Zařízení pro akumulaci vlákenného materiálu

Číslo patentu: 215009

Dátum: 15.10.1984

Autor: Hintsch Otto

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení pro akumulaci vlákenného materiálu, například příze, drátu, pásku, atd. s tělesem pro navíjení materiálu a s přívodním očkem pro materiál, přičemž obě tyto části, totiž navíjecí těleso a přívodní očko, se při provozu vůči sobě otáčejí, a dále s válcovou skříní, která obklopuje navíjecí těleso a přívodní očko, vyznačující se tím, že obsahuje alespoň jednu štěrbinu (10), probíhající téměř rovnoběžně s obvodem válcové skříně (23), pro výstup vzduchu, odletků, nečistot atd.

Text

Pozerať všetko

Útek 1 se přivádí přívodním očkem 12,otáčejícím se podle šípky 2 kolem osy 3 a navíjecího tělesa 4, v podstatě válcověho,takže se na navíjecím tělesu 4 vytváří návin 13 útku. Navíjecí těleso 4 je permanentními magnety 15, 15 a zajištěno proti otáčení.Společně s přívodním očkem 12 se otáčí hrnec 3, který obklopuje navíjecí těleso 4 za ponechání nepatrné vůle 44 obr. 2). Kotouč 16 provádí v průběhu provozu kymácivé pohyby podle šípky 17, aniž by se otáčel. Kymácivým kotoučem 16 jsou závity návinu 13 postupně posouvány na navíjecim tělese 4 ve směru šípky 18. Hrnec 3 slouží k tomu, aby zabránil vbíhaní závitů při nahromadění návinu do prostoru 19 vlevo od kotouče 16, tj. vinutí zezadu.Na odtahové straně je navíjecí těleso 4 opatřeno navíjecí nálevkou 21, kterou je omezován nitový balon 22 vytvařený útkem 1. Zvenčí jsou uvedené části obklopeny pev nou skříní 23. Skrm 23 slouží jako nosičpro magnet 15, avšak její úprava je üčelnái z bezpečnostních důvodů, aby se obsluhující osoba nemohla při provozu poranít o akumulační zařízení. Skříň 23 má rovnoběžně se svým obvodem probíhající štěrbiny 1 IJ, kterými může vystupovat vzduch,prachové odletky a případně 1 jine nečis 4toty. V obvodovém směru je upraveno mezi štěrbinamí 1 D jen poměrně málo stojin 43,na kterých by mohly zůstat vězet prachové odletky. Štěrbiny 10 jsou upravený v oblasti 41 pohyblivých částí 12, 16, umístěných uvnitř skříně 23, a tedy v oné oblasti,kde v důsledku otáčení kymácívého pohybu,odchylování niti, tření atd. může vznikat zvlášť mnoho prachových odletků.Úpravou štěrbin 10 vzniká jakási mříž,kterou může nerušeně vystupovat vzduch i odletky, aniž je ohrožována obsluhující osoba.Podle obr. 4 mohou být ve skříni 23 upravený i šroubovicovitě probíhající štěrbiny 1 I. Není-li stoupaní šroubovicovitého útvaru příliš velké, například až k přibližně úhlu A 20 °, je i tehdy příznivě ovlivňováno vystupování vzduchu a odlétajícího prachu v podstatě ve směru rovnoběžném s obvodem a ucpání ve štěrbinach mohou být zamezena.Také hrnec 3 pro navíjení zezadu má na svém obvodu otvory 33, které jsou Lunístěny v oblasti vzduchových štěrbin 1 U, a kterými je příznivé ovlivňována cirkulace čisticího proudu vzduchu.Válcové těleso pro navíjení materiálu může být také tvořeno například klecovitým zásobníkem nebo navijákem nebo pod.l. Zařízení pro akumulaci vlákenného materialu, například příze, dratu, pásku, atd. s tělesem pro navíjení materiálu a s přivodním očkem pro materiál, přičemž obě tyto části, totiž navíjecí těleso a přívodní očko, se při provozu vůči sobě otáčejí, a dále s válcovou skříní, která obklopuje navíjecí těleso a přívodní očko, vyznačující se tím, že obsahuje alespoň jednu štěrbinu10, probíhající téměř rovnoběžně s obvodern válcové skříně 23, pro výstup vzduchu, odletků, nečistot atd.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že štěrbina 10 je uniístěna v té oblasti obvodu skříně, která leží proti části,jež je ve skříni 23 pohyblivä, například proti přívodnímil očku 12, 4 listy výkresü

MPK / Značky

Značky: zařízení, materiálů, akumulaci, vlákenného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-215009-zarizeni-pro-akumulaci-vlakenneho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro akumulaci vlákenného materiálu</a>

Podobne patenty