Čistiaca nádoba

Číslo patentu: U 594

Dátum: 05.10.1994

Autor: Domanický Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYTechnické riešenie sa týka čistiacej nádoby na čistenie po trubia vodným roztokom, hlavne na čistenie výčapných potrubí.Doteraz sa čistenie pivných výčapných potrubí vykonávalo tak,že pripravený čistiaci roztok sa nalial do prázdneho pivného suda. Na sud sa pripevnila narážacia hlavica s výčapným potrubím. Sud sa napojil na tlakový vzduch. Dtvorením ventilu na výčapnom pulteroztok prúdi zo suda cez potrubie, ktoré vyčistí.Tento spôsob čistenia pivného potrubia sa u nových pivných sudov vybavených vlastným uzatváracím ventilom a špeciálnym nará žačom s pivným potrubím a prívodom stlačeného vzduchu nedá použiť.Čistenie pivného výčapného potrubia aj pri používaní nových sudov z vlastným uzatváracim ventilom a narážačom umožňuje čistiaca nádoba podľa tohto riešenia,ktorého podstata spočíva v tom, že teleso čistiacej nádoby je opatrene výstupnou hlavicou na vzduchotesné napojenie narážača s pivným potrubím a otvormi na prívod stlačeného vzduchu, pričom hlavica je vzduchotesne spojená s vý tokovou trubicou.Čistiaca nádoba zabezpečuje naplnenie pripraveného čistiaceho roztoku, vzduchotesné uzatvorenie a napojenie narážača s výčapným potrubím a prívodom stlačeneho vzduchu. Otvorením ventilu na výčapnom pulte čistiaci roztok prúdi z nádoby cez potrubie, ktoréČistiaca nádoba na pripojenom výkrese pozostáva z vlastného telesa łnádoby s rukoväťou 2 V telesa nádoby je vytvorený závit do ktorého sa naskrutkuje hlavicał vybavená výtokovou trubicougL a otvormi §na prívod stlačeného vzduchu s dvojicou tesniacich elementov 6. Hlavica svojim tvarom zabezpečuje vzduchotesné napojenieČistiacu nádobu je možné využiť všade tam, kde sa čistia potrubia pre dopravu kvapalín, hlavne pri čisteni výčapných po trubi.Čistiaca nádoba na čistenie potrubia vodným čistiaoim prostriedkom, hlavne na čistenie pivnýoh výčapných potrubi,vyznačujúca sa tým, že pozostáva z telesaA, ktoré je vybavené výstupnou hlaviCou(3 na vzduchotesné napojenie arážača s pivným potrubim a otvormi 5)na prívod stlačeného vzdu hu, pričom h 1 avicaL 3)je vzdu chotesne spojená 5 výtokovou trubicou(4),

MPK / Značky

MPK: C23G 3/04

Značky: nádoba, čistiaca

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u594-cistiaca-nadoba.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čistiaca nádoba</a>

Podobne patenty