Spôsob výroby hliníkovej aerosólovej plechovky z hliníkového vinutého materiálu

Číslo patentu: E 20337

Dátum: 27.06.2003

Autor: Thomas Chupak

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob výroby hliníkovei aerosólovei pleghovg z hliníkového vinutého materiáluPopis Pôvod vynálezu Oblasť uplatnenia vynálezu001 Súčasný vynález sa zameriava na metódu tvarovania profilu nákružku hliníkovej plechovky, a predovšetkým aerosólovej plechovky vyrobenej z hliníka, a to v súlade s úvodnou časťou nároku 1.002 Tradične nápojové plechovky začínajú ako kotúče hliníkového vinutého materiálu. ktorý sa spracováva do tvaru nápojovej plechovky. Bočné strany týchto plechoviek sú hrubé zhruba 0.13 mm. Vo všeobecnosti je teleso nápojovej plechovky, s výnimkou hornej časti, z jedného dielu.003 Na rozdiel od tohto sa aerosólové plechovky tradične vyrábajú jedným z dvoch spôsobov. Po prvé, môžu sa vyrobit z troch kusov ocele - horného dielu,spodného dielu a valcovitej bočnej steny, ktorá má zvarový šev prebiehajúci po celej dĺžke bočnej steny. ñeto tri diely sa zostavia tak. aby vytvorili plechovku. Aerosólové plechovky je možné vyrábať postupom zvaným nárazové pretlačovanie. Pri postupe nárazového pretlačovania hydraulický lisovací piest udrie do hliníkového guľatého plieška, čím začne tvarovanie plechovky. Bočné strany plechovky sa stenčia približne na 0,40 mm hladiacim postupom, ktorý predĺži steny plechovky. Hrubé okraje steny sa odstrihnú a plechovka prechádza sériou zapichovacích Iisovníc, aby sa vytvorila horná časť plechovky. Aj ked sú aerosólové plechovky vyrobené z ocele lacnejšie ako aerosólové plechovky vyrobené postupom nárazového pretlačovania, oceľové plechovky sú esteticky menej vhodné ako aerosólové plechovky vyrobené postupom nárazového pretlačovania.004 Z rôznych dôvodov je výroba hliníkových aerosólových plechoviek značne nákladnejšia ako výroba hliníkových nápojových plechoviek. Po prvé, u aerosólových plechoviek sa používa viac hliníka ako u nápojových plechoviek. Po druhé, výroba hliníkových plechoviek nárazovým pretlačovaním je limitovaná maximálnou rýchlosťou hydraulického piestu lisu. Teoreticky je maximálna rýchlosť piestu 200 úderov za min. Praktický je rýchlosť 180 gulatých plieškov za min. Nápojové plechovky možno vyrábať rýchlosťou 2400 plechoviek za min.005 Jedným z problémov, pred ktorým stojí odvetvie výroby aerosólových plechoviek, je výroba hliníkovej aerosólovej plechovky, ktorá má rovnaké alebolepšie vlastnosti ako tradičné aerosólové plechovky, ale je ekonomicky konkurencieschopná s nákladmi na výrobu oceľových aerosólových plechoviek a hliníkových nápojových plechoviek. Ďalším problémom je výroba aerosólovej plechovky, ktorá má potlačovanú a dizajnovú kvalitu, ktorú požadujú návrhári špičkových výrobkov. Tradičné nápojové plechovky sú limitované výraznosťou tlače a dizajnu, ktoré je možné na plechovky vytlačiť. Nápojové plechovky sú limitované aj počtom farieb, ktoré sa dajú pri návrhu plechoviek použiť. Preto existuje potreba hliníkovej aerosólovej plechovky, ktorá má atribúty pevnosti a kvality, a zároveň sa vyrába pri nákladoch, ktoré sú konkurencieschopné s oceľovými aerosólovými plechovkami.006 Výroba hliníkových plechoviek z vinutého materiálu hliníkovej zliatiny série 3000 rieši niektoré z týchto problémov. ñnutý materiál hliníkovej zliatiny série 3000 je možné tvarovať do plechovky pomocou vratného ťažného a hladiaceho