Generátory aerosólov a spôsoby produkovania aerosólov

Číslo patentu: E 20398

Dátum: 25.04.2005

Autori: Faison Gene, Gupta Rajiv, Cox Kenneth, Nichols Walter

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa všeobecne týka spôsobov produkovania aerosólov.Aerosóly možno používať v širokej škále aplikácií. Napnk 1 ad je známe používat aerosóly na lekárske aplikácie zahŕňajúce liečbu respiračných chorôb, ako je podávanie liekov aerosólovými sprejmi, zahŕňajúcimi jemne rozdelené častice kvapalín a/alebo tuhých látok,napríklad práškov, liekov, atď., ktoré sa inhalujú do pľúc pacienta. Aerosóly možno používať v iných aplikáciách, ako je zavádzanie vôní do miestností, distribuovanie insekticídov,vstrekovanie paliva do motorov vozidiel a privádzanie farieb, mazív a iných látok.Generátory aerosólov a spôsoby produkovania aerosólov pomocou generátorov aerosólov sú uverejnené napríklad V spoločne vlastnených US. Patentov č. 5,743,251, US 6,234,167 a 6,491,233.W 0 2004/022242 uvádza ďalší spôsob produkovania aerosólu, v ktorom sa kvapalina privádza do prietokového kanálika generátora aerosólu. Kvapalina v časti prietokového kanálika sa zohreje, aby sa úplne odparila. Pri vystupovaní z výtoku prietokového kanálika sa odparená tekutina zmieša s okolitým vzduchom a takto kondenzuje na male kvapky. Takto sa vytvorí kondenzačný aerosól.Pri mnohých aplikáciách môže účinnosť generátorov aerosólov najmenej čiastočne súvisieť s distribúciou veľkosti častíc aerosólov ktoré produkujú. Distribúcia veľkosti častíc aerosólu môže ovplyvniť kde sa aerosólového častice ukladajú, ako aj ako dobre sa častice využijú keď sú uložené. Napríklad, pn liečbe ochorení môže byť žiaduce ukladať tekutú formuláciu do pľúc pacienta pomocou aerosólu. V takýchto prípadoch distribúcia veľkosti častíc aerosólu môže ovplyvniť, či sa významné množstvo formulácie uloží v hrdle alebo ústach pacienta namiesto pľúc pacienta, kde by formulácia bola účinnejšia. Navyše, menej priaznivej distribúcii veľkosti častíc môže trvať dlhšie, aby sa formulácia absorbovala keď sa uložila.V niektorých aplikáciách generátory aerosólov možno navrhnúť tak, aby podávali formulácie, ktoré môžu byť napríklad tvorené z pomocných látok, ako je voda, etanol a zmesitýchto dvoch, ktoré sú kombinované s rôznymi liekmi. Niektore generátory aerosólov fungujúprechodom formulácií cez rúrku na produkovanie aerosólu. Napríklad, US 6,501,052 uvádza teplotou a s rýchlosťou prietoku regulovaný kapilárny generátor aerosólu, obsahujúci dve ohrevné zóny, voliteľne oddelené oblasťou, V ktorej sa vyvoláva pokles tlaku.Zapchatie v takýchto rúrkach podávajúcich formuláciu môže ovplyvniť schopnosť generátorov aerosólov, presne a opakovane dávkovať príslušné množstvo formulácíi, generovať aerosól, ktorý má požadovanú distribúciu veľkosti častíc a ináč môže zhoršiť účinnosťgenerátora. Preto v technike existuje potreba riešiť nedostatky známych generátorov aerosólov. PODSTATA VYNÁLEZUPodľa tohto vynálezu sa uvádza spôsob produkovania aerosólu generátorom aerosólu,ktorý obsahuje prietokový kanálik obsahujúci vtokový koniec, výtokový koniec a prvý prietokový úsek zúženie na výtokovom konci prietokového kanálika, zúženie deñnujúci druhý prietokový úsek prietokového kanálika po prúde od prvého prietokového úseku a ohrievač usporiadaný pozdĺž prvého