Kvapalná farmaceutická formulácia obsahujúca nikotín na podanie do dutiny ústnej

Číslo patentu: E 6447

Dátum: 18.12.2002

Autori: Bergengren Gunnar, Schlüter Anette, Bosson Bengt, Lindell Katarina

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

KVAPALNÁ FPRMACEUTICKÄ FORMULÄCIA OBSAHUJÚCA NIKOTÍN NA PODANIE DO DUTINY ÚSTNEJ0001 Tento vynález sa týka kvapalnej farmaceutickej formulácie na dopravu nikotínu do tela subjektu. Tento vynález sa rovnako týka spôsobu a systému na dopravu nikotínu, rovnako ako výroby a použitia uvedenej kvapalnej0002 Vládne agentúry a rôzne zdravotnícke skupiny a ďalšie zainteresované organizácie zahájili V posledných rokoch V súvislosti s rozpoznaním škodlivých účinkov tabakového fajčenia, celý rad kampaní a programov, ktorých cieľom je šíriť informácie o škodlivých účinkoch tabakového fajčenia na zdravie. Okrem toho a ako výsledok tohto zistenia škodlivých účinkov bol vypracovaný celý radprogramov, ktoré sa pokúšali obmedziť rozsah fajčenia.0003 Nikotin je organické zlúčenina a V podstate ide o alkaloid tabaku. Nikotín je hlavná účinná zložka V tabaku používanon 1 V cigaretách, cigarách, šnupavon tabaku apod. Avšak nikotín je rovnako návyková droga, a je charakteristické, že fajčiari po čase vykazujú silnútendenciu k recidive potom, čo úspešne skončili s fajčením.Nikotín je v svete druhou najužívanejšou drogou, po kofeínu0004 Hlavným problémom spojovaným s tabakovým fajčením sú jeho enormné dopady na zdravie. Dnes sa odhaduje, že ochorenia spojované s fajčením spôsobia približne 3 až 4 milióny úmrtí ročne. V správe US Surgeon Generals 1988 The Health Consequences of smoking sa odhaduje, že v samotných Spojených štátoch dochádza každý rok približne k 300 000 úmrtí v dôsledku chorôb spojovaných s fajčením cigariet. V skutočnosti je teraz nadmerné fajčenie hodnotené ako jeden z hlavných celosvetových zdravotníckych problémov. Tento hrozivý dôsledok fajčenia tabaku vyburcoval veľa lekárskych asociácii a zdravotných úradov, aby podnikli veľmi účinné opatrenia proti užívaní tabaku.0005 Napriek tomu, že sa tabakové fajčenie v mnohých vyspelých štátoch V súčasnosti znižuje, je len veľmi ťažké si predstaviť, ako by spoločnosti mohli zastaviť užívaniesvetovo druhej najrozšírenejšej drogy.0006 Najprospešnejšiu vec, akú pre seba môže ťažký fajčiar urobiť je fajčenie obmedziť alebo výhodne s nim dokonca úplne prestať. Avšak skúsenosti ukazujú, že pre väčšinu fajčiarov je toto extrémne ťažké, pretože tabakové fajčenie vedie vo väčšine prípadov k závislostnej poruche. Svetová zdravotnícka organizácia WHO má v svojej medzinárodnej klasifikácii porúch diagnózu označenú ako tabaková závislosť. Ostatné, ako napríklad Americká psychiatrické asociácia označuje túto závislosť ako nikotínová závislosť. Všeobecne je prijímaný fakt, že tieto ťažkosti spojené s rozhodnutím prestať fajčiť sú pri ťažkých fajčiaroch spôsobené ich závislosťou od nikotínu.Avšak najvýznamnejšími rizikovými faktormi sú látky, ktorésa tvoria počas spaľovania tabaku, čo sú karcinogénne0007 Podávanie nikotínu môže poskytovať uspokojenie,pričom obvyklým spôsobom aplikácie je jeho fajčenie, buď vo forme cigarety, cigary alebo fajky, alebo šnupania prípadne žuvania tabaku. Avšak fajčenie má zdravotné riziká, a je teda žiadúce formulovať alternatívny spôsob podania nikotínu, ktorý by bol príjemný a ktorý by bol použiteľný na uľahčenie odvykania fajčeniu a/alebo ako náhrada0008 Po vyfajčení cigarety, sa nikotín rýchlo absorbuje do krvi fajčiara a do mozgu sa dostane približne počas desiatich sekúnd po inhalácii. Rýchla absorpcia nikotínu poskytuje konzumentovi rýchle uspokojenie, alebo vzrušenie. Uspokojenie následne trvá počas fajčenia cigarety a ešte určitý čas potom. Škodlivá, toxická, karcinogénna a návyková povaha fajčenia dala vzniknúť snahám vyvinúť spôsoby, kompozície a zariadenia, ktoré by pomohli prekonať0009 Nikotín. je návykový toxický alkaloid CýhNCJbNCH 3,získaný 2 tabakovej rastliny. Nikotín sa rovnako používa ako insekticíd. Približne štyridsať miligramov nikotínumôže zabiť dospelú osobu (Merck Index).0010 Jedným spôsobom, ako obmedziť fajčenie je poskytnúť nikotín V inej forme alebo iným spôsobom ako fajčením a nauspokojenie Éejto potreby boli vyvinuté niektoré produkty.Formulácie obsahujúce nikotin predstavujú V súčasnostidominantný spôsob liečby tabakovej závislosti.0011 Úspech pri dosahovaní obmedzenia rozsahu fajčenia pri použití v súčasnosti dobre známych produktov bol relatívne slabý. Doterajší stav techniky zahŕňa ako behaviorálne prístupy, tak farmakologické prístupy. Viac ako 80 tabakových fajčiarov, ktori najskôr prestali fajčiť a po aplikácii niektorého behaviorálneho alebo farmakologického prístupu iba obmedzili rozsah fajčenia,spravidla opäť fajčeniu prepadne a počas približne jedného roku sa vrátia návyku fajčenia s rovnakou početnosťou0012 Ako podpora pre tých, ktorí si prajú prestať fajčiť,je na trhu dostupných niekoľko spôsobov a foriem nikotínových substitučných produktov, ako sú napríklad nikotínové žuvacie gumy podľa US 3 845 217. Bolo opísaných niekoľko spôsobov a prostriedkov na zmiernenie túžby subjektu po užití tabaku, ktoré zahŕňajú krok podania nikotínu alebo jeho derivátu, ktoré sú opísanê napríklad v patente US 5 939 100 (mikroguľôčky obsahujúce nikotín) a US 4 967 773 (pastilky obsahujúce nikotín) subjektu.0013 Význam pH hodnoty po absorpcii nikotínu je napríklad diskutovaný v Eur J Clin Pharmacol, zv. 56, 2001, strany 813 - 818, L. Molander et al, Pharmacokinetic investigation of a nicotine sublingual tablet. Avšak účinky pH po podaní kvapalného nikotínového prípravku doorálnej dutiny nie sú opísané.0014 Bolo opisané použitie náplasti na transdermálne podanie nikotinu (Rose, in Pharmacologic Treatment of

MPK / Značky

MPK: A61P 25/00, A61K 31/465

Značky: obsahujúca, nikotín, dutiny, kvapalná, farmaceutická, formulácia, ústnej, podanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/57-e6447-kvapalna-farmaceuticka-formulacia-obsahujuca-nikotin-na-podanie-do-dutiny-ustnej.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kvapalná farmaceutická formulácia obsahujúca nikotín na podanie do dutiny ústnej</a>

Podobne patenty