Číslo patentu: U 486

Dátum: 08.06.1994

Autor: Patočka Fedor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA ÚŽITKO , OKrajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 08.06.94 PRIEMYSIELNEHO VLASTNICTVATechnické riešenie sa týka termosky na typizované fľaše.Doteraz známe termosky-prenosné chladničky, dostupné na našom trhu sú vyrábané z penového polystyrénu, obaleného termoplastom. Základná časť, doplnená vrchnákom vytvára kubický, termicky izolovaný priestor, torý je možné dodatočne chladiť nádobkami so zmrazenou chladiacou tekutinou. Nevýhodou tohto riešenia je, že pri otvorení termosky do chladdiaceho priestoru vniká okolitý teplý vzduch, čím sa chlaê diaci účinok pomerne rýchlo ruší.Uvedený nedostatok do značnej miery odstraňuje termoska na nápoje umiestnené v typizovaných fľašiach, ktorá sa vyznačuje tým, že chladiaci priestor je tvarovaný tak, aby sa pri otvorení termosky v podstate úplne vylúčil prístup teplého vzduchu k fľaši s chladným nápojom. Toto je dosiahnuté tým,že každá fľaša s chladeným nápojom sa umiestni vo zvislej polohe do určeného priestoru tvarovaného tak, že steny fľaše sa takmer dotýkajú izolačnej hmoty, čím sa vylúči prístup vzduchu k stenám fľaše.Prehľad obrázkov na gýkreseObrázok znázorňuje celkový pohľad na termosku určenú pre 2 typizované fľaše. Čiarkovane je vyznačený priestor pre uloženie fliaš.vyrobeného z termoplastu výplneného vhodným tepelnoizolačným materiálom, z mechanickej spojky 1 a spodnej časti 2vyrobenej z termoplastu výplneného vhodným tepelnoizolačným materiálom. V častiach g a 3sa nachádzajú 2 priestory i , ktoré s malou toleranoiou, umožňujúcou ľahké vkladanie a vyberanie fliaš kopírujú tvar týpizovaných fliaš. Vrohnák je opatrený držiakom, umožňujúcim ľahkú manipuláciu a prenášanie termosky.Príklad 2. Postupuje sa ako v Príklade 1 s tým rozdielom,že počet otvorov-priestorov É vo vrchnáku g a spodnej čas ti Ž je ľubovoľný s tým, že počet priestorov vo vrchnáku g zodpovedá počtom a umiestnením priestorom v spodnej časti 1.Termoske pre ľubovoľný počet typizovaných fliaš pozostávajúca z vrchnáku u opatreného držiakom a spodnej časti ,ktoré sú henneticky spojené mechanickou spojkou , vyznačujúca sa tým, že V tepelnoizolačnom materiáli vrchnáku i spodnej časti sú vytvorené zvislé otvory (4), ktoré s malou toleranciou kopírujú rozmery a tvar typizovaných fliaš.

MPK / Značky

MPK: B65D 81/38

Značky: termoska

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u486-termoska.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Termoska</a>

Podobne patenty