prietokového úseku, ktorý je prispôsobený na ohrievanie kvapaliny v prvom prietokovom úseku na produkovanie pary v prvom prietokovom úseku, ktorá je vyháňaná z výtokového konca, pričom prietokový kanálik zahŕňa lamínátovú konštrukciu obsahujúcu prvú časť, ktorá má povrch, v ktorom je vytvarovaná drážka alebo ryha a druhú časť, ktorá je prispôsobená kryt drážku alebo ryhu, aby sa deñnoval prietokový kanálik. Podľa vynálezu spôsob zahŕňa privádzanie kvapaliny na vtokový koniec prietokového kanálika, zahŕňajúceho výtokový koniec, prvý prietokový úsek a zúženie na výtokovom konci, pričom zúženie definuje druhý prietokový úsek prietokového kanálika po prúde od prvého prietokového úseku a ohrievanie kvapaliny v prvom prietokovom úseku na produkovanie pary v prvom prietokovom úseku, ktorá sa vyháňa s kvapkami kvapaliny z výtokového konca, pričom kvapky vyháňanej kvapaliny sa rozbijú na menšie kvapky.Takto ohrievač odparí len časť kvapaliny privedenej do generátora aerosólu. Pretože je vyháňaná z výtoku prietokového kanálika, para vytvorená v prvom prietokovom úseku vypudzuje kvapky nevyparenej kvapaliny z prietokového kanálika. Konštrukcia výtokového konca prietokového kanálika spôsobuje, že tieto relatívne hrubé kvapky sa rozbijú na menšie kvapky aerosólovej veľkosti. Podobne rozbitím hrubých kvapiek na menšie spôsob podľa vynálezu môže výhodne zabezpečiť uspokojívý aerosól, ktorý má požadované charakteristiky, ako je distribúcia veľkosti častíc.Obrázok 1 zobrazuje príklad generátora aerosólu.Obrázok 2 je schematická ilustrácia ohrievaného kapilámeho prietokového kanálika.Obrázok 3 zobrazuje ďalší príklad generátora aerosólu.Obrázok 4 je pohľad V reze na príklad prietokového kanálika obsahujúceho zúženie vo forme vložky, ktorá má zmenšený prierez na výtokovom konci.Obrázok 5 je pohľad v reze na ďalšiu výhodnú formu prietokového kanálika obsahujúceho zúženie vo forme vytvarovaného hrotu, ktorý má zmenšený prierez na výtokovomObrázok 6 je pohľad spredu na prietokový kanálik zobrazený na obrázku 5.Obrázok 7 zobrazuje ohrievaný prietokový kanálik zahíňajúci prietokový kanálik zobrazený na obrázku 5.Obrázok 8 je pohľad V reze na ďalší príklad prietokového kanálika obsahujúceho dvojdielne zúženie, ktoré má zmenšený prierez na výtokovom konci.Obrázok 9 je pohľad spredu na prietokový kanálik zobrazený na obrázku 8.Obrázok 10 zobrazuje vzťah medzi výťažkom aerosólových častíc albuterol sulfátu a príkonom privádzaným do ohrievača generátora aerosólu pre aerosól produkovaný z kvapalnej formulácíe, obsahujúcej 1 albuterol sulfátu V 80 etanolu a 20 vody.Obrázok 11 zobrazuje vzťah medzi výťažkom aerosólových častíc albuterol sulfátu a príkonom privádzaným do ohrievača generátora aerosólu, obsahujúceho prietokový kanálik,ktorý má vložku na výtokovom konci pre aerosól produkovaný z kvapalnej formulácíe obsahujúcej 1 albuterol sulfátu V 80 etanolu a 20 vody.Obrázok 12 zobrazuje vzťah medzi výťažkom aerosólových častíc kromolynu sodného a príkonom privádzaným na ohrievač generátora aerosólu pre aerosól produkovaný z kvapalnej formulácíe obsahujúcej 1 kromolynu sodného V 80 etanolu a 20 vody.Obrázok 13 zobrazuje vzťah medzi výťažkom aerosólových častíc kromolynu sodného a pr 1 konom privádzaným na ohrievač generátora aerosólu, obsahujúceho prietokový kanálik,ktorý má zúženie vo