Systém na podávanie liečiv s malým množstvom liečebného prostriedku

Číslo patentu: E 20753

Dátum: 08.05.2008

Autori: Wannarka Gerald, Griffiths Steven, Hill Robert

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Systém na podávanie liečiv s malým množstvom liečebného0001 Vynález sa týka zariadení na podávanie liečiv,ktoré podávajú liečebné terapeutické prostriedky. Vynález sa najmä týka automatických injektážnych zariadení (tiež známych ako automatické injektory alebo autoinjektory), v ktorých môže byť uložené a ktoré môžu podávať malé presné množstvo0002 Automatický injektor predstavuje zariadenie,ktoré zaisťuje podávanie liečebného prostriedku do svalu alebo pod kožu. Výhoda automatických injektorov spočíva v tom, že obsahujú odmeranú dávku liečebného prostriedku V utesnenej sterilnej vložke. Automatické injektory preto môžu byť využívané v núdzových situáciách pre rýchlu a jednoduchú injektáž liečebného prostriedku bez nutnosti odmeriavania dávok. Ďalšia výhoda automatických injektorov spočíva v tom,že podávanie liečebného prostriedku je uskutočňované bez toho, aby užívateľ najprv vidiel hypodermickú ihlu, ktorou je liečebný prostriedok dodávaný. Ešte ďalšia výhoda spočíva V tom, že užívateľ nemusí vynakladať manuálnu silu pre vpichnutie ihly do tela pacienta. To je obzvlášť výhodnévtedy, kedy si pacient sám aplikuje liečebný prostriedok.0003 U niektorých automatických injektorov je liečebný prostriedok uložený ako kvapalný roztok. Avšak dlhodobé skladovanie liečebného prostriedku V kvapalnej forme je problematické. Napríklad niektoré liečebné prostriedky V kvapalnej forme sú nestabilné, takže majú kratšiu skladovaciu životnosť, než podobné prostriedky v tuhej forme. Za tým účelom boli vyvinuté automatické injektory, V ktorých je uložený liečebný prostriedok V tuhej forme, pričom bezprostredne pred injektážou je Húešaný tuhý liečebný prostriedok s kvapalným injektážnym roztokom, tiež uloženým V injektore. Také zariadenia sú Všeobecne nazývané ako mokré/suché injektory. Príklad takého injektora je možné nájsť V patente US RE 35 986 o názvu Automatický injektor s Viacero komorami, ktorého celý obsah sa tu poznamenáva Vo forme odkazu. Tieto injektory vyžadujú, aby užívateľ manuálne rozlomil tesniaci člen medzi tuhou a kvapalnou zložkou, a potom manuálne zatrepal telesom injektora pre urýchlenie rozpustenia tuhej zložky pred injektážou. Bohužiaľ kroky ako manuálne pretrepanie injektora predlžujú dobu, nevyhnutnú pre podanie dávky liečebného prostriedku, čo je nežiaduce V celom rade núdzových lekárskych situácií, kde je Vyžadované rýchle podanie liečebného prostriedku (napríklad pri otrave nervovýmplynom alebo chemickými prostriedkami).0004 Okrenl toho celý rad dostupných xnokrých/suchých zariadení nie je schopný skladovať alebo podávať malé presné množstvo liečebného prostriedku, i keď mnoho liečebných prostriedkov je účinných pri veľmi malých dávkach. Napríklad terapeuticky účinná dávka epinefrínu môže byť zhruba od 0,1 mg do zhruba 0,5 mg. U známych mokrých/suchých zariadení je Však suchá komora, V ktorej je uložený liečebný prostriedok,pomerne veľká. Za účelom efektívneho Vyplnenia suchej komorypre zaistenie efektívneho zmiešania musí byť Väčšie množstvoliečebného prostriedku naplnené do komory, čo je nákladné a potenciálne nebezpečné pre osobu, ktorá prijíma injekciu. Alternatívne rôzne excipienty môžu byť pridávané do liečebného prostriedku