Spôsob výroby hliníkovej aerosólovej plechovky z hliníkového vinutého materiálu

Číslo patentu: E 6542

Dátum: 27.06.2003

Autor: Chupak Thomas

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Súčasný vynález sa zameriava na spôsob výroby jednodielnej hliníkovej plechovky.Tradičné nápojové plechovky začínajú ako kotúče hliníkového vinutého materiálu. ktorý sa spracováva do tvaru nápojovej plechovky. Bočnice týchto plechoviek sú hrubé zhruba 0.| 3mm. Obecneje teleso nápojovej plechovky. s výnimkou vrška. z jedného dielu.Naproti tomu aerosólové plechovky sa tradične vyrábajú jedným z dvoch spôsobov. Za prvé je ich možné vyrábať z troch kusov ocele - horného dielu. spodného dielu a cylindrickej bočnej steny, ktorá má zvarový šev prebiehajúci po celej dĺžke bočnej steny. Tieto tri diely sa zostavujú tak, aby vytvorili plechovku. Aerosólové plechovky je možné vyrábať postupom zvaným nárazove pretlačovanie. Pri postupe nárazového pretlačovaitia hydraulický lisovací piest udrie do hliníkového klátika, čím začne tvorba plechovky. Bočnice plechovky sa zoslabia zhruba na 0,40 mm hladiacim postupom. ktorý prcdlzi steny plechovky. Hrubé okraje steny sa odstrihnú a plechovka prechádza sériou zapichovacich lisovníc. aby sa vytvoril vršok plechovky l ked aerosolove plechovky vyrobené z ocele sú lacnejšie ako aerosólové plechovky vyrobené postupom nárazovćho pretlačovania, oceľové plechovky sú estetický menej vhodné ako aerosolove plechovkyvyrobené postupom nárazového pretlačovania.Z rôznych dôvodovje výroba hliníkových aerosólových plechoviek značne núkladncjsiu ako výroba hliníkových nápojových plechoviek. Za prvé u aerosólových plechoviek sa používa viac hliníka ako u nápojových plechoviek. Za druhé výroba hliníkových plechoviek nárazovým pretlačovaním je limitovaná maximálnou rýchlosťou hydraulického piestu lisu. Teorelickyje maximálna rýchlosť picstu ZUU nízutuŕiiiitt. Praikticlx) ju rychlost180 klátikov/min. Nápojové plechovky možno vyrábať rýchlosťou 2400 plechovieldniin.Jedným z problémov, pred ktorými stoji odvetvie výroby aerosólových plechoviek. jevýroba hliníkovej aerosólovej plechovky ktorá má rovnaké alebo lepšiu vluslitosli zilwtradičné aerosolove plechovky, aleje ekonomicky konkurencieschopná s Iýdavkami na výrobu oceľových aerosólových plechoviek a hliníkových nápojových plechoviek. Dalším problémom je výroba aerosólovej plechovky, ktorá má potlačovanú a dizajnovú kvalitu,ktorú požadujú návrhári špičkových výrobkov. Tradičné nápojové plechovky sú limitované výraznosťou tlače a dizajnu, ktorý je možné na plechovky tlačiť. Nápojové plechovky sú limitované aj počtom farieb, ktore sa dajú pri návrhu plechoviek použit, Preto existuje potreba hliníkovej aerosólovej plechovky, ktorá má atribúty pevnosti a kvality, a zároveň sa vyrába pri nákladoch, ktoré sú konkurencieschopné s oceľovými aerosólovýmiVýroba hliníkových plechoviek z vinutého materiálu hliníkovej zliatiny série 3000 rieši niektore z týchto problémov. Vinutý materiál hliníkovej zliatiny série 3000 je možné tvarovat do plechovky pomocou vratného ťažného a hladiaceho postupu, ktorý je značne rýchlejší a finančne efektívnejší ako výroba hliníkovej plechovky nárazovým pretlačovaním. Navyše hliníková zliatina série 3000 je lacnejšia, finančne efektivnejšia aumožňuje tlač a grafiku lepšej kvality ako pri použití čistého hliníka.Patent USA 5718352 popisuje plechovku vyrobenú z hliníka série 3000, ktorá je vytvorená ťahaním prázdny kotúča pre vytvorenie výťažku a vystavením plechovky zapichovacejoperácii pre vytiahnutie telesa plechovky na vopred stanovený profil a hrdlo nákružku.Bohužiaľ pri zapichovaní plechovky z hliníkovej zliatiny série 3000 vznikajú určite prekážky. Hliníková zliatina série 3000 je tvrdší materiál ako čistý hliník. Preto plechovky vyrobené z hliníkovej zliatiny série 3000 sú tuhšie a majú dlhšiu pamäť. .le to výhodné. pretože plechovky sú odolnejšie proti preliačinám, ale problémy vznikajú pri zapichovaní plechoviek tradičnými spôsobmi, pretože plechovky priľnú do tradičných zapichovacich lisovníc a zapchávajú tradičné zapichovacie stroje. Odstránenie týchto prekážokjeobsiahnuté v metóde podľa súčasného vynálezu.Tento vynález sa týka metódy na výrobu a zapichovanie hliníkovej