Spôsob výroby mikrobiálneho tuku alebo oleja so zníženým obsahom nehydrolyzovateľných látok a uvedený tuk alebo olej

Číslo patentu: E 19641

Dátum: 09.10.2003

Autori: Akimoto Kengo, Sumida Motoo, Higashiyama Kenichi, Kawashima Hiroshi

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob výroby mikrobiálneho tuku alebo oleja so zníženým obsahomnehydrolyzovateľných látok a uvedený tuk alebo olej0001 Predložený vynález sa týka oleja so zníženým obsahom sterolu esterového typu a prípadne so zníženým obsahom nehydrolyzovateľných látok a obsahujúceho vysoko nenasýtenú mastnú kyselinu ako základnú mastnú kyslinu a uvedeného tuku alebo oleja (surového oleja) a potravín a. nápojov, liečebných výživových potravín, krmív pre zvieratá a farmaceutických prípravkov s tukom alebo olejom do nich zavedených. Je tu tiež opísanýc spôsob výroby rafinovaného tuku alebo oleja, uvedený rafinovaný tuk alebo olej a potraviny a nápoje, liečebné výživové potraviny, krmivá pre zvieratá a farmaceutické prípravky s rafinovaným tukom alebo olejom. V predloženom vynáleze nehydrolyzovateľné látky a esterový typ sterolu sa týka tých látok, ktoré sú extrahované z mikroorganizmov. Preto nehydrolyzovateľné látky a esterový typ sterolu, na ktoré sa odkazuje V predloženom vynáleze, vylučujú akékoľvek nehydrolyzovateľné látky a esterový typ sterolu pridané ksurovému oleju po extrakcii.0002 Vzhľadom na biosyntézu ľudských vysoko nenasýtených mastných kyselín (ďalej nazývaných ako PUFA) jestvujú dva typické rady m 3 rad a m 6 rad. m (omega) sa týka počtu atómov uhlíka od koncovej metylovej skupiny mastnej kyseliny k atómu uhlíka, na ktorom je umiestnená prvá dvojitá väzba. Napríklad V prípade m 6 radov, kyselina linolénová (l 82 m 6) je opakovane podrobovaná nenasýtenosti a predlžovaniu dĺžky uhlíkového reťazca a následne sa premení na kyselinu V-linolénovú (l 830003 Rovnako V prípade m 3 radu, kyselina a~linolénová (1823 w 3) sa opakovane podrobuje nenasýtenosti a predlžovaniuuhlíkového reťazca a následne sa premení na kyselinunazývaná ako EPA) a kyselina dokozahexaénová (ďalej nazývaná ako DHA) ako PUFA z radu m 3 sú známe, že majú mnohé fyziologické funkcie, najmä profylaktické účinky na civilizačné ochorenia, ako je arteriálna skleróza a trombóza, a karcinostatické pôsobenie a autoadaptívnu schopnosť na zvyšovanie pôsobenia, a vykonali sa rôzne pokusy na aplikáciu týchto PUFA do farmaceutických prípravkov a špecifických potravinárskych výrobkov pre starostlivosť o zdravie. V ostatnom čase sa však pozornosť venuje fyziologickým funkciám PUFA iných0004 Približne 10 mastných kyselín tvoriacich Významné orgány ako je krv a pečeň sa prisudzuje kyseline arachidónovej. Napríklad mastné kyseliny vo fosfolipidoch V ľudskej krvi majú zloženie obsahujúce 11 kyseliny arachidónovej, 1 kyseliny eikozapentaénovej a 3 kyseliny dokozahexaénovej. Kyselina arachidónová je zapojená, ako hlavná podstatná zložka bunkovej membrány, do regulácie toku T membráne na vykonávanie rôznychfunkcií v metabolizme tela a ďalej hrá významnú úlohu ako priamy0005 Najmä kyselina arachidónová v ostatnom čase pritiahla pozornosť ako výživa pre malé deti a ako základná mastná kyselina endogénneho kanabinoidu (2-arachidonoyl monoglycerol, anandamid) majúceho aktivačné pôsobenie na nervy. Vovšeobecnosti, čo sa týka potravín bohatých na kyselinu linolénovú, kyselina linolénová sa premieňa na kyselinu arachidónovú. U pacientov, ktorí trpia na civilizačné ochorenie,a u vybranej skupiny civilizačných ochorení detí a starších ľudí je však znížená funkcia enzýmu zahrnutého V biosyntéze. Preto množstvo kyseliny arachidónovej pravdepodobne musí byť nedostatočné. Z