Skladacia stolička

Číslo patentu: U 6806

Dátum: 03.06.2014

Autor: Suja Matej

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSVELNÉHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYSkladacia stolička pozostáva zlubov (2), nôh (3), tyčiek(4), kovaní (5), sedadla (6) a operadla (7), pričom stredový otočný klb (l) je tvorený spojkarni (1.1) na spojenie protiľahlých lubov (2) a z tyčky (1.2) na ich spojenie do otočné ho celku.Dátum podania prihlášky 6. 2. 2013 Číslo prloritnej prihláškyDátum podania príoritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum zverejnenia prihlášky 8. l. 20 | 4 Vestník UPV SR č. 01/2014Vestník UPV SR č. 06/2014Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 30. 4. 2014 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyTechnické riešenie sa týka konštrukcie a skladania stoličky, vďaka ktorému stolička po poskladaní zmenší svoj objem.Doteraz bolo niekoľko zaužívaných spôsobov konštrukcie skladacích stoličiek. Medzi najpoužívanejšie patri systém A, pri ktorom majú nohy tvar písmena A a sedadlo sa vyklápa nahor pod operadlo. Nohy sa prisunú ku sebe, a tým je stolička poskladaná. Medzi jej nevýhody patrí neefektívne Skladanie a dosť krátka životnosť, keďže celá hmotnosť človeka, ktorý sedí na sedadle, je rozložená na dvoch nadmeme namáhaných bodoch. Ďalej sa používa konštrukcia záhradnej stoličky s nohami do tvaru písmena X. Jej nevýhody sú v tom, že operadlo musí byť príliš zaklonené dozadu, aby sa dala lepšie poskladať a zároveň predne nohy a operadlo musia byť pevne prepojené, čo znemožňuje efektívnejšie poskladanie. Jej ďalšou nevýhodou je veľká hmotnosť. Známe sú aj iné spôsoby skladania, ktoré majú väčšinou nedostatočnú stabilitu, neefektivne Skladanie alebo nepohodlne sedenie.Riešenie skladacej stoličky spočíva vo viacerých zlepšeniach. Stolička pozostáva z lubov, ktoré majú tvar písmena X a sú navzájom spojené spojkami. Spojky sú spojené rúrkou, okolo ktorej sa luby a spojky otáčajú o uhol 90 °. Nohy sú štyri a sú upevnené na koncoch lubov. Spojky vychyľujú oproti sebe stojace luby o jednu hrúbku lubu, teda po poskladaní nôh z nich vznikne útvar hrubý dve hrúbky lubov V tvare hranatého písmena U. Operadlo je pripevnené o luby kovaniami, z ktorých každé sa skladá zo štyroch pántov. Uvedené kovania slúžia na preklopenie sedadla nahor, smerom k operadlu a ďalej na sklopenie sedadla a operadla medzi už zložené nohy s lubmi. Sedadloje vpredu zafixované o nohy dvoma kolíkmi, ktoré ho držia na svojom mieste a tiež držia operadlo, ktoré je pripevnené o sedadlo, aby pri opretí oň ostalo na svojom mieste. Pri skladani stoličky sa najprv zodvihne sedadlo k operadlu, následne sa sklopia luby dohromady a operadlo so sedadlom sa sklopia do priestoru medzi nohy.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých obr. l znázorňuje pôdorys skladacej stoličky v rozloženom stave, obr. 2 nárys skladacej stoličky v rozloženom stave, obr. 3 bokorys skladacej stoličky V rozloženom stave, obr. 4 nárys skladacej stoličky v poskladanom stave, obr. 5 pôdorys skladacej stoličky v poskladanom stave.Skladacia stolička - obr. l - 5, pozostáva z stredového otočného kĺbu l, ktorý sa skladá zo spojok l.l,ktoré spájajú luby g, a z rúrky Q, ktorá spája spojky LL a umožňuje im sa otáčať o 90 °. Na luboch g sú pripevnené nohy 3 stoličky. V predných nohách 3 sú vsadené tyčky 3, ktoré sa po rozložení stoličky zasunú do otvorov Q umiestnených na spodnej strane sedadla Q. O luby g sú pripevnené kovania Q, ktoré držia sedadlo Q a operadlo 7 a umožňujú, aby sa sedadlo Q vyklopilo o 90 ° k operadlu Z a následne po poskladaní kĺbu l, lubov g a nôh g k sebe sa preklopí sedadlo Q a operadlo 1 medzi ne. Kovanie sa skladá zo štyroch pántov Q.l až Ľ a zo štyroch plechov 55, ktoré pánty navzájom spájajú. Pánt 51 a pánt Ľ slúžia pri skladani na prisunutie sedadla Q a operadla 1 k lubom g. Pánt g umožňuje vyklápanie sedadla Q k operadlu 1 a pánt Q.2 slúži na preklápanie sedadla Q a operadla 1 do priestoru medzi nohami g.Skladacia stolička sa dá vyrábať v stolárskej dielni a je určená do malometrážnych bytov, karavanov, chát a všade tam, kde treba šetriť miesto.l. Skladacia stolička pozostávajúca z lubov (2), nôh (3), tyčiek (4), kovaní (5) sedadla (6) a operadla (7),v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že stredový otočný kĺb (l) je tvorený spojkami (l. l) na spojenie proti sebe stojacich lubov (2) a z tyčky (1.2) na ich spojenie do otočného celku.2. Skladacia stolička podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že luby (2) sú pevne prípevnené k nohám (3).3. Skladacia stolička podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že obsahuje aspoň dve kovania (5), ktoré sa skladajú z pántov (5.1 až 5.4) a z plechov (5.5), na ich vzájomné spojenie, otočenie operadla4. Skladacia stolička podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že kovania (5) sú (5) sú usporiadane s lubmi (2), sedadlom (6) a operadlom (7) ako pohyblivé spojenie.5. Skladacia stolička podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že obsahuje tyčky (4) upevnene na jej predných nohách (3) na zapadnutie do otvorov (8) situovaných v sedadle, na zañxovaníe nôh (3) proti pohybu.

MPK / Značky

MPK: A47C 4/02

Značky: stolička, skladacia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u6806-skladacia-stolicka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Skladacia stolička</a>

Podobne patenty