Antimikrobiálne kompozície a spôsoby ich použitia

Číslo patentu: E 10719

Dátum: 08.04.2005

Autor: Mason Kenneth Vincent

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález opisuje liečbu alebo prevenciu infekcií ušného tkaniva u cicavcov zahŕňajúcu aplikáciu premývacieho prostriedku obsahujúceho polymérnu zlúćeninu biguanidín,chelatačné činidlo a pufer. Vynález ďalej opisuje prostriedky,ktoré je možné použiť na uvedenú liečbu alebo prevenciu.0002 Liečba infekcií kože a telesných dutín s epitelovou výstelkou a zvlášť vonkajšieho ucha môže byť veľmi zložitá,pretože tieto oblasti u ľudí a teplokrvných zvierat napadajú rezistentné mikroorganizmy. Antimikrobiálna rezistencia sa môže vyvinúť následne po opakovanej aplikácii antimikrobiálnych liekov počas opakujúcich sa infekcií a následnej selekcii rezistentných kmeňov alebo môžu byť výsledkom invázie mikroorganizmu, ktorý má inherentnú antimikrobiálnu rezistenciu. 0003 Bežnými mikroorganizmami, ktoré infikujú uši cicavcov, sú baktérie Staphylococcus spp. Enterobacteriacae, ako je Escherichia coli, Klebsiella spp, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris a Pseudomonads, ako je Pseudomonas aeruginosa. Tieto mikroorganizmy sú známe tým, že prosperujú v dutinách, ako je zvukovod a niekedy im dokonca antimikrobiálna liečba prospieva,pretože odstráni iné náchylné mikroorganizmy, ktoré konkurujú V rovnakom prostredí. Príkladom takého javu je dramatický nadmerný rast kvasiniek Nmlassezia po znížení počtu baktérií Pseudomonas0004 Ušná infekcia sa často zložito lieči, pretože zápalové bunky, biologické proteíny, enzýmy, DNA a iné chemické a biologické látky V hnisavom exsudáte v okolí infekcie V uchu znižujú alebo deaktivujú antimikrobiálne a biologické pôsobenie liekov predpísaných na liečbu infekcie. Rad predpísaných liekov sú neurotoxické a teda ototoxické (Rohn et al. 1993).0005 Preto je treba vyvinúť účinnú liečbu ušných infekcií,ktorá je rýchla va .účinná v malých dávkach pod hladinouototoxicity. Je tiež potreba vyvinúť liečbu, ktorá má široképôsobenie pri obrátení spektra rezistentných infekcií na antimikrobiálne lieky.0006 U psov sa na preplachovanie uší doteraz používala kombinácia chelatačného ćinidla, etyléndiamíntetraoctovej kyseliny (EDTA) a pufra tris(hydroxymety 1)aminometán (Tris). Je známe, že táto kombinácia vykazuje antimikrobiálnu aktivitu, ale primárna výhoda kombinácie Tris-EDTA je tá, že zlepšuje citlivosť mikroorganizmu, zvlášť mikroorganizmov s antimikrobiálnou rezistenciou, na účinky antibiotík (Ashworth and Nelson, 1990 Green, 1984 Neer, 1982 Foster and DeBoer,1998 Farcia, 1993 Farcia, 1997 Gotthelf, 2003). Avšak v prípade zvukovodu môže byť nutná expozícia Tris-EDTA až 10 až 15 min. (Paterson, 2003). Farcia (1997) zistil, že použitie neregistrovaného roztoku Tris-EDTA bolo účinné po 10 min. Niektoré in vitro modely vyžadujú hodiny pôsobenia (Woolley et. al., 1983 a, 1983 b), aj keď Gotthelf (2003) zistil in vitro zníženie minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) ako účinok Tris-EDTA po 5 a 30 min. Tieto dlhé časy môžu byť problematické u domácich zvierat, ako sú psi a mačky, ktoré trasú hlavou, aby odstránili kvapalinu z uší pri aplikácii ušného roztoku.0007 V súčasnej dobe známe premývacie roztoky Tris-EDTA vykazujú minimálny účinok na Gram pozitívne organizmy a žiadny účinok na kvasinky, ako sú Candida a hmlassezia, čo spôsobuje rozdiely v bunkovej stene (Foster and DeBoer, 1998 Sparkes et. al., 1994). Patterson (2003) odporúča V skutočnosti dlhšie používanie činidla na čistenie uší založenom na vodnom roztoku EDTA-Tris môže viesť k infekcii kvasinkou Malassezia.0008 Dokument WO O 3/086332 opisuje použitie prípravku TrisEDTA ako premývacieho roztoku. V tomto prípade vybrané konzervačné činidlá sú neionoqénne a vybrali sa, aby