postupu, ktorý je výrazne rýchlejší a finančne efektívnejší ako výroba hliníkovej plechovky nárazovým pretlačovaním. Okrem toho, hliníková zliatina série 3000 je lacnejšia, finančne efektívnejšia a umožňuje tlač a grafiku lepšej kvality ako pri použití čistého hliníka.007 Patent US 5718352 popisuje kovovú plechovku s tenkou stenou, ktorá má závitový nákružok pre nasadenie závitového veka, ktorý uzatvorí obsah v plechovke. Spôsoby tvarovania takýchto závitových plechoviek sú tiež uvedené v danom dokumente.008 Patent US 5778723 popisuje spôsob zúženia koncovej časti kovovej nádobky, vrátane počiatočnej efektívnej deformácie, vo všeobecnosti smerujúcej radlálne dovnútra, osovej časti a priľahlej odokrytej časti medzi prechodnou časťou a koncovou časťou nádobky, ktoré je vo všeobecnosti na začiatku valcovitého tvaru.009 Bohužiaľ, pri zapichovaní plechovky z hliníkovej zliatiny série 3000 vznikajú určité prekážky. Hliníková zliatina série 3000 je tvrdší materiál ako čistý hliník. Preto plechovky vyrobené z hliníkovej zliatiny série 3000 sú tuhšie a majú dlhšiu pamäť. Je to výhodné, pretože plechovky sú odolnejšie proti preliačinám, ale problémy vznikajú pri zužovaní plechoviek tradičnými spôsobmi, pretože plechovky priľnú do tradičných zapichovacích Iisovníc a zapchávajú tradičné zapichovacie stroje.010 Odstránenie týchto prekážok je obsiahnuté v metóde podľa súčasného vynálezu tak, ako to definuje nárok 1.011 Uprednostňované aspekty súčasného vynálezu sú uvedené v príslušných priložených nárokoch.012 Popisuje sa tu metóda na výrobu a zapichovanie hliníkovej aerosólovej plechovky z kotúča vinutého materiálu hliníkovej zliatiny, kde je táto metóda určená, okrem iného, na to, aby zabránila priľnutiu plechovky v zapichovacíchIisovniciach. Okrem toho, je tu popísaná aj samotná hliníková aerosólová plechovka, ktorá má jedinečne tvarovaný profil a ktorá je vyrobená z hliníkovej zliatiny série 3000.013 Popísaná hliníková plechovka pozostáva zo základnej zvislej stenovej časti, ktorá má hornú koncovú časť a dolnú koncovú časť, pričom horná koncová časť má vopred určený profil. Dolná časť, ktorá vystupuje zo spodnej koncovej časti plechovky, má profil v tvare písmena U okolo svojho obvodu a profil v tvare klenby pozdĺž zvyšnej dolnej časti. uprednostňuje sa to, aby základná zvislá stenová časť bola približne 0.20 mm hrubá a aby bola spodná časť približne 0,51 mm hrubá v časti, kde má profil tvar písmena U.014 Popísaná je tu metóda tvarovania zapichovaného profilu hliníkovej plechovky z hliníkovej zliatiny série 3000, kde sa daná plechovka spracováva aspoň pomocou 30 rôznych zapichovacích lisovníc. Tento vynález rieši problémy zapichovania plechovky hliníkovej zliatiny série 3000 tým, že zvyšuje počet použitých zapichovacích Iisovníc a znižuje stupeň deformácie, ktorá je vykonaná každou z lisovníc. Tradičná aerosólová plechovka vyrobená z čistého hliníka s priemerom 45 mm až 66 mm si vyžaduje použitie 17 alebo menej zapichovacích lisovníc. Plechovka podobných priemerov vyrobená podľa súčasného vynálezu z hliníkovej zliatiny série 3000 si vyžaduje použitie tridsiatich alebo viac zapichovacích lisovníc. Vo všeobecnosti počet lisovníc,ktorý je potrebný k zapichovaniu plechovky podľa súčasného vynálezu, závisí od profilu plechovky. Súčasný vynález spracováva hliníkovú plechovku postupne dostatočným počtom zapichovacích lisovníc, aby sa dosiahla maximálna inkrementálna