Upínacia hlava pre sústruženie tenkostenných krúžkov

Číslo patentu: 234106

Dátum: 01.10.1986

Autor: Kalinčík Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Za účelom umožnenia upnutia oválneho tenkostenného krúžku bez jeho deformácie sa použije upínacia hlava s vahadlami, ktoré sú opatrené výkyvnými čeľusťami, upravenými na vahadlách prostredníctvom čapov. Vonkajší vydutý povrch vahadiel je opásaný odpruženou príložkou, pre udržiavanie vahadiel v kruhovej polohe.

Text

Pozerať všetko

Vynález aa týka upinacej hlavy na upínanie tenkostenu ných krúžkov.Pri súotruženi tenkostenných ložiskovýoh krúžkov boli doteraz na prvej operácii používané trojčeľusťové upinaoie hlavy s rozšírenými čeľusťami po obvode. Pri tomto upínaní u tých krúžkov, kde rozmer krúžku nebol zhodný o upinacim priemerom čeľusti, dochádzalo k deformácii krúžku do troj» hranu a u oválnych vývalkov dochádzalo ku kopírovania ovaa lity ,to značí, že oválny vývolok oi čeľuste stiahli do kru» hu a po osústružení a vypnutí sa vrátil do pôvodnej polohy.Uvedené nedostatky odstraňuje upínacia hlava opatrená vahadlami podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom,že vahądlá sú opatreně výkyvnými čeľuaťami upravenými na vahadm lách prostrednictvom čapov. Vonkajší vydutý povrch vahadiel je opáaaný odpruženou prílužkou ,Ég udržiavanie vahadiel v kruhovej polohe.Výhoda vynálezu spočíva v tom, že xrúžokaâpnutý za pon vrch rovnakou silou v dvanástich bodoch, rovnomerne rozložených po vonkajšom obvode, pričom sa každý bod prispôsobí ako ovalite,tak í nerovnosti upínanej súčiaetky.Upinacio hlava plni svoju funkciu i pri upinani krúžkov s rozdielnym príeu morom povrchu v rámci upinacíeho rozoahu,čo sa pri výrobe výkovkov a rozvelkov veľmi často vyakytuje.Uloženíe jadra,ktoré ovláda čeľuste je na gulíčkách,čo zaručuje vysokú žinPríklad konkrétneho riešenia upínacej hlavy podľa vyná~ lezu je znázornený na pripojených výkresoch,kde predstavuje obr. l čelný pohľad na upínácíu hlavu a obr.2 pozdĺžny rez npínacou hlavou.Krúžok sa upína do šiestich výkyvných čeľueti g a vybranim ,ktoré sú prostrednictvom čapovg výkyv» ne spojené s vahadlami ł§ a prostrednictvom tŕňu § taktiež výkyvne spojené s pod 1 ožkou 2, spojené dogg och upinacich jednotiek § . Upinacie jednotky§ sú mykadlom łŽ uložená suvne v te 1 ese , prekryté príložkou3 a prostrednictvom šikmých tvarových drážok klzne spojauaxiálny pohyb. Jadro 1 je prostrednictvom guličkového 1 o~ ąžiska§ uložené v púzdre 5, ktoré je priskrutkované k te 1 eau a pomocou prírubyg uchytené na vreteno arrow ja. Pri upnuti oválneho krúžku sa každá čeľunť g priapôn aobi geometrickej nerovnosti opracovávaného krúžku. Pri vy pnuti sa upinacie jednotky znova vrátia do kruhovej polohy-prostredníctvom troch odpružených príložiek 8 , prichyteuPoužitie upinàcej hlavy s výkyvnými čeľueťami podľa vynáu lezu je vhodné použiť pri aústruženi priamo výkovkov ložiska ~ vých krúžkov, kde-na prvej operácii je nutné súatrožiťvotvor.ČUpínacia hlava pre sústruženie tenkostenných krúžkov,pozostávajúca z upínacích čeĺustí s vybraníamí,čapov,šmykedla,predpatého guličkového ložiska a vahadiel v y z n a č u j ú c a s a t y m,že Výkyvné čeĺustí / 12 / sú upravené na vahadlách/ 13 / prostrednićtvom čapov / 14 / a vonkajší vydutý poýrch vahadiel / 13 / je pre ich udržiavanie ý kruhovej polohe opásaný odpruženou priložkou / 8 /.

MPK / Značky

MPK: B23B 31/18

Značky: krúžkov, tenkostenných, sústruženie, hlava, upínacia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-234106-upinacia-hlava-pre-sustruzenie-tenkostennych-kruzkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upínacia hlava pre sústruženie tenkostenných krúžkov</a>

Podobne patenty