Univerzálna rovnošata

Číslo patentu: U 7182

Dátum: 01.07.2015

Autori: Kandala Michal, Polák Jan, Sabovčík Róbert, Kolesár Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 30. 7. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) 1115 C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority A 411) 13/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 2. 2015 A 411) 29/00 Vestník UPV SR Č. 02/2015(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 1. 7. 2015 PRIEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 07/2015 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 21. 5. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej pátentovej prihláškyOpisuje sa rovnošata určená na armádne alebo civilné využitie. Pozostáva z nohavíc (10), blúzy (20), čiapky (30) a klobúka (40), kde nohavice (10) pozostávajú z predného dielu (ll), zadného dielu (12) a pásca (13), pričom predný diel (11) je vo vrchnej časti vybavený dvojvýpustkovými vreckami (14 a 15) a kde blúza (20) je tvorená predným dielom (21) so symetricky umiestnenými vreckami (29),trupovou časťou (22), golierom (26) mandarinského typu s vystužením a zapínaním na suchý zips (261) a dvojdielnymi rukávmi (24) spracovanýrni do manžiet (242), kde Čiapka (30) pozostáva z vrchného dielu (31), veľkého bočného dielu (32), malého bočného dielu (33) predného dielu(37), pričom Čiapka (30) je oválneho tvaru vybavená po stranách vetracími otvormi (38) a nakoniec z klobúka (40),ktorý pozostáva z vrchného dielu (41), bočného dielu (42),potnĺka (45), Striešky (44), šnúrok (46) s regulátorom a popruhom (43) na prichytenie maskovacích prostriedkov.Technické riešenie sa týka odevného výrobku na armádne a civilné využitie pod názvom univerzálna rovnošata tvorená nohavicami, blúzou, čiapkou a klobúkom zhodného strihu, farby a vonkajšieho usporiadania tvoriace navzájom ucelený komplex.Predchádzajúce typy nohavíc boli konštruované na vpínateľnú oteplenú vložku, pričom pásec bol zvýšený na tento účel, ako aj zvýšená hĺbka sedu. V letnom období zvýšený pásec a dlhý sed pôsobili diskomfortne pri nosení odevu. Bočné vrecká boli vybavené príklopkou, na ktorej bola vyšitá dierka a po stranách boli našité velkrá (suchý zips), priklopka bola potenciálnym rizikom možného zachytenia sa pri činnostiach, ako je plazenie alebo preliezanie úzkymi otvormi. Stehenné vrecká boli umiestnené na zadnom diele a pri chôdzi alebo behu obsah vrecka spôsoboval kývavý posun celej bočnej časti nohavice po dráhe celej šírky vrecka. Vrecko na útočný nôž je umiestnené v lýtkovej časti zadného dielu pravej nohavice, čo znevýhodňovalo ľavákov.Celkové riešenie modelu pozostáválo z rovného strihu, skrytého zapínania, klasického goliera s rozhalenkou. Celý model niesol osem vonkajších vreciek a dve vnútorné. Model mal spevnenie hornej časti chrbta,tak isto predných dielov a zosilnenie lakťov. Bol celkovo voľnejší a pri naplnení vreciek bol oveľa ťažkopádnejší. Nehovoriac už o tom, že pravý predný diel mal našité dve vrecká na zásobníky, čo nieslo aj isté riziko možného poranenia používateľa. Blúza mala našité na ramenách vyprosťovacie popruhy, ktorých účelnosť je ťažko objektívne vyhodnotiť. Blúza svojimi úžitkovými vlastnosťami už plne nevyhovovala taktickým požiadavkám dnešnej doby.Starý model čapice mal dobré úžitkové vlastnosti. Jediným nedostatkom bolo, že v letnom období čiapka bola málo vzdušná. Preto v novom modele sa vynechalo podšitie čiapky.Uvádzané nedostatky a nevýhody sú z konštmkčného hľadiska