Spôsob výroby dýhy

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu výroby dýhy, dýhy týmto spôsobom vyrobenej per se, ako aj zariadenia na uskutočňovanie tohto spôsobu. Pri uvedenom spôsobe môže byť použité lepidlo na bázeAko je známe, výroba dýhy je výrobná technika pre výrobu dekoratívnych vysoko kvalitných povrchových materiálov vyrobených. z pravého dreva. Pritonm sa, pri konvenčnj výrobe dýhy, kmene zbavia kôry alebo olúpu, potom narežú na polovice, tretiny, štvrtiny alebo iné časti kmeňa (takzvané špalky, a následne sa zvlhčujú, spravidla po dobu niekoľkých dní a pri zvýšenej teplote, na ich pripravenie na následné rezanie na dýhu, takzvané krájanie. Uvedený proces krájania potonl má za výsledok dýhu S rôznou hrúbkou, napríklad dýhu majúcu hrúbku približne 0,5 mm, pričom, v závislosti od procesu rezania, rozlišuje sa podľa druhu získaných produktov takzvaná krájaná dýha (horizontálne alebo vertikálne krájanie), takzvaná lúpaná dýha (rotačne lúpanie) aleboexcentricky rotačne lúpaná dýha.Na obr. 15 až 17 je schématicky V perspektívnych pohľadoch znázornená najrozšírenejšie, horizontálne alebo vertikálne krájanie. Obr. 15 znázorňuje rozpôlený kmeň 10, ktorý je krájaný pozdĺž smeru vlákien dreva. Na druhej strane, obr. 16 a 17 znázorňujú krájanie naprieč smeru vlákien. Následne po uvedenom procese krajania zostáva odpadová doska 10, ktorá sa tiež označuje termínom jadrová doska, znázornená na obr. 17. Z technologických dôvodov nemôže byť uvedená jadrová doska spracovaná na dýhu, pretože upnutie v rezacom zariadeíspôsobuje odpad, ktorý nemôže byť ďalej spracovaný.Takto získaná syrová dýha, ktorá má väčšinou hrúbku asi 0,45 mm až 2,5 mm, s výhodou 0,45 mm až 0,8 mm, sa potom po dobu niekoľkých minút suší, s výhodou pri teplote vyššej nežNásledne sa suchá surová dýha reže na požadované rozmery a triedi sa podľa kvality. Pre uvedené rezanie na požadovanérozmery je nutné akceptovať veľké straty materiálu, ktoré môžuNa jeden zdvih krájača, po narezani na požadované rozmery, je vyrobená (predajná) dyha 5 plochou približne 0,6 m 2.Tento problém s výrobou dýhy, ktorá predstavuje presný avšak zložitý a veľmi neúsporný proces, je eště zhoršený tou skutočnosťou, že východzí materiál, drevo resp. kmeň stromu,je prírodný produkt. Preto spravidla nie je možné predpovedať,či kmeň, ktorý sa použije na výrobu dýhy, poskytne dýhu ako akceptovateľný finálny výrobok. Iba veľmi skúsení nákupcovia dreva sú schopni, pokiaľ vôbec, učiniť rozumne reálnu predpoveď kvality konečného produktu. Vmestky, rudimenty vetví a nedokonalosti kmeňa sú často nezistiteľné, a vedú teda k vadám surovej dýhy, ktoré často sú neakceptovateľné pre jej dalšie spracovanie. To všetko vedie, od surového materiálu kmeňa až do finálneho produktu, dýhy, k vzniku až 85 odpadového materiálu, čo musí byť V uvedenom výrobnom proceseKonvenčný proces následného spracovania na výrobu hotovej plochy spočíva v pozostavovani jednotlivých plátov dýhy v zostavovacej fabrike, alebo fabrike na dýhy, a V následnom orezávaní uvedenej pozostavenej/krájanej plochy dýhy. Spravidla sa pozostavovanie/krájanie plátu dýhy uskutočňujelepenim jednotlivých plátov dýhy a väčšinou súčasnouaplikáciou tepla a tlaku, za použitia takzvaných, pozdĺne alebo priečne pracujúcich, krájacích strojov. Lepenie tenkých a tým aj chúlostivých