tohto dôvodu je želateľné požívať kyselinu arachidónovú priamo ako tuk alebo olej (základná mastná kyselina0006 Pre EPA a DHA ako PUFA z radu m 3 je rybí olej ako výdatný zdroj zásob. Na druhej strane kyselina V-linolénová,kyselina dihomo-V-linoleínová, kyselina arachidónová a kyselina 4,7,lO,l 3,16-dokozapentaénová (2225 m 6) ako PUFA radu 06 sa ťažko získavajú z bežných zdrojov tuku alebo oleja a v súčasnosti sa vo všeobecnosti používajú tuk alebo olej(triglyceridy) obsahujúci ako základnú mastnú kyselinu PUFA produkované fermentáciou mikroorganizmov. Napríklad sa tu navrhla metóda, kde tuk alebo olej (triglycerid) obsahujúci kyselinu arachidónovú ako základnú mastnú kyselinu sa produkuje kultiváciou rôznych mikroorganizmov schopných produkovať tuk alebo olej (triglyceridy) obsahujúci kyselinu arachidónovú ako0007 Medzi inými je známa výroba tuku alebo oleja obsahujúceho vysoký obsah kyseliny arachidónovej (triglyceridy) použitím špecifických mikroorganizmov patriacich do rodu Mortierella (JP-A-63 l 988/44891 a JP-A-63 l 988/12290). Na základe výsledkov mnohých testov sú tieto tuky alebo oleje bezpečné. Pretože však tento tuk alebo olej je odvodený od mikroorganizmov, nie sú dostupné nijaké uspokojivé skúsenosti s užívaním. Preto V súčasnosti tieto tuky alebo oleje sa ešte uspokojivo nezaviedli do spoločnosti. Na druhej strane tietotuky alebo oleje (triglyceridy), obsahujúce ako základnú mastnúkyselinu arachidónovú kyselinu produkovanú fermentáciou, sa začali používať V aplikáciách, kde by sa mala využívať kyselina arachidónová, napríklad V oblasti detskej výživy a najma V0008 Tento tuk alebo olej vyrobený 2 prirodne sa vyskytujúcich produktov, napr. zo zvierat a rastlín sa podrobí rafinačným procesom, ako je odglejovanie, dezoxidácia,deodorizácia, odfarbovanie, molekulárna destilácia a stužovanie a potom uvedenie do predaja ako jedlý tuk alebo olej. Napríklad tuk alebo olej získaný lisovaním olejnatých rastlín obsahuje veľké množstvo nečistôt a teda ako taký sa nemôže použiť ako jedlý tuk alebo olej. Okrem sezamového oleja a olivového oleja,ktoré sa často konzumujú, tieto tuky alebo oleje sú vovšeobecnosti rafinované pred použitím ako jedlé oleje.0009 Napríklad procesom odglejovania sa odstraňujú fosfolipidy, uhľovodíky, živice, proteínové zlúčeniny, stopové prvky a. farbiace látky obsiahnuté I nerafinovaných olejoch. V deoxidačnom procese (alkalická rafinácia) sa odstraňujú mastné kyseliny, farbiace látky, fosfolipidy, stopové kovy, sírne zlúčeniny, nerozpustné látky v oleji a oxidačné procesy. V odfarbovacom procese sa odstraňujú farbiace látky, gumy, stopové kovy, mydlové zložky, oxidačné produkty a fosfolipidy. V deodorizačnom procese sa odstraňujú mastné kyseliny,monoglyceridy, diglyceridy, aldehydy, alkoholy, ketóny,uhľovodíky, farbiace látky, sírne zlúčeniny, peroxidy, produkty0010 Tuk alebo olej obsahuje organické zlúčeniny, ktoré sú rozpustné V olejoch, a je menej pravdepodobne, že budú degradované s alkáliami, a nazývajú sa nezmydelniteľný podiel. Napríklad zlúčeniny ako sú vyššie alkoholy, steroly, uhľovodíky, tokoferoly a karotenoidy sú známe ako základné zložky

MPK / Značky

MPK: A23D 9/007, C12P 7/64

Značky: nehydrolyzovateľných, látok, mikrobiálneho, obsahom, uvedený, spôsob, zníženým, výroby, oleja

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/57-e19641-sposob-vyroby-mikrobialneho-tuku-alebo-oleja-so-znizenym-obsahom-nehydrolyzovatelnych-latok-a-uvedeny-tuk-alebo-olej.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby mikrobiálneho tuku alebo oleja so zníženým obsahom nehydrolyzovateľných látok a uvedený tuk alebo olej</a>

Podobne patenty