aerosolowj plechovky 1. kotúča vinutého materiálu hliníkovej zliatiny, kde je táto metóda určená okrem iného na to.aby bránila priľnutiu plechovky v zapichovacich lisovniciach.Podľa súčasného vynálezu je poskytnutá metóda v súlade s Nárokom l.Tento vynález rieši problémy zapichovania plechovky hliníkovej zliatiny série 3000 tým. že zvyšuje počet použitých zapichovacích lisovnic a znižuje stupeň deformácie. ktorá je vykonaná každou z lisovníc. Tradičná aerosólová plechovka vyrobená z čistého hliníka o priemere 45 mm až 66 mm si vyžaduje použitie 17 alebo menej zapichovacích lisovníc. Plechovka podobných priemerov vyrobená podľa súčasného vynálezu z hliníkovej zliatiny série 3000 si vyžaduje použitie napr. tridsiatich alebo viac zapichovacích lisovníc. Obecne počet lisovníc, ktorý je potrebný k napichovaniu plechovky podľa súčasného vynalezu. závisí od profilu plechovky. Súčasný vynález spracováva ltliníkovú plechovku postupne dostatočným počtom zapichovacích lisovníc, aby sa dosiahla maximálna inkrementálna radiálna deformácia plechovky v každej zapichovacej lisovnici, a pritom sa zaručilo. žeplechovka sa dá ľahko vybrať z každej zapichovacej lisovnice.Plechovka a metóda podľa súčasného vynálezu majú niekoľko výhod. Celkove je tento postup rýchlejší, lacnejší a účinnejší ako tradičná metóda výroby aerosólových plechoviek nárazovým pretlačovaním. Popísaná metóda výroby používa lacnejšiu recyklačnú hliníkovú zliatínu namiesto čistého hliníka. Popisaná plechovkaje vhodnejšia ako oceľová plechovka z rôznych dôvodov. Hliník odoláva vlhkosti a nekoroduje ani nehrdzavie. Navyše vzhľadom na konfiguráciu nákružku oceľovej plechovky je konfigtrácía veka vždy rovnaká a nemôže sa meniť, aby sme dali zákazníkom individualizovaný vzhľad. Nieje to tak u súčasného vynálezu, v ktorom možno nákružok plechovky upravit podľa priania zákazníka. A konečne hliníkové plechovky sú estetický príťažlivejšie. Plechovky možno napr. oketbvat a/alebo na vršku plechovky možno vytvorit závitový nákružok. Tieto výhody. prednosti a ďalšie budúAby bolo možne súčasný vynález lepšie pochopit a ľahšie praktikovat. bude súčasnývynález teraz popisaný pre ilustratívne účely v súvislosti s nasledujúcimi obrázkami. kdeOBR. l je pohľad na jeden priklad hliníkovej plechovky vyrobenej metódou podľaOBR. 2 je prierez spodnej časti hliníkovej plechovky z OBR. lOBR. 3 jejeden príklad vinutého materiálu hliníkovej zliatiny použitého pre tento vynálezOBR. 4 je jeden príklad vinutého materiálu hliníkovej zliatiny z OBR. 3 zobrazujúciOBR. 5 jejeden kovový kotúč z OBR. 4 vyrobený z hliníkovej zliatiny série 3000 OBR. 6 zobrazuje kotúč z OBR. 5 vytiahnutý do výťažkuOBR. 7 A - 7 C zobrazuje postup u výťažku z OBR. 6, ktorý prechádza postupom vratnéhoťahania, aby sa stal druhým výťažkom s užším priemerom po dokončení postupu vratnéhoOBR. 8 zobrazuje jeden príklad tvarovaného spodku vytvoreného u druhého výťažku zOBR. 10 A zobrazuje výsledný nákružkový profil hliníkovej plechovky po tom. ako plechovka z OBR. 9 D prešla tridsiatimi štyrmi zapichovaeími lisovnicami použitými vsúlade s jednou verziou súčasného vynálezuOBR. l 0 B zobrazuje výsledný nákružok plechovky z OBR. 10 A po tom. ako prešla poslednou zapichovacou lisovnicou použitou v súlade s jednou verziou súčasnéhoOBR. l lA -l lD je sekvencía pohľadov, sčasti v prierezoeh, na hlinikovu plechovku zOBR. l 0 B, keď prechádzajedným príkladom postupu ohýbania hrdla OBR. 12 A je hliníková plechovka z OBR. l 1 D s kužeľovým nákružkom OBR. l 2 B je hliníková plechovka z OBR. l ID so zaobleným nákružkom OBR. 12 C je hliníková plechovka z OBR. l lD s plochým nákmžkom OBR. l 2 Dje hliníková plechovka z OBR. l 1 D s oválnym nákružkomOBR. 13 - OBR. 47 je sekvencía prierezov zobrazujúcich tridsaťpät zapichovacíchlisovníc použitých v súlade s jednou verziou súčasného vynálezu

MPK / Značky

MPK: B21D 51/26, B65D 83/14

Značky: hliníkového, výroby, materiálů, aerosólovej, hliníkovej, spôsob, plechovky, vinutého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/59-e6542-sposob-vyroby-hlinikovej-aerosolovej-plechovky-z-hlinikoveho-vinuteho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby hliníkovej aerosólovej plechovky z hliníkového vinutého materiálu</a>

Podobne patenty