Oběžný dopravník, zejména pro zemědělské sklizňové stroje

Číslo patentu: 237273

Dátum: 01.05.1987

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Oběžný dopravník je určen k horizontální i vertikální dopravě materiálu, zejména semen, při manipulačním poškození.Je tvořen oběžným korečkovým dopravníkem, kde jeho plnící spodní horizontální větev je uspořádána pod nejméně jedním vstupním otvorem dopravovaného materiálu a horní vyprazdňovací horizontální větev je uspořádána nad nejméně jedním výstupním otvorem dopravovaného materiálu.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká oběžného dopravníku, zejména pro zemědělské sklizňové stroje semenných rostlin a určeného pro horizontálně-vertikální dopravu.Uosavadní ohěžné dopravníky, používané pro zemědělské sklizňové stroje semenných rostlin, jsou v zásadě bud šnekového, hrabičkového nebo korečkového typu. Korečkový dopravník se používá pro dopravu ve vertikálním směru, bud jako svislý nebo šikmý. Protože sám o sobě přirozeně nestačí, musí se kombinovat s dalšími dopravníky v horišpntálním směru, které jsou bučäekové nebo hrabičkové. šnekové dopravníky maji však značné procento poškozených semen, zejména v případě poměrně křehkých semen luštěnin. Avšak ani hrabičkové dopravníky nejsou pro tento účel ideální. Procento poškození narůstá zejména při předávání dopravovaného materiálu z jednoho dopravníku na druhý, což se děje během dopravy semen nejméně dvakrát. Materiál se totiž nejdříve musí dopravit horizontálně k vertikálnímu dopravníku a z něj pak předat na horizontální rozprostíracídopravník. Je proto, zvláště pro křehká semena kvalita práce dosavadních dopravníků nedostatočná.Jsou sice známy oběžné korečkové dopravníky schopné dopravy ve vertikální a částečně i v horizontální rovině, které,âsou však plněny i vyprazdňovány vně obíhajíoího dopravníku a slouží k bagrování a dopravě bagrovaněho materiálu za oběžný dopravník. Nejsou schopny v důsledku své konstrukce plnit úlohu přesunu materiálu ze spodní polohy do horní, horizontálne vzdálené od vertikální dopravní roviny. Proto se pro dané účely, zejména pro sklizñovéTyto nevýhody a nedostatky jsou odstraněny oběžným dopravníkem, zejména pro zemědělské sklizňové stroje podle vynálezu, jehožoz Ä 237 273 podstata spočívá v tom, že uvnitř oběžného korečkového dopravníku je jeho plnící spodní horizontální větev uspořádána pod nejméně jedním vstupním otvorem dopravovaného materiálu a horní vyprazdňovaoí horizontální větev je uspořádána nad nejméně jedním výstupním otvorem dopravovaného materiálu, uspořádaným rovněž uvnitř oběžného dopravníku.Občžný dopravník, zejména pro zemědělské sklizňové stroje S podle vynálezu je schopen sám o sobě zabezpečit komplexné dopravu semen v horizontálním i vertikálním směru, temy bez předávání semen nebo jiných dopravovaných materiálů z jednoho dopravníku na druhý, a to s minimálním poškozením a tedy s vysokou kvalitou práce. Velmi snadno se čistí, protože se nezanáší nečistotami a je v provozu prakticky bezporuchový.Na připojeném výkrese je ve schematickém svislém řezu znázorněn príklad provedení oběžného dopravníku podle vynálezu.je upraven oběžný korečkový dopravník 3, který je prakticky veden kolem Žďroje l, který takto obepíná. Sestšvá ze dvou svislých větví lgĺä ze dvou horizontálních větví łg 5 Vnitřní stěny § korečků 5 oběžného korečkového dopravníku 3, uspořádané najeho vnitřní straně §, jsou kratší než vnější stěny g korečků §,uspořádané na vnější straně 1 .oběžného korečkového dopravníku 3. Alespoň jeden vstupní otvor łł pro dopravovaný materiál je uspořádán na vnitřní straně 6 spodní horizontální větve łg oběžněhokorečkového dopravníku 5 a alespoň jeden výstupní otvor łg je uspořádán na vnitřní straně Q horní horizontální větve łâ oběžného korečkového dopravníku 3. Pod horní horizontální větví lg oběžného. korečkového dopravníku 3 je uspořádán shromažčovací prostor gg dopravovaného materiálu, kterým je u sklizňových strojů ł obyčejně zásobník anebo jiné zařízení, které materiál do zásobníku dopraví. S výhodou však, zejména pro dosažení co možno nejmenšího poškození semen, je však shromažâovací prostor lg vytvořen přímo jako zásobník dopravovaného, resp. v tomto případě sklízeného materiálu.Oběžný dopravník podle vynálezu pracuje takto Vstupním otvorem li se do spodní horizontální větve ig oběžného korečkového dopravníku 3 dostává dopravovaný materiál a je dopravován směremS nejdříve v horizontálním směru, který přejde do směru vertikál 3237 273 ního a výstupnim otvorem 12 se pak při dalším pŕechodu do horizontálního směru dostává do shromažčovaciho prostoru 1 g. uoprava i manipulace s materiálem je přitom umožněna kratšími vnitřními pstěnamigkorečků § a jejich dalšími vnějšími stěnamí g.,1. Oběžný dopravník, zejména pro zemědělské sklizňové stroje, tvořený korečkovou dráhou s horizontálnimi a vertikálnimi dopravnimi větvemi, vyznačený tim, že jeho plníci spodni horizontálni větev (14) je uspořádána pod nejméně jedním vstupnim otvorem (ll) dopravovaného materiálu a horní vyprazdňovaci horizontálni větev (15) je uepořádána nad nejméně jedním výstupnim otvorem (12) dopravovaného materiálu.2. Oběžný dopravník podle bodu l, vyznačený tim, žejak vstupní otvor (ll) tak i výstupní otvor (12) dopravovaného materiálu jsou uspořádány mezi vzestupnou svislou větví (13) a sestupnou svislou větvi (l 3) oběžného korečkovébo doprav níka (A).3. Oběžný dopravnik podle bodu 1, vyznačený tim, že pod výstupnim otvorem (12) je mezi oběma svielými větvemi(13, 13) oběžného korečkového dopravniku (4) uspořádán sbromažčovaci prostor (10) dopravovaného materiálu.

MPK / Značky

MPK: A01F 25/20

Značky: dopravník, sklizňové, oběžný, zejména, stroje, zemědělské

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-237273-obezny-dopravnik-zejmena-pro-zemedelske-skliznove-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Oběžný dopravník, zejména pro zemědělské sklizňové stroje</a>

Podobne patenty