Keramický žebrový panel pro velké rozpony

Číslo patentu: 229755

Dátum: 01.05.1986

Autori: Jurajda Petr, Šafek Miroslav, Šafková Ludmila

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Keramický žebrový panel pro velké rozpony vyznačený tím, že sestává ze žeber /1/ vytvořených keramickými dutinovými tvárnicemi /2/ o příčném průřezu písmene U, jehož příruby /7/ jsou v horní i v dolní části zeslabeny, přičemž v drážce je ukotvena tuhnoucí hmotou /3/ výztuž /4/ a deska mezi žebry /1/ je vytvořena nižšími tvárnicemi /5/, jež jsou vzájemně a se žebry /1/ spojeny tuhnoucí hmotou /3/ s ocelovou výztuží /4/.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká keramického žebrového panelu pro velké rozpony. ADosuąznámé keramické panely pro velké rozpony se musí pro velkou hmotnost vyrábět őzké,což je pro montáž velmi nevýhodné,přičemž mají velkou spotřebu ocele, betonu i energie. Sice železobetonové žebírkové panely jsou pro svůj statický výhodný průřez nejhospodárnějěí z hlediska spotřeby hmot, ale pro nerovný podhled.se používají vestavbáoh průmyslovýchikde není nerovný pohled na závadu. snaha využít žebírkových penelů také ve stavbách bytových vedla k návrhu k zabudování těchto panelů ve stavbě obráoeně, takže vytváří rovný podhled. Dalším druhenžžebírkových panelů jsou panely , které mají mezižebírkové výpñě z lehkých hmot,např. pőrobetonůšjsou též příliš hmotné .Tento nedostatek odstraňuje podle vynálezu keramický žebro~ vý panel pro velké rozponyäjehož podstata spočívá v tom, že sestává z keramicko-betonových žeberivytvořených keramickými dutinovými tvárnicemi o příčném průřezu písmene U, jehož příruby jsou v horní i v dolní části zeslabeny, přičemž v drážce tvárnic je ukotvena tuhnoucí hmotoąnosná výztuž a deska je mezi žebry vytvořena podstatně nižšími tvárnicemi, které jsou vzájemné a se žebry spojeny tuhnoucí hmotou a ocelovou výztuží.Keramiokým žebrovým panelřo velké rozpony je dosaženo řady výhod,z nichž hlavní je podstatné snížení hmotnosti a tím umožnění výroby podstatně širších panelů pro velké rozpony při podstatné ůspoře ocele, cementu, štěrkopísku i energie.Příklaólné provedení keramického žebrového panelu pro velké rozpony podle vynálezu je schematicky znezorněno v axonometrickém pohledu na pripojených výkresech. Na obr. l je zobrazen pohled na část střešního panelu bez záklopové desky, na obr. 2 sviský příčný řez kompletizovaným střešnýmpanelem, na obr. 3 zobrazena část stropního panelu,na obr.4 detail rohového a na obr.5 žebrovéhoPodle vyobrazení je keramický žebrový panel pro velké~rozpony tvořen keramicko-betonovými žebry ł-vytvořenýgk(ke ramickými dutinovými-tvárnioemi g o příčném průřezu písmena U,jehož příruby 1 jsou V horní i v dolní části zeslabeny,-přičemž v drážce je ukotvena.tuhnoucí hmotou 1 výztuž 5 a deska je mezivžebry ł vytvořena nižšími keramiokými tvárnicemi §,výlehčenýmiprůběžnými otvory §, které jsou vzájemě a se žebry ł-spojený též tuhnoucí hmotou 2 s ocelovou výztuží ł.Podle obr. 2 jsou na žebrech Ä pružné vložky §,na kterých jsou uloženy střešní dílce g a na deskách z keramických tvárnic Ž je uložena tepelně izolační vrstva łQ.Podle obr. 3 dutinové tvárnice g mají vnitřní stojiny 1 nižší než stojiny vnější a mají vnější podělnou horní hranu tvarovánu v polodrážku łłjna které jsou uloženy záklopové desky łg. Na obr. 4 a 5 jsou spoje vytvořenydutinovými tvárnicemi g , které mají v drážkách ukotvenu tuhnouoí hmotou 3 výztuž A.229 755 1. Keramický žebrový panel pro velké rozpony vyznačený tím,že seetává ze žeber /1/ vytvořených keramickými dutinovými tvárnicemi /2/ o příčném průřezu písmene U, jehož-přiruby /7/ jsou v horní i v dolní části zeslabeny, přičemž V drážce je ukotvena tuhnoucí hmotou /3/ výztuž /4/ a deska mezi žebry /1/je vytvořena nižšími tvárnicemi /5/, jež jsou vzájemně a sežebry /1/ epojeny tuhnoucí hmotou /3/ s ocelovou výztuží /4/.2. Keramický žebrový panel pro velké rozpony pod 1 e.bodu 1vyznačený-tím, že vnitřní příruby /7/ keramických dutinovýchtvárnic /2/ jsou nižší než příruby vnější.3. Keramický žebrový panel pro velké rozpony podle bodů 1 a 2 vyznačený tím, že vnitřní příruby /7/ keramických dutinových tvárnic /2/ maji vnější horní podélnou hranu tvarovánu v polodrážku /ll/. . .4. Keramický žebrový panelñýro velké rozpony podle bodů l,e 2 a 3 vyznačený tím, že na žebrech /1 / jsou uložený záklopové desky /12/. 75 Keramický žebrový panel pro velké rozpony podle bodů l,2, 3 a 4 vyznačený tím, že na žebrech /1/ jsou umístěny pružné vložky /8/ na kterých jsou uloženy střešní dílce /9/.

MPK / Značky

MPK: E04C 2/50

Značky: panel, rozpony, velké, žebrový, keramický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-229755-keramicky-zebrovy-panel-pro-velke-rozpony.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Keramický žebrový panel pro velké rozpony</a>

Podobne patenty