Zařízení k plnění paletizovaných lahví acetylénem

Číslo patentu: 224273

Dátum: 15.12.1985

Autori: Klement Miroslav, Nový Břetislav, Motyčka Eduard

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení k plnění tlakových lahví acetylénem v plnírně vyznačující se tím, že sestává z uzavřené oběžné dráhy (4), tvořené tažným řetězem podlahového ložného dopravníku, opatřeného pojízdnými nosiči (2) pro mezioperační přepravu tlakových lahví (1) v paletách (3), kteréžto nosiče (2) jsou spojeny zasouvatelným čepem s tažným řetězem podlahového ložného dopravníku, který prochází vstupní kontrolou (6) hmotnosti jednotlivých tlakových lahví (1), plnicími rampami (5) a výstupní kontrolou (7) hmotnosti jednotlivých tlakových lahví (1), přičemž k jednotlivým plnicím rampám (5) je instalováno přívodní potrubí acetylénu, jež je opatřeno regulovanou redukcí pro neustálou expanzi z plnicího tlaku kompresorů na okamžitý tlak v plněné ocelové lahvi (1) a plnícími vývody (8), napojitelnými na jednotlivé tlakové lahve (1).

Text

Pozerať všetko

Tato změna v distribuci vyžaduje u výrobce plynu nutnost plnění lahví na palatách,přizpůsobení jejich manipulece dopravci, za současně úspory pracovních sil a. energie.Nedostatky dosud znáaüch provozních zařízení na plnění acetýlénu do lahví odstraňuje a nová požadavky splňuje následující zařízení podle vynálezu, jeho podstata spočívá v tom,že sestává z uzavřené obežná drahý, podlshového ložněho dopravníku, na níž se pohybují pojízdné nosiče pro mezioperační přepravu tlakových ocelových lahví v paletách a tyto nosiča jsou spojený zasouvetelným čepem s tažmjm řetäzem podlshového loänáho dopravníku, který prochází vstupní kontrolou hmotnosti jednotlivých lahví plnicími rampemi a výstupní kontrolou hmotnosti lahví, přičemž k plnicím rampám je instalcváno přívodní potrubí ecetylénuj která je opatřeno plnicími vývody napojitelnými na Jednotlivé lshve.Dále spočíva podstate vynálezu v tom, že přívodní potrubí tiskového acetylénu je opatřeno regulovanou axpanzí z plnicího tlaku kompresor) na Okamžitý tlak v plnené lehvi,zpdsobující ochlazení tohoto plynu a tím jeho rychlejší absorbci do rozpouätädla bez vnějšího ochlazování tlakových lahví.Podstatným účinkem výnalezenáho zařízení je zvýšení bezpečnosti práce za součesnłeho snížení pracnosti s msnipulovánímlahví při plnění i distribuci, výústující v úsporupreh covních sil a pohonných hmot.Na 1 000 tun takto naplněného a distribuovaného acatylénu se uspoří 86 S 9 pracovních sil e 59 5 nafty, oproti dosavsdnímu způsobu plnění a distribuci.Příklad provedení výnalezu je znázornän ne obr. I v pddorysném pohledu a na obr. 2 a 3 v nárysrwch pohledech.Zařízení podlevynálezu je určeno k plnení tlakových ocelových lahví l, obsehujících porézní hmotu e rozpouětědlo ecetylěnu, pomocí plnicích ramp 1 s plnicíli vývody B, přímo v paletách l, uložených na pojízdných nosičích g, palet 1.Sestava dále z uzavřená obežná dráhy i, vytvořené z ložnáhc podlahového dopravníku,který dopravuje pojízdné nosiče g s prázdnými tlakovými lahvemi 1 od přepravního prostředku Lg s mechanizačním zařízením u na vykládaní a nakládání kwpředepsané vstupní kontrole á hmotnosti jednotlivých tlakových lahví l, dále kplnicím rampám j a po naplnäní k výstupní kontrole 1 hmotnosti jednotlivých lahví 1 a odtud opět k přspravnímu prostředku Lg.Iwchlajäí absorbce ecetylénu do rozpouätädle při plnění jednotlivých lahví |, je dosaženo ochlezením acetýlénu neustálou expanzí z plnicího tlaku kompresorů na okamäitý tlak plněných tlakových lahví l, regulovanýoh redukčním zařízením.Předepsaná vstupní kontrola á hmotnosti a výstupní kontrola 1 hmotnosti jednotlivých lahví 1 je prováděna přímo na palatách 1, pomocí závesných snímačů 1 sil.Tlakové lahve 1 se zjiätěným úbýtkem rozpouětädla při vstupní kontrole g hmotnosti,jsou z palet 1 vymäňovány otočným manipulátorem lg za doplnäné.Doplňování jednotlivých tlakových lahví l předepsaným množstvím rozpouätědla je prováděno tlakovým dusíkem na můstková váze 11.Zařízení k plnění tlakových lahví acetýlénam v plnírnä význačující se tím, že sestava z uzavřené obežná dráhy (4), tvořené tažrąým řatězem podlahováho lcžnáho dopravníku, opatřenáho pojízdnými nosiči (2) pro mezioperační přepravu tlakových lahví ( 1) v paletách (3),kteréžto nosiče (2) jsou spojený zasouvatelxxým čepem s tažmřm řetězsm podlahovóho loänehodopravníku, který pruchází vstupní kontrolou (6) hmotnosti jednotlivých tlakových lahví (1),plnicími rampamí (5) a výstupní kontrolou (7) hnlotnosti jednotlivých tlakových lahví (1),přičemž k jednotlivým plnicim rampám (5) Je instalovéno přívodní potrubí acetylénu, jež je opatřeno regulovanou redukcí pro neustálou expanzi z plnicího tlaku kompresorü na okamžitýtlak v plněné ocelové lahvi (I) a plnicími vývody (8), napojitelxxými na jednotlivé tlakové lehve (1 ). ą

MPK / Značky

Značky: zařízení, paletizovaných, plnění, lahví, acetylénem

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-224273-zarizeni-k-plneni-paletizovanych-lahvi-acetylenem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k plnění paletizovaných lahví acetylénem</a>

Podobne patenty