pre efektívne naplnenie suchej komory. Avšak pridávanie excipientov k liečebnému prostriedku vyžaduje dalšie náklady a výrobné kroky za účelom formulácie a výroby liečebného prostriedku s excipientmi pred naplnením0005 Existuje preto potreba vyvinúť lacný automatický injektor, V ktorom môže byť uložené malé presné množstvo terapeutického liečebného prostriedku a. ktorý nevyžadujemanuálne predbežné miešanie užívateľom.0006 Vynález poskytuje lacný automatický injektor,ktorý je schopný ukladať a vydávať malé presné množstvo liečebného prostriedku pre užívateľa bez manuálneho predbežného miešania. Vynález najmä poskytuje automatickýinjektor, ktorý má tenký alebo plochý porézny člen, nesúci malé presné množstvo liečebného prostriedku. Tento porézny člen s výhodou nevyžaduje prídavný priestor k injektoru, takže priestor, ktorý je obvykle vyžadovaný pre druhú suchú komoru,čo je bežné u mokrých/suchých autoinjektorov, a/alebo priestor, typicky vyžadovaný pre kostry, substráty, huby,bunečné štruktúry a rúrkovité siete, ktoré nesú liečebné prostriedky u niektorých známych injektážnych zariadení, môže byť zmenšený z hľadiska veľkosti, a prípadne úplne odstránený z injektora. I keď stávajúce automatické injektory môžuvyužívať porézny člen podľa tohto vynálezu bez výraznej úpravyalebo modifikácie, tak automatické injektory podľa tohto vynálezu sú s výhodou kratšie a/alebo kompaktnejšie, neždosiaľ stávajúce automatické injektory.0007 Jedno uskutočnenie tohto vynálezu zahrnuje automatický injektor, ktorý má vnútornú komoru, obsahujúcu kvapalnú vstrekovaciu zložku, tesniacu štruktúru, vloženú do otvoreného konca komory, ihlovú zostavu, namontovanú na otvorený koniec komory, tenký porézny člen, umiestnený medzi tesniacou štruktúrou a ihlovou zostavou, a terapeutický liečebný prostriedok, umiestnený na a/alebo V poréznom člene. Tesniaca Štruktúra zaujíma prvý stav, kedy utesňuje kvapalnú zložku V komore, a druhý stav, kedy umožňuje prúdenie kvapalnej zložky z komory cez tesniacu štruktúru. Tesniaca štruktúra a tenký porézny člen môžu byť integrované do jedinej zostavy, alebo alternatívne porézny člen a ihlová zostava môžu byť integrované do jedinej zostavy. Každé také integrovanie môže byť uskutočnené pomocou akýchkoľvek známych prostriedkov,napríklad porézny člen môže byť ultrazvukovo privarenýk tesniacej štruktúre alebo k ihlovej zostave.0008 Ďalšie uskutočnenie tohto vynálezu predstavuje spôsob zostavenia automatického injektora, obsahujúceho liečebný prostriedok. Spôsob zahrnuje naplnenie komorykvapalnou vstrekovacou zložkou, a vloženie tesniacej štruktúry do komory. Tesniaca štruktúra je konvertibilná z tesniaceho stavu, kedy utesňuje kvapalnú zložku v komore, do stavu voľného prúdenia, čo umožňuje prúdenie kvapalnej zložky zvon z komory cez prietokovú dráhu. Spôsob tiež zahrnuje aplikáciu terapeutického prostriedku na plochý porézny člen, zaistenie plochého porézneho člena, obsahujúceho liečebný prostriedok, na konci alebo s koncom prietokovej dráhy, a namontovanie

MPK / Značky

MPK: A61M 5/20, A61M 5/24, A61M 5/32

Značky: množstvom, malým, prostriedku, liečebného, liečiv, podávanie, systém

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/52-e20753-system-na-podavanie-lieciv-s-malym-mnozstvom-liecebneho-prostriedku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém na podávanie liečiv s malým množstvom liečebného prostriedku</a>

Podobne patenty