Zásobník tekutého chladiva

Číslo patentu: 223466

Dátum: 01.05.1984

Autori: Jelínek Stanislav, Zeman Václav, Jelínek Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší zásobník tekutého chladiva izolovaný vakuem,umožňující čerpání chladiva v širokém rozmezí prostorových náklonů vhodný pro krychirurgické přístroje.Podstata řešení spočívá v tom, že v horní části vnitřní nádoby zásobníku je zabudována přepážka s otvorem pro výstup par z tekutého chladiva, přičemž výstupní trubka pro čerpání chladiva je umístěna u stěny vnitřní nádoby a její spodní konec se nachází u okraje tvarovaného dna zásobníku.

Text

Pozerať všetko

vynález řeší zásobník tekutého chladíva izolovaný vakuem,umožňující čerpání chladíva v šírokém rozmezí prostorových náklonů vhodný pro kryochírurgíckó přístroje.Kryechirurgické přístroje jsou v zásadě dvojího druhu. Jeden druh má větší oddělený zásobník tekutého chladiva, který je k spojen s vlastním operaěním nástrojom pružnýmí hadicemi, nazývaný hadícový systém. Druhý druh nazývaný autonomní systém pracuje s menším zásobníkem chladíva, který je přímo součástí operačního nástroje. Chirurg jej drží v ruce a manipuluje s ním v prostoru současně s operačním nástrojem. Zatímco u hadicového systému přílíš nezáleží na hmotnosti, spotřebě a využití chladíva, nebot operační nástroj je oddelený od zásobníku, jsou hmotnost. spotřeba a využití chladíva u autonomního systému domínantnímí parametry přístroje. Dosavadní autonomní kryochirurgícké přístroje využívají většinou zásobníky ze kterých je čerpáno chladívo ze středu dna zásobníku. Tento způsob omezuje možností dočerpání celého obsahu chladíva v zásobníku pro určité úhly prostorového náklonu přístroje.U některých kryochírurgických autonomních přístrojů (např. dle oe-os zo os 619) je chladivo čerpáno z okraje dna zásobníku zalomenou výstupní trubkou, při čemž výstup ze zásobníku je opět veden jeho středem, což umožňuje čerpat chladívo v určitém uhlu nák 1 onu.přístroje a pro opačný náklon je nutno zásobník ručně přestavít do předem označených a vymezených poloh.Dosavadní autonomní kryochírurgícké přístroje mají zásobník u nňhož je čerpání a výstup chladíva veden středem v ose zásobníku. Toto geometríckéuspořádáníonedovoluje trvale operovat s přístrojem v požadovaných maxímálních prostorových náklonech, nebot hladina tekutého chladíva může proniknout do nežádoucích prostorůpřístroje a může jej poškodit. nebo dočasně vyřadit z provozu. Při uvedených náklonech nelze vyčerpat celý obsah tekutého chladiva ze zásobníku, jen v horizontální poloze. V některých případech ztěžuje požadované příblížení přístroje k operovanému objektu, zvláště při použití krátkých operačních nástrojů, což omezuje jeho možnosti využití. .Uvedené nevýhody odstraňuje zásobník tekutého chladiva podle vynálezu určený zejména pro kryochirurgické přístroje. Jeho podstata spočíva v tom, že v horní části vnitřní nádoby zásobníku je zabudována přepážka s otvorem pro výstup par z tekutého chladiva. Výstupní trubka pro čerpání chladiva je umístěna u stěny vnitřní nádoby a její spodní konec se nachází u okrajejtvarovanâho dna zásobníku. Popsaným uspořádáním je umožněno trvale operovat s přístro jem v širokém rozmezí prostorových náklonů, bez nebezpečí poškození přístroje až do úplného vyčerpání obsahu tekutého chladiva v zásobníku, bez jakéhokoliv manipulačního zásahu. Toto řešení umožňuje lepší příblížení přístroje k operovanému objektu a lze s výhodou využívat kratšihbperačních nástrojů, což zlepšuje manipulační schopnosti celého přístroje.Zásobník tekutého chladiva podle vynálezu sestává z vnější nádoby zásobníku a vnitřní nádoby