovaném stavu, zabudovaný do výtlačného potrubí eamočinné tlakové cerpací stanice a na obr. 2 je řez tvarovkou ovládacího uzlu 2 obr. 1.Podle vynálezu je ovládací uzel łneznázorněně samočinné ,tlakové óerpací stanice zabudován do výtlačného potrubí g prostřednictvím tvarovky 2 opatŕenó závitovými hrdly zl. Ve etěně tvarovky 1 je zhotoven otvor gg. na který je připojen manometr 1,druhý otvor 22, na který je připojen tlakový spínač 5 s jističem Q a třetí otvor 15, na který je připojen pojistný ventil 1. Přitom jsou manometr i a tlakový spínač i připojeny k tvarovce 1 prostřednictvím přípojek 8 s vnějěím šeatihranem, opatřených neznázorněným vnitřním levým s. pravým závitem, což umožnuje nastavit připojovaný přístroj do požadované polohy a přitom zajistit jeho utěsnění.Alternativně může být jistič É umístěn na stěně v blizkosti ovládacího uzlu ł.VVynálezu je možno využít u všech samočinných tlakových čerpacích stanic, vybavených i jinými čerpacími agregáty než ponor ISamočinná tlakové čerpací stanice tvořená čerpacím agregátem, výtlačným potrubim a tlakovou nádobou, vybavená tlakovým spínačem, jističem, manometrem a pojistným ventilem, vyznačující se tím, že ve výtlačném potrubí (2) je zabudován ovládaci uzel (1), jehož základní částí je tvarovka (3), opatřená jednak závitovými hrdly (31) a jednak otvorem (32) pro manometr (4), druhým otvorem (33) pro tlakový spínač (5) s jističem (6) a třetím otvorem (34) pro pojistný ventil C 7).

MPK / Značky

MPK: F04D 13/16

Značky: samočinná, čerpací, stanice, tlaková

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-238287-samocinna-tlakova-cerpaci-stanice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Samočinná tlaková čerpací stanice</a>

Podobne patenty