Farebný prášok na obaľovanie

Číslo patentu: E 19416

Dátum: 29.06.2010

Autor: Topaz Giora

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Uskutočnenia podľa vynálezu sa týkajú farebného prášku na0002 Obaľovanie práškom je technika aplikovania suchého náteru vo forme prášku na substrát. obaľovanie práškom sa často používa na obaľovanie kovových produktov, ako sú automobilová súčiastky,ako aj na obaľovanie substrátov 2 iných materiálov.0003 Aby sa substrát zafarbil s práškom, prášok sa zvyčajne najprv aplikuje na substrát použitím striekacej pištole,elektrostatického disku, magnetickej kefky alebo jednoducho ponorením substrátu do prášku. Prášku sa môže dodať elektrostatický náboj tak, že keď je substrát elektricky uzemnený alebo záporne nabitý, nabitý prášok priľne k substrátu. Potom sa na prášok a/alebo substrát môže aplikovať teplo, bežne V rozsahu 100-250 °C. Teplo spôsobí roztavenie prášku a naviaže ho na substrát. Potom sa prášok môže nechať vychladnúť a ošetrí sa. Ošetrený, roztavený prášok vytvára obal na substráte.0004 Obalenie práškom sa zvyčajne produkuje zmiešanim jedného alebo viacerých základných práškov obsahujúcich polymérnu taviacu zložku s jedným alebo viacerými pigmentmi. Zmes sa zahreje a roztaví V extrudéri, čim sa vytvorí farebná tavenina. Pri procese tavenia sa častice základných práškov a pigmentov zmiešajú V podstate rovnomerne. Farebná tavenina sa nechá vychladnúť a spracuje V extrudéri na rôzne formy, ako sú lupienky alebo pelety. Extrudovaný produkt sa potom. pridá do mlyna a pomelie na farebný prášok, ktorý je V podstate pripravený na použitie. Tento farebný prášok zvyčajne obsahuječastice, ktoré sú aglomerátmi základného prášku a pigmentov. Toznamená, že proces extrudovania je schopný zmiešať základný prášok a pigmenty vysoko rovnomerným spôsobom.0005 Hoci proces extrudovania má výhodu v tom, že vytvára vysoko rovnomerný farebný prášok, tvrdí sa, že má zásadné nedostatky vo forme nákladov a účinnosti. Extrudér je zvyčajne veľmi drahý stroj, pričom niektoré extrudéry majú nmloobchodnú cenu V rozsahu státisícov dolárov. Navyše, jeden proces extrudovania zvyčajne vytvorí jednofarebný prášok, čo je výsledok pigmentov a základných práškov pridaných do extrudéra. Táto farba sa normálne nemôže neskôr zmeniť, najmä nie koncovým používateľom, ktorý kúpi farebný prášok s úmyslom aplikovať ho na substrát. Priemyselný extrudér má zvyčajne relatívne veľkú kapacitu, často v rozsahu pol tony až jednu tonu. Teda, ak sa výrobca farebného prášku požiada, aby vyrobil menšie množstvo určitého farebného prášku, výroba môže byť neekonomická. Extrudovanie sa považuje za vhodné na výrobu relatívne veľkých množstiev farebného prášku, V rozsahu 0,5-l tony, čo je kapacita typického priemyselného extrudéra.0006 U.S. patent č. 5,319,001 od Morgana a kol. opisuje proces na prípravu farebnej práškovej obalovej kompozície. PCT publikácia č. WO 2007/050417 pre ODella a kol. opisuje spôsob na farbenie práškov, zahŕňajúci zmiešanie základného prášku a nezačlenených pigmentov. U.S. patent č. 5,856,378 pre Ringa a kol. opisuje práškovú obalovú kompozíciu, ktorá obsahuje kompozitné častice, ktoré sú aglomerátmi častíc jednotlivých zložiek, spojených alebo viazaných spolu. U.S. patent č. 6,113,979 od Sagawu a kol. opisuje práškové obal použitý pri spôsobe na vytvorenie obalu na povrchu materiálov.0007 EP O 899 024 A 2 sa týka problému poskytnutia práškového obalenia vhodného na vytvorenie obalu na povrchu izolačného materiálu alebo nespracovaného materiálu s nízkou odolnosťou voči teplu, ktorý sa obalil rozpúšťadlovým sprejovým obalením. Uvedené sú spôsoby na vytvorenie práškového obalu, ktorýobsahuje živicové častice obsahujúce termosetovú živicu ačastice obsahujúce tvrdidlo, pričom tvrdidlo je napríkladdvojsýtna kyselina. Práškový obal sa