Prikrývka s tepelnoizolačnými vlastnosťami

Číslo patentu: U 5000

Dátum: 05.02.2008

Autori: Vranský Peter, Vranský Tomáš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 9. 1 I. 2007(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 20. 12. 2007(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD V PRIEMYSELNÉHO (45) Datum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 5. 2. 2008(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 20. 12. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnické riešenie sa týka prikrývky s tepelnými a izolačnýrni vrstvami, určenej pre využitie ako posteľná bielizeň v domácnostiach, hoteloch a podobne.Doteraz známe prikrývky sú väčšinou na báze rôzne prešivaných tepelných vrstiev s rozmanitou výplňou. Známe sú aj prikrývky, kde medzi dvomi tepelnoizolačnými výplňami je uzavretá iba jedna vzduchové. medzera, prípadne dve vzduchove medzery.Výhodou prikrývky podľa tohto riešenia sú vynikajúce tepelné vlastnosti s obzvlášť priaznivým izolačným efektom pri zachovaní ostatných dobrých fyzikálne - mechanických parametrov a priaznivej ekonomike.Prikrývka s tepelnoizolačnými vlastnosťami je tvorená štyrmi alebo piatimi termovýplňami na báze syntetických alebo prírodných rnateriálov, prešitýrni ñxačným šitím s netkanou textíliou a navzájom oddelenými tromi alebo štyrmi vzduchovýrni vrstvami, pričom termovýplne sú po obvode prikrývky spojené celoobvodovou ñxačnou lemovkou a celá prikrývka je obalená povrchovou tkaninou na báze 100 -nej bavlny alebo 100 -nej polyesterovej tkaniny alebo zmesovej tkaniny obsahujúcej od 35 do 65 polyesteru a od 35 do 65 bavlny.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom je na obrázku 1 znázomená prikrývka s 3 vzduchovýrni vrstvami a na obrázku 2 prikrývka so 4 vzduchovými vrstvami, obidve sú znázomené v priereze.Príklad uskutočnenia technického riešeniaPrikrývka s tepelnoizolačnými vlastnosťami je zhotovená zo štyroch vrstiev termovýplní 3, spevnených ñxačným šitím 6 spolu s netkanou textíliou 4. Všetky štyri vrstvy termovýplní sú po okrajoch zošité pomocou celoobvodovej ñxačnej lemovky 5 tak, že medzi nimi vniknú tri vzduchové vrstvy 2. Terrnovýplne sú na báze syntetických materiálov (syntetické vlákna) alebo prírodných materiálov. Celá prikrývka je obalená povrchovou tkaninou 1, rovnako zošitou po obvode ñxačnou lemovkou. Povrchová tkanina je zhotovená zo 100 -nej bavlnenej tkaniny, alebo 100 -nej polyesterovej tkaniny,alebo je zmesou 50 bavlny a 50 polyesteru.Prikrývka s tepelnoizolačnými vlastnosťami je zhotovená z piatich vrstiev termovýplní 3, spevnených ñxačným šitím 6 spolu s netkanou textíliou 4. Všetkých päť vrstiev termovýplní je po okrajoch zošítých pomocou celoobvodovej ŕixačnej lemovky 5 tak, že medzi nimi vniknú štyri vzduchove vrstvy 2. Tennovýplne sú na báze syntetických materiálov (syntetické vlákna) alebo prírodných materiálov. Celá prikrývka je obalená povrchovou tkaninou 1, rovnako zošitou po obvode ñxačnou lemovkou. Povrchová tkanina je zhotovená zo 100 -nej bavlnenej tkaniny alebo je zmesou 65 polyesteru a 35 bavlny.Príkrývku možno využiť ako posteľnú bielizeň, a to ako V domácnostiach, tak aj ubytovacích zariadeniach, hoteloch a podobne.Prikrývka s tepelnoizolačnými vlastnosťami, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je tvorená štyrmi alebo piatimi termovýplňami (3) na báze syntetických alebo prírodných materiálov, prešitými ñxačným šitím (6) s netkanou textíliou (4) a navzájom oddelenýrni tromi alebo štyrmi vzduchovýmí vrstvami (2), pričom termovýmlne sú po obvode prikrývky spojené celoobvodovou ñxačnou lemovkou(5) a celá prikrývka je obalená povrchovou tkaninou ( 1) na báze 100 -nej bavlny alebo 100 -nej polyesterovej tkaniny alebo zmesou tkaniny obsahujúcej od 35 do 25 polyesteru a od 35 do 65 bavlny.

MPK / Značky

MPK: A47G 9/00

Značky: prikrývka, vlastnosťami, tepelnoizolačnými

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u5000-prikryvka-s-tepelnoizolacnymi-vlastnostami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prikrývka s tepelnoizolačnými vlastnosťami</a>

Podobne patenty