Kyveta s vysokou čistotou v pracovním prostoru

Číslo patentu: 235814

Dátum: 01.12.1986

Autori: Petrů František, Veselá Zdenka

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kyveta je tvořena pláštěm vymezujícím pracovní prostor uzavřený křemennými okénky s vysokou optickou kvalitou. Podstatou vynálezu je, že vakuotěsné spojení křemenné kyvety s křemennými okénky je provedeno anorganickou pájkou, přičemž pracovní prostor je opatřen zásobníkem, na jehož koncovou část je připojeno tepelně vodivé pouzdro s čidlem teploty.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká konstrukce kyvety s vysokou čistotou v pracovním prostoru, uzavřené okénky s vysokou optickou kvalitou a vzdorující agresívním látkám.Dosavadní kyvety mají okénka buč lepená, například epoxidovými pryskyřicemi, nebo přivařovaná, případně připevněná termodifuzí na optický kontakt. Měření teploty látky, obsažené v koncové části zásobníku, je zajištčno tak, že koncové část je ponořena do kapaliny a v ní je umístěno čidlo teploty.Tyto dosavadní nevýhody odstraňuje kyveta s vysokou čistotou v pracovním prostoru, tvořená pléštěm kyvety vymezujícím pracovní prostor uzavřený křemennými okénky s vysokou optickou kvalitou, jejíž podstatou je, že vakuotěsně spojení pláště křemenné kyvety s křemênnými okénky je provedeno anorganickou pájkou, například ze směsi kysličníků měěnatého,hlinitého, křemičitého, přičemž pracovní prostor je opatřen zásobníkem, na jehož koncovou část je přípojeno tepelně vodivé pouzdro s čidlem teploty.Předností uvedené kyvety je možnost realizace kyvety o malých rozměrech (malý průměr okének) s malými optickými ztrátami. Kyveta nevyžaduje vysokých nároků na opracování spojovaných částí, nedochází k deformaci okének, poněvadž pájecí teplota je podstatně nižší, 8004 1100 °C. Provedení kyvety se zásobníkem opatřeným pouzdrem umožňuje přesné měření teploty vnitřního povrchu stěn zásobníkula tím stanovení tlaku par v prostoru kyvety.vynález blíže objasňuje přiložený výkres, kde jako příklad provedení slouží křemenná kyveta kruhového průřezu sokénky pod Brewsterovým úhlem k použití u leserů se stabili zaoí írekvence pomocí saturované abeorpce v molekulárním pro- .Na koncích pláště 1 kyvety jsou vrstvy anorganické pájky Q a na nich okénka 1, A. Zásobník Q má ve své koncové části Q zeslabené stěny, na ně je nanesen dobře tepelně vodivy tmel 1, kterým je přitmeleno dobře vodívé a dostatečně dlouhé pouzdro Q, které obsahuje čidlo Q teploty.Funkce kyvety, obvykle umístěné v rezonátoru, spočívá v tom, že představuje prostor pro molekulární látku, kterou musí uchovat v původním, neznečištěném stavu po celou dobu provozu zařízení. Molekulární látka přichází po tuto dobu(obvykle několik let) do styku s celým vnitřním povrchem kyvety včetně okének 1, A a vekuotěsného spoje mezi pláštěm 1 kyvety a okénky 3, A. Všechny části povrchu včetně spojů vnitřního prostoru kyvety odolávají chemickým učinkům agresívní molekulární látky, například halogenům.Kyveta vyhovuje požadavkům co nejnižších optických ztrát. Tento požadevek je splněn tím, že teplota pájení enorganické pájky, například ze směsi kysličníku měčnatého, kysličníku hlinitého a kysličníku křemičitého, 800 ł 1100 °C, je nižší než je teplota měknutí materiálu pláště l kyvety a okének Q,A e při spojení obou dílů nedochází k deformaci okének Q, 1 a k jeho znečíštěni, například odpařováním křemene.Při provozu je třeba velmi přesně měřit teplotu vnitřní stěny zásobníku, ve kterém je molekulární látka, například jőd. Z důvodů čistoty prostředí nelze vložit čídla přímo do kyvety. Proto má koncové část zásobníku Q zeslebené stěny,na něž je tepelně vodivým tmelem 1 připevněno tepelně vodivé pouzdro Q, v němž je zabudováno čidlo 2 teploty. Délka pouzdra Q je podstatné delší,než je průměr koncové částí zásobníku Q, aby gradient teploty koncové části zásobníku Q probíhal jen ve vstupní části do pouzdra Q a v další části byla již stejná tep 1 ota,jako je teplota pouzdra Q. Pouzdro Q je opatřeno otvorem, ktorý vede až do spodní části a v tomto otvoru je umístěno čidlo 2 teploty, obvykle přesný termistor.Rozměry natmeleného pouzdra § a uspořádání jsou voleny tak,aby jeho teplota byla stejné s tolerancemi, například několik tisícin stupně v celém objemu. Přesný termistor pak měří přesně teplotu povrchu,a tím i přesně například nejnižší tep lotu vnitřní stěny zásobníku 2 v případě jeho chlazení chladicím článkem.Kyveta s vysokou čiatotou v pracovním prostoru, tvořená pláštěm kyvety vymezujícim pracovní prostor uzavřený křemen~ nými okénky s vysokou optickoukva 1 itou,.vyznačená tim, že vakuotěsné spojení pláště (1) Řřemenné kyvety s křemennými okénky (3, 4) je provedeno anorganickou pájkou (2), například ze směsi kysličniků měänatého, hlinitého, křemičitého, přičemž pracovní prostor je opatřen zásobníkem (5), na jehož koncovou část (6) je připojeno tepelně vodivé pouzdro (8)

MPK / Značky

MPK: H01S 3/02

Značky: kyveta, prostoru, vysokou, pracovním, čistotou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-235814-kyveta-s-vysokou-cistotou-v-pracovnim-prostoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kyveta s vysokou čistotou v pracovním prostoru</a>

Podobne patenty