získa suchým zmiešanímroztavením a miesením použitím miesiča a ochladením. Vychladnutý materiál sa následne rozdrví a tvrdidlo sa pridá a suši miešaním. Práškový obal sa potom získa rozdrvením zmiešaného materiálu.0008 US 5,856,378 sa týka procesu, pomocou ktorého sa práškový obal môžu rýchlo dodávať V širokej škále odtieňov bez potreby skladovať všetky odtiene. Roztavené aglomeráty sa používajú na produkciu kompozícii práškového obalu. Uvedené aglomeráty obsahujú (termosetovú alebo termoplastovú) živicu/polymér, ktoré vytvárajú film, ošetrujúce činidlo (napr. epoxy živicu) a farbiace činidlo, ktoré sa zmiešajú za sucha.0009 W 0 2007/050417 sa týka spôsobu na rýchle a nenákladné vytváranie škály kompozícii práškového obalu. Na tento účel sa základný prášok obsahujúci polymérne viažuce činidlo, biely pigment a farebný pigment zmiešajú, čim sa získa farebná zmes. Väčšina pigmentov na povrchu základného prášku je voľne spojená so základným práškom. EP 1 659 156 opisuje kompozície základného obaľujúceho prášku produkované zmiešaním živice a tónujúceho činidla vo forme časticového tuhého organického pigmentu,extrudovaním zmesi a pomletím extrudátu na prášok. Častice organického pigmentu sa zmiešajú so základnou kompozíciou, čím sa vytvorí zmes kompozície obaľujúceho prášku. Uvedená zmes sa následne extruduje a pomelie na prášok.0010 EP 0 755 986 sa týka spôsobu obalenia povrchu farebného pigmentu so špecifickým činidlom, pričom farebný pigment je dispergovaný V nepolárnom rozpúšťadle V prítomnosti činidla na ošetrenie povrchu, čím sa vytvára vrstva obalenia. Uvedená disperzia sa potom zmieša s časticami substrátu, čím sa ovplyvní priľnutie ošetreného farebného pigmentu na povrch častícsubstrátu. Disperzia sa ovplyvní použitím mlecieho média.Použité častice substrátu sú opísané ako kovové vločky, ako súhliník, zinok, meď, bronz, nikel, titán a nehrdzavejúca oceľ a anorganické vločky, ako sú Sľuda a sklo. Aby sa znížil obsah rozpúšťadla vo výslednom prášku, rozpúšťadlo sa odstráni miešaním a zahriatím pri zníženom tlaku.0011 EP O 372 860 opisuje kompozície farebného práškového obalu a procesy na ich pripravu. opísané kompozície sú zmesi dvoch alebo viacerých základných farebných práškových obalov,pričom každá je založená na systéme tuhého polymérneho viažuceho činidla, obsahujúcom živicu tvoriacu film a ošetrujúce činidlo,ako je epoxy živica. Zodpovedajúce kompozície základného farebného práškového obalu sa pripravia zmiešaním za sucha pigmentu s plnivami, polyesterovou živicou, epoxy živicou a modifikátormi prúdenia. Následne sa kompozícia zmiešaná za sucha pridá do extrudérového zmiešavača produkujúceho plát pigmentovej živice, ktorý sa následne pomelie.0012 Predchádzajúce príklady súvisiaceho stavu techniky a s nimi súvisiace obmedzenia sú zamýšľané ako ilustrativne a nie výlučujúce. Iné obmedzenia súvisiaceho stavu techniky sa stanúzrejmými odborníkom V odbore pri čítaní špecifikácie a študovaní0013 Nasledujúce uskutočnenia a ich aspekty sú opísané a ilustrované v spojení so systémami, nástrojmi a spôsobmi, ktoré sú zamýšľané ako príkladné a ilustrativne, nie obmedzujúce rozsah.0014 V súlade s uskutočnenínx sa poskytuje spôsob na produkovanie farebného prášku, pričom tento spôsob zahŕňa zmiešanie za sucha pigmentového prášku so základným práškom,zatiaľ čo sa aplikuje teplo tak, aby sa základný prášok priviedol do priľnavého stavu, zatiaľ čo pigmentový prášok zostáva V stabilnom stave, čím sa vytvorí koncentrát farebnéhoprášku, ktorý obsahuje viazané aglomeráty, v podstate obsahujúce

MPK / Značky

MPK: C09D 5/00, C09D 5/03

Značky: farebný, prášok, obaľovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/50-e19416-farebny-prasok-na-obalovanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farebný prášok na obaľovanie</a>

Podobne patenty