Náplň s vyvíjacou farbou

Číslo patentu: E 18724

Dátum: 25.03.2010

Autori: Hashimoto Junichi, Okabe Yasushi, Kishi Isao

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

2. Odkaz na súvisiacu prihlášku0001 Táto prihláška si nárokuje na právo prednosti z japonskej0002 Tento predkladaný vynález sa týka náplne s vyvíjacou farbou (developer cartridge), poskytnutej V zariadení navytváranie obrázkov, ako je farebná laserová tlačiareň.0003 Farebná laserová tlačiareň tandemového typu, zahŕňa množstvu fotocitlivých subjektov, zodpovedajúcich žltému,purpurovému (magenta), zelenomodrému (cyan) a čiernemu toneru,ktoré sú usporiadané paralelne vo vopred určenom smere a skupinu náplní s vyvíjacou farbou, zodpovedajúcich fotocitlivým telesám na privádzanie tonerov, je známa ako farebná tlačiareň0004 V EP 2 207 067 A 2, ktorý predstavuje predchádzajúci stav techniky podľa článku 54(3) EPC, je opísaná náplň s vyvíjacou farbou, ktorá je odnímateľne upevnená k tandemovému typu fotocitlivej jednotky pre stroje na vytváranie obrázkov, v ktorom náplň s vyvíjacou farbou obsahuje puzdro s rukoväťouvytvorenou na hornej strane puzdra.0005 Z EP 1 837 712 A 1 je známa náplň s vyvíjacou farbou s rukoväťou. na hornej strane puzdra náplne s vyvíjacou farbou. Rukoväť obsahuje otvor, a je vyrobený 2 jedného alebo viacerýchdeformovať, keď je vnútri zariadenia vytvárajúceho obraz, aby sa vytvorila aspoň nejaká sila, ktorá pritláča nosič obrazu proti0006 Napríklad, náplň s vyvíjacou farbou, vrátane rámčeka s vyvíjacou farbou, ktorý obsahuje toner a časť na uchopenie náplne s vyvíjacou farbou, ktorá je k dispozícii na hornej stene rámčeka s vyvíjacou farbou, ako je náplň s vyvíjacou farbou,ktorá je umiestnená na takomto type tandemovej farebnejlaserovej tlačiarne (pozri napríklad japonská patentová prihláška č. 2007-101637).0007 Náplň s vyvíjacou farbou. s časťou na uchopenie kazety obsahuje vybranie vytvorené konkávnym tvarom hornej steny rámčeka s vyvíjacou farbou smerom nadol a rukoväť vytvorenej na zadnej koncovej časti vybrania, zatiaľ čo rukoväť obsahuje bočné steny rukoväte vystupujúce smerom nahor 2 obidvoch koncových častí vybrania v smere šírky a strednú časť rukoväte rozšírenej medzi hornými koncovými časťami bočných stien rukoväte. Takéto náplne s vyvíjacou farbou sú namontované na bubnovej jednotkeako odnímateľné upevnené na hlavnom telese puzdra tak, že sú0008 V náplní s vyvíjacou farbou, opísanej V japonskej patentovej publikácii č. 2007-101637, však rukoväť zahŕňa bočné steny rukoväte, prebiehajúce smerom nahor a strednú časť rukoväte, rozprestierajúcej sa nedzi hornými koncovými časťami bočných stien rukoväte. Inými slovami, rukoväť je vytvorená tak, že vyčnieva smerom nahor.0009 Keď je bubnová jednotka upevnená na puzdre hlavného telesa, a preto obvodový člen môže zhora prekážať rukoväti. V tomto prípade sa môže poškodiť prekážajúca rukoväť alebo0010 Napríklad, veľkosť vybrania kazety s tonerom sa dá zväčšiť, aby sa znížilo vyčnievanie rukoväte nahor, takžeobvodový člen menej prekáža rukoväti.0011 Ak sa však zväčší veľkosť vybrania na kazete s tonerom,aby sa znížila veľkosť vyčnievania rukoväte nahor, z toho vyplýva, že užívateľ vloží svoje prsty do priestoru medzi náplň s vyvíjacou farbou a inú náplň s vyvíjacou farbou, ktorá je vedľa nej, aby uchopil rukoväť, pretože tieto náplne s vyvíjacou farbou sú rovnobežne usporiadané V bubnovej jednotke a môže byťťažké dostať sa k rukoväti.0012 Okrem toho, keď sa zväčší veľkosť vybrania na náplní s vyvíjacou farbou, potom sa podľa toho zníži veľkosť komory na uloženie tonera v kazete s tonerom, a tiež sa zníži Hmožstvo0013 V súlade s tým, cieľom predkladaného Vynálezu je poskytnúť náplň s vyvíjacou farbou, ktorá je ľahko odnímateľne upevnená na fotocitlivej jednotke tandemového typu a je schopná zabrániť poškodeniu spôsobenému prekážaním si s obvodovým členom, keď sa fotocitlivá jednotka tandemového typu zasunie dotelesa zariadenia na vytváranie obrázkov.0014 Tento cieľ sa dosiahne náplňou s vyvíjacou farbou podľa nároku 1. Ďalší vývoj tohto Vynálezu je definovaný V závislýchObr. 1 je bočný pohľad V reze, znázorňujúci farebnúlaserovú tlačiareň ako priklad zariadenia na vytváranieobrazov, podľa jedného vyhotovenia predkladaného Vynálezu. Obr. 2 je pohľad na procesnúznázornenú na obr. 1 pri pohľade z hornej pravej strany. Obr. 3 je pôdorysný pohľad na procesnú jednotku znázornenú na obr. 1.Obr. 4 je pravý bočný pohľad na ľavú bočnú stranu dosky znázornenej na obr. 3.Obr. 5 je perspektivny pohľad na náplň s vyvíjacou farbou,znázornenú na obr. 1 pri pohľade z pravej hornej strany. Obr. 6 je perspektívny pohľad na náplň s vyvíjacou farbou,znázornenú na obr. 1 pri pohľade z pravej prednej strany. Obr. 7 je vysvetľujúca schéma, znázorňujúca montáž procesnej náplne, znázornenej na obr. l, na puzdre hlavného telesa, stav, že náplň svyvíjacou farbou je usporiadaná na samostatnej oddelenejpolohe, zatiaľ čo zostávajúce náplne s vyvíjacou farbou sú usporiadané v zobrazených polohách.procesnej náplne na puzdre hlavneho telesa následne po obr. 7, ktorá znázorňuje stav, keď k rukoväti purpurovej náplne s vyvíjacou farbou je podopretý z prednej strany priliehajúcim členom.Obr. 9 je vysvetľujúca schéma preprocesnej náplne na hlavnom telese puzdra následne po obr.8, ktorá znázorňuje stav, kde sa purpurová náplň s vyvíjacou farbou otočí z oddelenej polohy do polohy zobrazovacejObr. lO je vysvetľujúca schéma pre ilustráciu upevneniaprocesnej náplne na hlavnom telese puzdra následne po obr.

MPK / Značky

MPK: G03G 21/16, G03G 21/18, G03G 15/08, G03G 15/01

Značky: náplň, vyvíjacou, farbou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/54-e18724-napln-s-vyvijacou-farbou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Náplň s vyvíjacou farbou</a>

Podobne patenty