Biofermentor s recirkuláciou čpavkovej vody

Číslo patentu: U 479

Dátum: 08.06.1994

Autor: Jirkovský Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY5 Číslo prioritnej prihlášky (Sl) 17 Cl zDátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 08.06.94Technické riešenie sa týka biofermentora s recirkuláciouPri prevádzke známych biofermentorov prichádza k úniku dusikatých látok do okolitého ovzdušia. Tým prichádza jednak k znečisťovaniu životného prostredia a jednak k ochudobňovaniu výsledného produktu biofermentora - hnojiva - 0 tietoUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje biofermentor s recirkuláciou čpavkovej vody podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že pri biofermentore je umiestnená zberná nádrž kondenzátu s dopravným čerpadlom, na ktorého výtlak je napojené rozvádzacie potrubie zakončené rozprašovacím zariadením, umiestneným v hornej oblasti vnútorného pri estoru biofermentora.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že kondenzát obsahujúci čpavok - čpavková voda - neuniká voľne do ovzdušia. ale je zo zbernej nádrže kondenzátu opäť privádzaná do vnútorného priestoru biofermentora, kde zvlhćuje fermentovanúzmes a zároveň vracia dusikaté látky do fermentovanej zmesi.S ohľadom na jednoduchosť výroby je výhodné, kedrozpra šovacie zariadenie pozostáva 2 rúrok s radou otvorov.Z dôvodu bezpečnosti prevádzky zariadenia je výhodné, keď je zberná nádrž kondenzátu vybavená plavákovou reguláciouPrehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlený pomocou výkresu, na ktorom obr. 1 znázorňuje schématický rez biofermentorom s recirkuláciou ćpavkovej vody pri pohľade z boku a obr.Biofermentor 1 je zavezený fermentovanou zmesou g. K biofermentoru 1 je pripojený biofilter 5. Kondenzát vznikajúci pri prevádzke biofermentora ł a biofiltra je neznázorneným potrubim zvedený do zbernej nádrže 5 kondenzátu v ktorom je tiež umiestnené neznázornené dopravné čerpadlo, na ktorého výtlak je napojené rozvádzacie potrubie § zakončenć V hornej oblasti vnútorného priestoru Q biofermentora l rozprašovacimzariadením 1, ktoré je tvorené rúrkami s radou otvorov.Pri prevádzke ako biofermentora 1, tak i pripojenéhobiofiltra Q vzniká kondenzát (čpavková voda), ktorý sa neznázornenou sústavou potrubia odoberá V zbernej nádrži 5 kondenzátu, odkiaľ je čerpadlom vytlačovaný cez rozvádzacie potrubie Q k rozprašovaciemu zariadeniu 1, ktorým je rozprašovaný na fermentovaný materiál 2 vo vnútornom priestore Q biofermentoru ł. Fermentovaný materiál g sa tak zvlhčuje a zároveň sú muvrátené dusíkaté látky, ktoré by inak unikli do okolia.Bezpečnosť priestoru zaručuje plaváková regulácia hladi ny, umiestnená V zbernej nádrži 3 kondenzátu.Biofermentor s recírkuláciou ćpavkovej vody, vyznačujúci sa tým, že pri biofermentore (1) je umiestnená zberná nádrž (4) kondenzátu s dopravným čerpadlom, na ktorého výtlak je napojené rozvádzacie potrubie (5). zakončené rozprašovacim zariadením (7), umiestneným v hornej oblastiBiofermentor s recirkuláciou čpavkovej vody podľa nároku 1, vyznačujúcí sa tým, že rozprašovacie zariadenie (7)Biofermentor s recirkuláciou čpavkovej vody podľa nároku 1 alebo 2. vyznačujúci sa tým, že zberná nádrž (4) kon denzátu je vybavená plavákovou reguláciou hladiny.

MPK / Značky

MPK: C12M 1/107

Značky: biofermentor, čpavkovej, recirkuláciou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u479-biofermentor-s-recirkulaciou-cpavkovej-vody.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Biofermentor s recirkuláciou čpavkovej vody</a>

Podobne patenty