plátov dýhy, ktoré nie sú ľahko manipulovateľné, je zložité, a nedovoľuje vyrobiť tenkú pásikatú dýhu s rovnomerným vzhľadom, pretože na dosiahnutie zodpovedajúceho lepenia musia mať pláty dýhy, ktoré majú byť pozostavované, určitú minimálnu hrúbku. Ďalej, lokálna aplikácia tepla môže ovplyvniť vlastnosti dreva (napríklad farbu), a V oblasti lepených spojov musi byť odstránenýNásledne môže byť získaná dýha aplikovaná nalepenim nasubstrát, napriklad na drevotrieskovú dosku.Vyššie uvedené kroky spracovania sú zahrnuté v takzvanejeurópskej alebo severoamerickej metóde výroby dýhy.V inom technologickom postupe, takzvanej ázijskej metóde,je uvedená surová dýha získaná v hrúbkach približne od 0,1 mm do 0,8 mm. Po voliteľnom orezaní okrajov (na dĺžku) sa dosiaľ vlhké pláty dýhy aplikujú na substrát väčšinou lepením. Substrátom je väčšinou prekližka. Zákazníci potom kupujú prekližku a vyrezávajú časť dosky, ktorú potrebujú. To má za následok nízky výťažok, a požadované veľkosti nevyhovujú vždyUvedený ázijský spôsob výroby dýhy vyžaduje integrovaný proces. Dýha po krájaní špalku/bloku má vysoký obsah vlhkosti(vyšší než bod nasýtenia vlákien). Ponechaním plátu ležať, aj krátky čas, vznikajú škvrny a vady dýhy, ktoré ju znehodnocujú. Nie je možné skladovanie ani doprava na dlhšie vzdialenosti. Až keď je dýha nalisovaná na substrát, môže byť výrobok dopravovaný a predávaný. Cena substrátu je značnenižšia než cena samotnej dýhy. Dýha teda môže byť, akovýrobok, ekonomicky prepravovaná oveľa ďalej, než prekližka.To je zvlášť dôležité pri náraste prepravných nákladov.Presnosť požadovaná na výrobu týchto extrémne tenkých dýh je možná len so zariadením, ktoré typicky produkuje menej nežĎalej, US 3 969 558 opisuje lepenie krátkych kusov dreveného trámu, ktorý následne môže byť krájaný. Pre lepenie tento patent navrhuje lepidla ako sú epoxydové živice,fenolové živice a resorcinolové živice. Tento US 3 969 558 má za cieľ vyhnúť sa aplikácii procesu zohrievania/varenia V konvenčnej výrobe dýhy, a navrhuje permanentne udržiavať v príbehu celého procesu obsah vlhkosti dreva na alebo nad bOdOH 1 nasýtenia vlákien. Tento dokument ďalej navrhuje neuskutočňovať proces zohrievania/varenia pred rezaním. V priebehu celeho procesu teda je nutné prísne dbať, aby obsah vlhkosti V dreve nepoklesol, ani na krátky čas. Nakoniec je táto dýha, s hrúbkou medzi 0,1 a 0,8 mnl a obsahonl vlhkostiväčším než je bod nasýtenia vlákien dreva, pokladaná a lepenáUS 3 897 581 opisuje lepenie krátkych, trámových kusov dreva, po ktorom následuje krájanie, pričom lepenie sa uskutočňuje aplikáciou špeciálneho polyuretánoveho lepidla, ktoré sa tiež vytvrdzuje v prítomnosti vlhkosti.US 3 977 449 opisuje spôsob výroby drevenej dýhy s veľkou plochou a vypracováva navrhnuté drevené vzory adaptovatelné pre hromadnú výrobu. V uvedenom spôsobe sa kmeň reže alebo kraja na množstvo jednotlivých špalkov, ktoré sa na povrchoch vyhladzujú a následne lepia lepidlom na vytvorenie kompozitného špalku. Kompozitný špalok je následne krájaný navytvorenie plátu širokej drevenej dýhy, ktorá môže byť lepená

MPK / Značky

MPK: B27L 5/00, B27M 3/00

Značky: výroby, dýhy, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/56-e3296-sposob-vyroby-dyhy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby dýhy</a>

Podobne patenty