odstránené a eliminované technickým riešením podľa úžitkového vzoru, a to univerzálnou rovnošatou určenou na armádne a civilné využitie, ktorá je tvorená z nohavíc, blúzy, čiapky a klobúka, kde nohavice pozostávajú z predného dielu, zadného dielu a pásca, pričom predný diel je vo vrchnej časti vybavený dvojvýpustkovými vreckami a kde blúza je tvorená predným dielom so symetricky umiestnenými vreckami, trupovou časťou, golierom mandarinského typu s vystužením a zapínaním na suchý zips a dvojdielnymi rukávmi spracovanými do manžiet, kde čiapka pozostáva z vrchného dielu, veľkého bočného dielu, malého bočného dielu, predného dielu, šiltu, spodného dielu a vnútorného prúžku, pričom čiapka je oválneho tvaru, vybavená po stranách vetracími otvormi a kde klobúk pozostáva z vrchného dielu, bočného dielu, potmka, Striešky, šnúrkami s regulátorom a popruhom na prichytenie maskovacích prostriedkov.Jeho výhodou je, že nohavice oproti predchádzajúcim typom majú zúžený pásec na 5 cm a pevnejšie putká, nižší sed, čím majú lepšie padnutie, a tým aj vyšší pocitový komfort pri nosení. Na bočných dvojvýpustkových vreckách bola odbúraná príklopka, ktorá predstavovala možné riziko zachytenia sa pri plnení bojových úloh. Stehenné vrecká boli umiestnené na bočnom šve - predný a zadný diel presne v strede svojej šírky. Sú mechové s jednou pevnou stranou na prednom diele v strede so záhybom na voľnosť a v hornom okraji vrecka je všitá pružná guma. Sú doplnené príklopkou so skrytým zapínaním na dva gombíky. Vrecko je konštruované tak, že jeho obsah rovnomerne zaťažuje nohavicu a nedochádza pri behu alebo pri chôdzi k nadmernému pohybu vrecka v smere pohybu a späť. Dráha tohto pohybu je polovičná oproti vrecku, ktoré bolo umiestnené na zadnom diele, čím minimálne obmedzuje pri plnení bojových úloh. V oblasti kolena je zosilnenie a je doplnené dynamickými záhybmi v miestne kolena, čo uľahčuje pohyb vojaka v teréne, hlavne v kľaku, v podrepe, ako aj pri plazení. Lýtková časť nohavice je vybavená úzkym univerzálnymi vreckami doplnenými príklopkou.Blúza má oproti starému modelu úplne novú konštrukciu základu. Blúza je priliehavejšia pri dodržaní a dokonca zlepšení dynamických vlastnosti tohto rukávového odevu. Celá dynamika ramien a trupu je riešená dvomi golfovými záhybmi, ktoré siahajú po pásovú líniu, preto má používateľ dostatok voľnosti pri rôznych pohybových činnostiach trupu a blúza ho vôbec pri pohybe neobmedzuje. Na predných dieloch sú umiestnené symetricky vrecká, ktoré majú zošikmený horný okraj smerom k zapínaniu. Vrecká sú doplnené zošikmenými príklopkami. Nad vreckami sú našité suché zipsy. Na ľavom prednom diele je našité hodnostné označenie a na pravom prednom diele je menovka. Trupová časť blúzy má v pásovej línii tunelík s navlečenou keprovkou, ktorý prechádza do predných dielov, a blúza v páse sa dá stiahnuť podľa potreby. Ďalšou časťou blú 1 Dzy, ku ktorej sa novátorsky pristupovalo, je golier. Je mandarinského typu. Je vystužený a má predĺžené zapínanie na suchý zips. Chráni nielen pred ohladom, ale aj proti možnému poraneniu krku. Pod golierom na ľavej strane je ušitá príchytka pre služobné šnúry. Rukávy tiež prešli úpravami, sú dvojdielne spracované do prinechaných manžiet. V mieste prinechaných manžiet je našitá spona na reguláciu obvodu dolného okraja rukáva. V hornej časti sú našité mierne dopredu pootočené mechové vrecká s príklopkami, ktoré majú kryté zapínanie. Na ľavom rukavovom vrecku z rubnej strany sú našité vnútorné vrecká pre