Šoupátkový karburátor

Číslo patentu: 225067

Dátum: 01.12.1984

Autor: Krňávek František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Šoupátkový karburátor s regulací bohatostí směsi škrcením průtoku paliva v kalibrované trubici pomocí tvarované jehly vyznačující se tím, že jehla (2) je zavěšena v šoupátku (4) na odpružené membráně (1), která odděluje směšovací komoru (3) od šoupátkové komory (7)v níž je atmosferický tlak.

Text

Pozerať všetko

3 U Vynález se týká šoupátkového karburátoru pro použitíu motorových vozidel, nąpřík 1 ao u vysokovýkonnýoh dvoudobých sportovních motooyklů.V současné době se používá šoupátkových karburátorů s regulací bohatosti směsi škrcením průtoku paliva v kalibrovaně trubici pomocí tvarované jehly.Nevýhodou tohoto způsobu regulace bohetosti směsi je, že při plně či částečně otevřeném ěoupátku není směšovací poměr. při změně střední rychlosti nasávané směsi, způsobené změnou otáček motoru vlivem změny vnějšího zatížení, konstantní v dostatečně širokěm rozsahu otáčok motoru.Další nevýhodou je, že náhlé ąměny otevření šoupátka karburátoru způsobují změnu směšovacího poměru a tím i nepřesnost regu 1 ace.výkonu.Tyto nevýhody se projevují zejména u vysokovýkonného dvoudoběho motoru, u něhož je použit velký karburátor.Uvedené nevýhody odstraňuje šoupátkový karburator s regulací bohatosti směsi škrcením průtoku paliva v kalibrované trubici pomocí tvarované jehly, jehož podstatou je že jehla je zavěšena v šoupátku na odpružené membráně, která odděluje směšovací komoru od šoupátkové komory v níž je atmosferický tlah.Hlavní výhodou šoupátkovéhd karburátoru podle vynálezu je , že směšovací poměr při plně či částečněotevřeném šoupátku karburátoru je konstantní i při změně otáček způsobené změnou vnějšího zatížení motoru.Další výhodou je, že náhlé změny otevření šoupátka karurátoru nezpůsobují změnu směšovacího poměru a tím je dosaženo vysoké. a uv Uvedené výhod se projeví výrazně u vysoko-výkonného dvoudobě no maloobjemového zěvodního motoru, u nênož je použit úeiký karburátor, tím.že motor má vyšší výkon v nízkýcn a středních otáčkach, že má plynulé prechody při reguĺaci výkonu zmenou otevření noupátka karburátoru a tím. že je motor méně tepelně namáhán, což zajiátuje jeho vyšší životnost a spolehlivoet.V provozu motorového vozidla se výhody projeví zvýšením výkonnosti vozidla. snížením provozní spotřeby, snížením nároku na řidiče a zvýšením bezpečnosti jízdy.Na přiloženém výkreał je v příkladném provedení schematicky znázorněn àoupátkový karburator podle vynálezu.V soupátkové komoře Z Earburátoru je odpruženě áoupótko 5 ovládané lanemvg. Do tělesa šoupátka 5 je upevněna odpruženú membrána 1 na příklad z pryže. Ve střední části odpružené membrány 1 je zavěšéna tvarovaná jehla gl Odpruženä membrána 1 odděluje vzduchotěsně prostor ve směšovací komoře 2 od prostoru nad odpruženou membránoul v šoupátkové komoře 1, která je propojena otvorem Q s vnějším prostředím s atmcsferickým tlakemívzduchu. Tvärovanú jehla g zasahuje do kalibrované trubice 2.s hlavní tryskou Q, ke které je napojen přívod paliva z plová kově komory.Při plném zatížení motoru je šoupátko 1 zcela zvednuto. Podtlak vytvcřený v prostoru směšovací komory 2 zpüsobuje prohnutí odpružené membrány 1 a tím i snížení jenly g vzhledem ke kalibrované trubici 2, která je íměrnć střední rychlosti nasávané směsi. přičemž směšovací poměr je konstantní pro všechny střední rychlosti nasávané směsi v širokém rozsahu otáček motoru, neboř tuhoat odpružené membrány lje vhodně volena.Obdobná funkce je při částečném otevření soupátka 5. Při rych lé změně otevření soupátka 3 dojde okamžitě ke změně pronnutíam odpružené mcmbrány 1, což zabezpečí udržení konstantního smě Jovacího poměru i při těchto přechodech pracovního režimu mo 5Šoupátkový karburátor podle vynalezu je možno výhodné použít u motorů s nestacionárnám charakterem provozu, to je zejména u motoróvých vozidel nichž je požadověm vysoký měr ný výkon a plynulá regulace výkonu.as uv Šoupátkový karburátor s regulací bohatostí směsi ákrcenim prů toru paliva v kalibrované trubici pomocí tvarované jehly vyznan ćující se tím, že jehla (2) je zavěšena V šoupátku (4) na odpružené membráně (1), která odděluje směšovací komoru (3) odáoupátkové komory (7) V níž je atmosferický tlak.

MPK / Značky

Značky: karburátor, šoupátkový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-225067-soupatkovy-karburator.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Šoupátkový karburátor</a>

Podobne patenty