forme vložky na výtokovom konci pre aerosól produkovaný z kvapalnej formulácíe obsahujúcej 1 kromolynu sodného v 80 etanolu a 20 vody.Obrázok 14 zobrazuje vzťah medzi výťažkom aerosólových častíc buprenorfín hydrochloridu a príkonom privádzaným na ohrievač generátora aerosólu pre aerosól produkovaný z kvapalnej formulácíe obsahujúcej 1,5 buprenorñn hydrochloridu (HCI) v zmesíObrázok 15 zobrazuje vzťah medzi výťažkom aerosólových častíc buprenorfín HCl a príkonom privádzaným na ohrievač generátora aerosólu obsahujúceho prietokový kanálík, ktorý má vložkové zúženie na výtokovom konci pre aerosól produkovaný z kvapalnej formulácie obsahujúcej 1,5 buprenorfín HCl V zmesi etanolu a Vody.Obrázok 16 zobrazuje vzťah medzi výťažkom aerosólových častíc buprenorfín HCl a príkonom privádzaným do ohrievača generátora aerosólu obsahujúceho prietokový kanálík,ktorý má vložkové zúženie na výtokovom konci pre aerosól produkovaný z kvapalnej formulácie obsahujúcej 1,5 buprenorfín HCl V 95 etanolu a 5 Vody pre rôzne dĺžky kapilámych rúrok 25 mm, 30 mm a 35 mm.Obrázok 17 zobrazuje vzťah medzi výťažkom aerosólových častíc buprenorfín HCl a príkonom privádzaným na ohrievač generátora aerosólu obsahujúceho prietokový kanálík, ktorý má vložkové zúženie na výtokovom konci pre aerosól produkovaný z kvapalnej formulácie obsahujúcej 1,5 buprenorfín HCI V 95 etanole/5 Vody pre rôzne dĺžky Vložiek 3 mm,4 mm, 5 mm a 6 mm.Obrázok 18 zobrazuje vzťah medzi výťažkom aerosólových častíc buprenorfín HCl a príkonom privádzaným na ohrievač generátora aerosólu obsahujúceho prietokový kanálík, ktorý má zúženie vo forme vytvarovaného hrotu pre aerosól produkovaný z kvapalnej formulácie obsahujúcej 1,5 buprenorfín HCl V 95 etanolu a 5 Vody pre vytvarované hroty, ktoré majú rôzne voľné plochy prierezu 894 m 2, 2013 m 2, 3257 m 2, 4967 m 2 a 6798 m 2.Obrázok 19 zobrazuje vzťah medzi výťažkom aerosólových častíc buprenorfín HCl a príkonom privádzaným do ohrievača generátora aerosólu obsahujúceho prietokový kanálík,ktorý má zúženie vytvarovaného hrotu s voľnou plochou prierezu 6798 m 2 pre aerosól produkovaný z kvapalnej formulácie obsahujúcej 1,5 buprenorfín HCl V 95 etanolu a 5 Vody pre rýchlosť prietoku kvapaliny 10 l/s.Obrázok 20 zobrazuje vzťah medzi výťažkom aerosólových častíc buprenorfín HCl a príkonom privádzaným do ohrievača generátora aerosólu obsahujúceho prietokový kanálík,ktorý má zúženie vytvarovaného hrotu s voľnou plochou prierezu 6798 m 2 pre aerosól produkovaný z kvapalnej formulácie obsahujúcej 1,5 buprenorfín HCl V 95 etanolu a 5 Vody pre rýchlosť prietoku kvapaliny 20 1/s.Obrázok 21 zobrazuje Vzťah medzi výťažkom aerosólových častíc buprenorfín HCl a príkonom privádzaným do ohrievača generátora aerosólu obsahujúceho prietokový kanálík,ktorý má zúženie vytvarovaného hrotu s voľnou plochou prierezu 4968 m 2 pre aerosól produkovaný z kvapalnej fonnulácie obsahujúcej 1,5 buprenorfín HCl V 95 etanolu a 5Vody pre prietok kvapaliny 10 l/s.

MPK / Značky

MPK: A61M 16/00, A61M 15/00, A61M 11/00

Značky: spôsoby, generátory, produkovania, aerosolov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/52-e20398-generatory-aerosolov-a-sposoby-produkovania-aerosolov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Generátory aerosólov a spôsoby produkovania aerosólov</a>

Podobne patenty