ceruzky.Telo klobúka sa skladá z dienka, bočného dielika, potníka, Striešky, šnúrky s regulátorom a popruhu na prichytenie maskovacích prostriedkov. V prednej časti medzi strieškou a bočným dielom je všitý bavlnený potník. Klobúk je konštruovaný tak, aby zabránil dažďu alebo rôznym malým predmetom, podľa toho, V akom prostredí sa používateľ pohybuje, vniknutiu za golier. Šnúrka s regulátorom zabraňuje strate klobúka pri rýchlom presune užívateľa cez porast alebo les. Po celom obvode klobúka je našitý popruh, ktorý je kolmo prešitý každých 3,5 cm, čo je priestor na prichytenie maskovacích prostriedkov. Konštrukcia klobúka je prispôsobená tak, aby sme získali klobúk s optimálnou šírkou ochrany. Telo čiapky sa skladá z dienka (vrchného dielu), bočného dielu - velkého, bočného dielu - malého, predného dielu, šiltu, spodného prúžku - okolok a vnútorného prúžku (potítka).Čiapka je oválneho tvaru. Na čiapke je prišitá léga začistená zelenou lemovkou. V prednej časti je našitý tvarový dielik, tiež začistený zelenou lemovkou. Štítok - šilt je vystužený pevným umelohmotným štítkom,všitý do prednej časti čiapky. Na ľavej a pravej časti Čiapky sú nad légou dva Vetracie otvory. Po celom obvode čiapky je naštepovaný šikmo vystrihnutý prúžok - okolok. Z vnútra je ukončená širokou krajovkou. Čiapka je kompaktná a oproti starému modelu sa líši aj vynechaním vnútorného podšitia čiapky tenkou bavlnenou tkaninou, menšou strieškou, dobrým padnutím a dobrými ochrannými a maskovacími vlastnosťami.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojenom výkrese na obrázku je znázornené technické Vytvorenie univerzálnej rovnošaty so všetkými jej časťami v dvoch pohľadoch, kde A sú nohavice, B je blúza, C je čiapka a D je klobúk.Technické riešenie podľa obrázka. A, B, C a D znázorňuje vytvorenie univerzálnej rovnošaty, kde nohavice m oproti predchádzajúcim typom majú zúžený pásec 13, širšie a pevnej šie pútka 102, nižší sed, čím lepšie padnú, a tým majú aj vyšší pocitový komfort pri nosení. Na bočných dvojvýpustkových vreckách Q bola odbúraná príklopka, ktorá predstavovala možné riziko zachytenia sa pri plnení bojových úloh.Stehenné vrecká E sú umiestnené na bočnom šve. Sú mechové s jednou pevnom stranou na prednom diele V strede so záhybom na voľnosť a v hornom okraji vrecka je všitá pružná guma. Sú doplnené príklopkou g so skrytým zapínaním na dva gomb 1 ky. Stehenné vrecko A je konštruované tak, že jeho obsah rovnomerne zaťažuje nohavicu a nedochádza pri chôdzi alebo behu k nadmernému pohybu vrecka v smere pohybu a späť. Dráha tohto pohybu je polovičná oproti vrecku, ktoré bolo umiestnené na zadnom diele Q, čím minimálne obmedzuje voj aka pri plnení bojových úloh.V oblasti kolena je zosilnenie a je doplnené dynamickými záhybmi u V miestne kolena, čo uľahčuje pohyb voj aka V teréne, hlavne V kľaku, V podrepe ako aj pri plazení. Lýtková časť nohavice Q je vybavená úzkymi univerzálnymi vreckami 16 doplnenými príklopkou . Sú mechové s pevnou stranou v prednom diele n, vybaveného príklopkou s krytým zapínaním na jeden gombík.Zadné diely Q sú vybavené zosilnením sedu V celej ploche zadného dielu sedacej časti, V ktorých sú včlenené vrecká Q na oboch stranách zadných dielov Q. Vrecko je doplnené príklopkou so skrytým zapínaním na dva gombíky.Na blúze E na predných dieloch Ä sú umiestnené symetricky vrecká Ľ, ktoré majú zošikmený horný okraj smerom k zapínaniu. Vrecká sú doplnené zošikmenými príklopkami. Nad vreckami sú našité suché zipsy. Na ľavom prednom diele Ä je našité hodnostné označenie ä a na pravom prednom diele A menovka 25.Trupová časť blúzy Q má V pásovej línii tunelík s navlečenou keprovkou 27, ktorý prechádza do predných dielov, a blúza Q V páse sa dá stiahnuť podľa potreby.