zásobníku, které vytvářejí tepelné izolovaný vakuový prostor v němž je mimo střed vnitřní nádoby umístěna nosná trubka s výstupní trubkou, ústící do operačního přístroje, přičemž ve vnější nádobě je nalévací otvor s krytem opatřeným přetlakovou pojístkou a na vnitřní nádobě je v horní části zabudována přepážka s výstupním otvorom. Nosná trubka je z vnějšku utěsněna na vnitřní nádobě vložkamí s těsněním a její vnitřní plocha je utěsněna těsněním výstupní trubky.Nalévacím otvorem se zásobník naplní tekutým chladivem,které prochází vstupním otvorem v přepážce do vnitřní nádoby. Chladivo je tepelné izolováno vakuovým prostorem od vnější nádoby. Po naplnění se nalévací otvor uzavře krytom s přetlakovou pojistkou. otvorom v přepážce, otvorem vnitřní nádoby a otvory pro snímání tlaku v nosné trubce se šíří tlak odpařujícíhose chladiva ke snímači tlaku a další přetlakové pojistce.Zásobník tekutého chladiva podle vynálezu zabraňuje nežádoucímu zatékání tekutého chladiva do prostoru mezi vnitřní nádobu, nosnou trubku a výstupní trubku, takže snímač tlaku a přetlaková pojistka neni při náklonech zalévána tekutým chladivem. Chladivo je čerpáno z okraje dna zásobníku a jeho výstup je veden mimo střed zásobníku kolmo podél okraje vnitřní nádoby zásobníku výstupní trubkou do operačního nástroje, což umožňuje při použití kryochirurgického přístroje lepší přiblížení k operovanému objektu. Při použití v kryochirurgickém přístroji s maximálním obsahem chladiva ve vnitřním prostoru zásobníku rozšiŕuje možnosti použití přístroje, zejména v nepřetržitém operačním zásahu v uvedených víceosých rozsazích prostorových náklonů až do úplného vyčerpání tekutého chladiva.Příkladné provedení zásobníku tekutého d 1 ladiva podle vynálezu je znázorněno na výkrzsu.Nalévacím otvorem ll se plní zásobník tekutým chladivem g, které prochází otvorom lg v přepážce Q do vnitřní nádoby zásobníku 5. Chladivo g je tepelně izolováno vakuovým prostorem Q od vnější nádoby zásobníku l. Přepážka g je pevně spojena s vnitřní nádobou 1. Po naplnění se nalěvací otvor ll uzavŕe krytom lg s přetlakovou pojistkou. Otvorem lg v přepážce Q, otvorem lg vnitřní nádoby zásobníku 3 a otvory lg pro snímání tlaku v nosné trubce § se šiŕí tlak par chladiva ke snímači tlaku a k další přetlakové pojistce. Přepážka g, těsnici vložky g s těsněním g a těsněním výstumí trubky lg zabraňuje nežádoucímu zatékání tekutého chladiva 3 do prostoru mezi vnitřní nádobu zásobníku 5, nosnou trubku § a výstupní trubku 1, takže ani snímač tlaku, ani přetlaková pojistka nejsou při náklonech zalévány tekutým chladívem. Dno lg vnitřní nádoby zásobníku 5 je tvarováno tak, aby se ohladivo g z vnitřního prostoru zásobníku co nejvíce vyčerpalo.Manipulace se zásobníkem tekutého chladiva umožňuje náklony dle obr. 1 v rovině zv od 90 °, případně 12 o° do - 50 ° a zároveň v rovině ZX Í 45 °. Přitom v nejnepříznivějším prostorovém náklonu zásobníku tekutého chladiva je možno vyčerpat jeho objem z90 a ve svislé poloze zásobníku tekutého chladiva téměř na 100 .Zásobník tekutého chladiva zejména pro kryochirurgickě přístroje, vyznačený tim, že v horní části vnitřní nćàoby zásobníku (4) je zabudována přepážka (9) s otvorem (10) pro výstup par z tekutého chladiva. přičemž výstupní trubka (7) pro čerpání chladiva je umístěna u stěny vnitřní nádoby (4) a její spodmí konec se nachází u okraje tvarovaného dna zá sobníku (14) .

MPK / Značky

Značky: chladiva, zásobník, tekutého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-223466-zasobnik-tekuteho-chladiva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zásobník tekutého chladiva</a>

Podobne patenty