Číslo patentu: U 491

Dátum: 08.06.1994

Autor: Šichta Martin

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 08.06.94 PRIEMYELNÉHO VLASTNICTVA1 Skladačka Oblasť techniky Technické riešenie sa týka hračky - skladačky, určenejna rozvíjanie tvorivých schopnosti.V súčasnom období existuje na trhu veľké množstvo rôznych skladačiek, ktorých účelom okrem zábavy je aj rozvíjanie fantázie a tvorivosti. Predložené technickériešenie rozširuje ponuku hračiek tohto typu.Podstatou skladačky podľa technického riešenia, pozostávajúcej z množiny prvkov je, že prvok je valcovitého tvaru opatrený kolmo na seba usporiadanými výstupkami a otvormi na plášti válca, pričom jedna podstava je opatrená výstupkomPrvok môže obsahovat dva rady výstupkov opačne oriento vaných a kolmo na ne rad otvorov prechádzajúcich valcovýmPrvok skladačky vo výhodnom prevedení obsahuje na plášti 8 výstupkov a 4 otvory, pričom na jednej podstave je v pozdĺžnej osi usporiadaný jeden výstupok a na druhej pod stave vyhĺbenina rovnakého tvaru.Ďalším výhodným znakom technického riešenia je, že výstupky sú valcovitého tvaru a otvory majú kruhový priemer zodpovedajúci priemeru výstupkov.Výhodou skladačky je, že umožňuje vytvárať 2 jednoduchých prvkov zložité konštrukcie podľa detskej fantázie.Umožňuje spájanie prvkov za sebou, .kolmo na seba v priesto re, ako aj šikmo. Manipulácia s prvkami je veľmi jednoduchá a ľahká.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je na obr. 1 znázornený prvok skladačky pri pohľade zpredu, na obr. 2 je prvok otočený o 90 O, na obr. 3 a 4 sú znázornené pohľady na podstavyprvku a na obr. 5, priklad ako môzu byt prvky skladačkyPrvok skladačky podľa technického riešenia tak ako je znázornený na obr. 1 až 4 je vyrobený zo zdravotne nezávadného plastu. Pozostáva z tela 1 válcovitého tvaru, na ktorom sú usporiadané výstupky g a otvory 1. Jeden prvok je opatrený deviatimi výstupkami g, z ktorých osem je usporiadaných na plášti a jeden na podstave valcovitého tela 1 prvku, pričom na druhej podstave je vytvorený otvor 1 - vyhĺbenina,v tvare výstupku g. Výstupky g sú usporiadané v dvoch radoch po štyri v jednom rade. Výstupky g sú valcovitého tvaru a otvory Q majú kruhový priemer rovnakej veľkosti ako jeJednotlivé prvky skladačky sa navzájom spájajú zasúvanim výstupkov g do otvorov §, pričom na pevné spojenie dvochprvkov je postačujúce spojenie prostredníctvom jedného výs tupku g a jedného otvoru QLopatrený kolmo na seba usporiadanými výstupkami a otvormi nam, prvok je valcovitého tvaruplášti válca, pričom jedna podstava je opatrená výstupkom aSkladačka podľa nároku 1, V y z n a Č u j ú c a 5 a t ý m, že prvok obsahuje dva rady výstupkov opačne orientovaných a kolmo na ne rad otvorov prechádzajúcich3. Skladačka podľa nároku 2, V y z n a č u j ú c a s a t ý m, že prvok obsahuje na plášti 8 výstupkov a 4 otvory. 4. Skladačka podľa nároku 2, v y z n a Č u j ú c a s at ý m, že prvok obsahuje na jednej podstave v pozdĺžnej osiusporiadaný jeden výstupok ana druhej podstave vyhĺbeninuSkladačka podľa nároku 2, v y 2 n a č u j ú c a s akruhový priemer zodpovedajúci priemeru výstupkov.t , že výstupky sú valcovitćho tvaru a otvory majú

MPK / Značky

MPK: A63F 9/12, A63F 9/10

Značky: skladačka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u491-skladacka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Skladačka</a>

Podobne patenty