Ďalšou časťou blúzy, ku ktorej sa novátorsky pristupovalo, je golier E. Je mandarinského typu. Je vystužený a má predĺžené zapínanie na suchý zips . Chráni nielen pred chladom, ale, aj proti možnému poraneniu krku. Pod golierom na ľavej strane je ušitá príchytka pre služobné šnúry.Rukávy a tiež prešli úpravami, sú dvojdielne spracované do manžiet í. V mieste manžiet E je našitá spona, na obrázku nie je zobrazená,na reguláciu obvodu dolného okraja rukáva 24.Čiapka je oválneho tvaru. Na čiapke je prišitá léga začistená zelenou lemovkou. V prednej časti je našitý tvarový dielik, tiež začistený zelenou lemovkou. Štítok - šilt Q -je vystužený pevným umelohmotným štítkom, všitý do predného dielu Q čiapky Q.Na ľavej a pravej časti čiapky Q sú nad légou dva Vetracie otvory Q. Po celom obvode čiapky Q je naštepovaný šikmo vystrihnutý prúžok okolok Q. Z vnútra je ukončená širokou krajovkou 37.Čiapka Q je kompaktná a oproti starému modelu sa líši aj vynechaním vnútorného podšitia čiapky Q tenkou bavlnenou tkaninou.Klobúk Q sa skladá z dienka - vrchný diel 41, bočného dielika 42, potníka 45, striešky 44, šnúrky Q s regulátorom a popruhu Q na prichytenie maskovacích prostriedkov.V prednej časti medzi strieškou Q a bočným dielikom Q je všitý bavlnený potník Q. Klobúk Q je konštruovaný tak, aby zabránil dažďu alebo rôznym malým predmetom podľa toho, V akom prostredí sa používateľ pohybuje, Vniknutiu za golier.Šnúrka 46 s regulátorom zabraňuje strate klobúka Q pri rýchlom presune používateľa cez porast alebo les. Po celom obvode klobúka Q je našitý popruh Q, ktorý je kolmo prešitý každých 3,5 cm, čo je priestor na prichytenie maskovacích prostriedkov.Konštrukcia klobúka Q je prispôsobená tak, aby sme získali klobúk Q s optimálnou šírkou ochrannej Striešky Q, dobrým padnutím a dobrými ochrannými a maskovacími vlastnosťami.Technické riešenie podľa úžitkového vzoru sa týka textilného výrobku univerzálna rovnošata na armádne a civilné využitie.Univerzálna rovnošata určená na armádne a civilné využitie, V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je tvorená z nohavíc (10), blúzy (20), čiapky (30) a klobúka (40), kde nohavice (10) pozostávajú z predného dielu (11), zadného dielu (12) a pásca (13), pričom predný diel (11) je vo vrchnej časti vybavený dvojvýpustkovými vreckami (19) a kde blúza (20) je tvorená predným dielom (21) so symetricky umiestnenými vreckami (29), trupovou časťou (22), golierom (26) mandarinského typu s vystužením a zapínaním na suchý zips(261) a dvojdielnymi rukávmi (24) spracovanými do manžiet (242), kde čiapka (30) pozostáva z vrchného dielu (31), veľkého bočného dielu (32), malého bočného dielu (33) predného dielu (35), šiltu (36), spodného dielu (34) a vnútorného prúžku (37), pričom čiapka (30) je oválneho tvaru, Vybavená po stranách vetracími otvormi (38) a kde klobúk (40) pozostáva z vrchného dielu (41), bočného dielu (42), potníka (45), striešky(44), šnúrok (46) s regulátorom a popruhom (43) na prichytenie maskovacích prostriedkov.

MPK / Značky

MPK: A41D 29/00, A41D 13/002

Značky: rovnošata, univerzálna

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u7182-univerzalna-rovnosata.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Univerzálna rovnošata</a>

Podobne patenty