radiálna deformácia plechovky v každej zapichovacej lisovnici a aby pritom sa zaručilo, že plechovka bude dat ľahko vybrať z každej zapichovacej Iisovnice.015 Plechovka a metóda podľa súčasného vynálezu majú niekoľko výhod. Celkove je tento postup rýchlejší, lacnejší a účinnejší ako tradičná metóda výroby aerosólových plechoviek nárazovým pretlačovaním. Popísaná metóda výroby používa lacnejšiu, recyklovateľnú hliníkovú zliatinu namiesto čistého hliníka. Popísaná plechovka je vhodnejšia ako oceľová plechovka z rôznych dôvodov. Hliník odoláva vlhkosti a nekoroduje ani nehrdzavie. Navyše,vzhľadom na konfiguráciu nákružku oceľovej plechovky je konfigurácia veka vždy rovnaká a nemôže sa meniť, aby získal zákazník individualizovaný vzhľad. Toto neplatí pre popísanú plechovku a metódu, kde možno nákružok plechovky upraviť podľa priania zákazníka. A nakoniec, hliníkové plechovky sú esteticky príťažlivejšie. Plechovky možno napr. okefovať a/alebo na vršku plechovky možno vytvoriť závitový nákružok. lieto výhody, prednosti a pod. budú zrejmé z Popisu preferovaných verzií.016 Aby bolo možné súčasný vynález lepšie pochopiť a ľahšie uplatniť v praxi, bude súčasný vynález teraz popísaný na ilustratívne účely v súvislosti s nasledujúcimi obrázkami, kdeOBR. 1 je pohľad na jeden príklad hliníkovej plechovky vyrobenej metódou podľa súčasného vynálezu, čiastočne v prierezeOBR. 2 je prierez spodnej časti hliníkovej plechovky z OBR. 1OBR. 3 je jeden príklad vinutého materiálu hliníkovej zliatiny použitého pre tento vynálezOBR. 4 je jeden príklad vinutého materiálu hliníkovej zliatiny z OBR. 3 zobrazujúci kovové kotúče z neho razenéOBR. 5 je jeden kovový kotúč z OBR. 4 vyrobený z hliníkovej zliatiny série 3000 OBR. 6 zobrazuje kotúč z OBR. 5 vytiahnutý do výťažkuOBR. 7 A - 7 C zobrazujú postup z výťažku z OBR. 6, ktorý prechádza postupom vratného ťahania, aby sa stal druhým výťažkom s užším priemerom po dokončení postupu vratného ťahaniaOBR. 8 zobrazuje jeden priklad tvarovaného spodku vytvoreného u druhého výťažku z OBR. 7 COBR. 10 A zobrazuje výsledný profil nákružku hliníkovej plechovky po tom, ako plechovka z OBR. 9 D prešla tridsiatimi štyrmi zapichovacími lisovnicami použitými v súlade s jednou verziou súčasného vynálezuOBR. 10 B zobrazuje výsledný nákružok plechovky z OBR. 10 A po tom. ako prešla poslednou zapichovacou Iisovnicou použitou v súlade s jednou verziou súčasného vynálezuOBR. 11 A -11 D sú sekvenciou pohľadov, sčasti v prierezoch, na hliníkovú plechovku z OBR. 10 B, ked prechádza jedným príkladom postupu ohýbania hrdlaOBR. 12 Aje hliníková plechovka z OBR. 11 D s kužeľovým nákružkom OBR. 12 B je hliníková plechovka z OBR. 11 D so zaobleným nákružkom OBR. 12 C je hliníková plechovka z OBR. 11 D s plochým nákružkom OBR. 12 D je hliníková plechovka z OBR. 11 D s oválnym nákružkomOBR. 13 - OBR. 47 sú sekvenciou prierezov zobrazujúcich tridsaťpäť zapichovacích lisovníc použitých v súlade s jednou verziou súčasného vynálezu

MPK / Značky

MPK: B65D 1/16, B65D 83/38, B21D 51/26, B65D 83/14, B21D 22/28

Značky: výroby, plechovky, spôsob, hliníkovej, materiálů, aerosólovej, hliníkového, vinutého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/57-e20337-sposob-vyroby-hlinikovej-aerosolovej-plechovky-z-hlinikoveho-vinuteho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby hliníkovej aerosólovej plechovky z hliníkového vinutého materiálu</a>

Podobne patenty