umožnili porovnanie s USP pri testovaní účinnosti konzervačných činidiel. Tento roztok sa môže použiť samotný ako antiseptický premývacíroztok alebo sa môže použiť ako nosič pre antibiotiká.0009 Nie je známe, že by Tris vykazovala ľubovoľnú biologickú aktivitu, avšak je známe, že EDTA chelatuje ióny vápnika a horčíka vo vode. Špekuluje sa, že EDTA je schopná viazať ióny vápnika a horčíka V bakteriálnej bunkovej stene, zoslabuje bunkovú stenu a tak zlepšuje účinky následnej liečby antibiotikami.0010 zlúčeniny biguanidu sú známe ako antiseptiká a používajú sa ako povrchové antiseptiká, V roztokoch pre kontaktné šošovky a ako dezinfekčné činidlá v odpadových vodách a v prípade kontajnerov pre odpadové vody. Biguanidy zahŕňajú bis(biguanidy), ako sú chlórhexidín a alexidín a polymérne biguanidy, ako sú polyhexametylénbiguanid (PHMB) a iné, ako sa opisuje v literatúre (East et. al., 1997 Ikeda et. al., 1984). 0011 Bis(biguanid) chlórhexidín sa používa V rade antiseptických aplikácií Ototoxicita sa objavila, keď sa chlórhexidín použil ako antiseptikum pred chirurgickým zákrokom V okolí alebo vnútri ucha u človeka alebo u zvierat. Avšak existujú konfliktné správy o ototoxicite chlórhexidínu(Willoughby K., 1989 Merchant S.R., 1994 Aursnes, J., l 98 la and l 98 lb). Niektoré štúdie ukázali, že prostriedky obsahujúce chlórhexidin sú ototoxické zvlášť v koncentráciách vyšších ako 2, a to zvlášť, ked praskne bubienok (Harvey et. al., 2001 Merchant, 1994). Iné štúdie nepreukázali ototoxické účinky,pokiaľ sa 0,2 chlórhexidin umiestnil do vonkajšieho ucha psov s prasknutým bubienkom (Merchant et. al., 1992). Kombinácia chlórhexidínu s etanolom alebo s kvartérnymi amóniovými zlúčeninami, ako je centramid, zosilňuje ototoxicitu (Harvey et. al., 2001). Pri aplikácii chlórhexidínu do ucha je nutné zistiť,či je neporušený bubienok a či koncentrácia je pod hranicou ototoxického množstva a či sa nevyskytujú žiadne pomocné látky,ktoré môžu zosilniť ototoxické účinky.0012 Chlórhexidín (0,01 ) sa tiež používa v kombináciis Tris-EDTA ako kvapky do močového mechúra pacientov sporanením miechy, ktorí vyžadujú opakovanú katetrizáciu (Harper,1987 Pearman, 1988). Avšak, zistilo sa, že prostriedky 0,02 chlórhexidínu spôsobujú chemickú cystitídu vedúcu k hematúrii(Pearman, 1988). 0013 V publikácii Khunkitti et al., 1996, J. Applied Bacteriology, 81, 73-77 sa opisuje použitie biguanidov, ako sú chlórhexidin a polyhexametylénbiguanid, v kombinácii s Tris-EDTA v prípade cýst a trofozoit acanihamoeba castellanii, čo sú mikroorganizmy, ktoré spôsobujú infekciu očí pri nosení kontaktných šošoviek. 0014 Zistilo sa, že kombinácia zlúčeniny biguanidu s pufrom a chelatačným činidlom môže vykazovať rýchlu a účinnú liečbu infekcii uší a iných tkanív, ako je koža, a môže zlepšiť citlivosť mikroorganizmov na účinok antibiotík. 0015 V súlade s jedným aspektom sa opisuje použitie(iii) aspoň jedného biguanidu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli pri výrobe liečebného prostriedku na liečbu alebo na profylaxiu infekcií vonkajšieho ucha u cicavcovpričom polymérny biguanid je zlúčenina vzorca (III)alebo jej tautomér, pričom Z nie je prítomná alebo bivalentná mostíková skupina a každé Z môže byť v celont polymére rovnaké alebo odlišné n je aspoň 3 a X 2 a X 4 sa nezávisle vybrali z -NH 2, -NH-C(NH)-MH-CN, eventuálne zo substituovaného alkylu, eventuálne zo substituovanéhocykloalkylu, eventuálne zo substituovaného arylu, eventuálne zo

MPK / Značky

MPK: A61P 31/04, A61K 31/155, A61P 31/02

Značky: kompozície, spôsoby, použitia, antimikrobiálne

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/51-e10719-antimikrobialne-kompozicie-a-sposoby-ich-pouzitia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Antimikrobiálne kompozície a spôsoby ich použitia</a>

Podobne patenty