Učební frézka pro výuku dělení na univerzálním dělicím přístroji

Číslo patentu: 225094

Dátum: 01.12.1984

Autori: Hrdlička Vítězslav, Filip Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Učební frézka pro výuku dělení na univerzálním dělicím přístroji, vyznačená tím, že v univerzálním dělicím přístroji (3) je upnut simulátor obrobku (5) s napjatým registračním papírem (6) a ve stojanu (18) frézky (2) je uchyceno zapisovací zařízení (7).

Text

Pozerať všetko

zimu Je nám trenažér, u něhož šnekové kolo děliciho přístro je má na prodloužené svislé ose nahoře upevněn plochý kruhový kotouč, na ktorý se upevňuje registračni papirový kotouč. Výsledný tvar je po ukončeném dělicim cyklu zaznemenán zapisovacín zaŕizenin na tento papirový kotouč. který je lehce vyměnitelný e může sloužit jako podklad ke kontrole.Uvedený dělici trenažér umožňuje pouze děleni pŕíné a nepřginé. neumožňuje názorom. děleni diterenciálni. Protože záznam je no rovinnê ploše kruhovćho tvaru, neumožňuje trenažér proptorové znázorněni obrábění díloů různého tvaru.Uvedené nevýhody jsou odetreněny zeŕizenin podle vynálezu. jehož podstatou je simulátor obrobku e napjatýu papiren, upnutý v univerzálnim dělicím pŕ 1 stroji,a zapisovoci zarizeni, uchycené na stojenułfrézky.Zařízení podle vynálezu umožňuje simulaci frózováni libovolného počtu zubů na válcové ploše, frézováníoěikmých zubů. rrćzováni šroubovice o zvolenén počtu zubů a-libovolném etoupáni e frézováni zubů na kuželových ozubených kolecb.Učebni frézka. zhotovené z lehkých elitin, má podstatné nižší hmotnost a pořizovaci cenu než běžná produkčni trózke.Při vlastni práci vzniká úspora elektrické energie ve srovnání se spotřebou běžné výrobní frézky. úspora obrábůnćho materiálu, nedochází ke zničení ołopotŕebováni nástrojů A nevznikaji náklady naŕejich ostřen 1.jNa obr. 1 je znázornčn celkový pohled na učební ľrézku.Na stole l frézky g je v univerzální dělicím prístroji 3 s lyrou g upnut simulátor obrobku g e napjatýn regietrečnimpaírem Q. simulátor obrobku § je zapřen koniken §. který jeÁupevněn ke stolu l frézky g. Místo vřeteníku s nástrojem máľrézka g zapisovací zařízení ljupevněné na stojanu l§ frézky g. Zápisovací zařízení 1 je nastavitelné tak, aby se jehot hrot dotýkal registračního pàpíru Q na zàčátku válcové nebo kuželové plochy simulátoru obrobku Q. Po uvedení stroje do chedu je práce frézy simulována zápisem zapisovacího zařízení 1 na registrační papír § simulátoru obrobku §. Pod 1 e zadání úlohy se volí příslušný tvar a velikost simulátoru obrobku Q a nastaví se potřebné hodnoty na univerzálnímmůže být krátký válcový, dlouhý válcový nebo kuželový.Nà obr. 2 je znázorněn řez krátkým válcovýmisimulátoremSimulátor obrobku se skládá z tělesa simulátoru g. ramena lg,pružiny ll, pístu lg, na němž je nalepena pryž lg lepidlem ll,pouzdra l§ a šroubu lg.Registrační papír §, napjatý na obvodě tělesa g simulátoru je prostrčen štěrbinou ll a přitlačován k tělesu g pístem l.225 D 94 Učební frézka pro výuku dělení na univerzálnim dčlicím(3) je upnut simulátor obrobku (5) s napjatým registračním pa pírem (6) a ve stojanu (18) frézky (2) je uchyceno zapisovaci

MPK / Značky

Značky: frézka, dělení, univerzálním, výuku, přístroji, dělicím, učební

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-225094-ucebni-frezka-pro-vyuku-deleni-na-univerzalnim-delicim-pristroji.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Učební frézka pro výuku dělení na univerzálním dělicím přístroji</a>

Podobne patenty