Rúnová textília spevnená ihlením a chemickým pojením

Číslo patentu: U 457

Dátum: 11.05.1994

Autori: Vančura Václav, Pecka Jiří, Vaníček Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 11.05.94 PRIEMYSIELNEHO VLASTNICTVA(54) Názov Rúnová texlília spevnená ihlcním a chemickým pojenímRúnová textília spevnená ihlením a chemickým pojenimTechnické riešenie sa týka rúnovej textílie tvorenej vláknitouvrstvou spevnenou ihlením a chemickým pojením.V súčasnej dobe sú vo svete vyrábané tri druhy textílií pre technické účely. Textílie zo sklenených vlákien, zo strižových syntetických vlákien a textílie z nekonečných vlákien tvorených ako rúno pod zvlákňovacou tryskou. Tieto rúnové textílie sa líšia zásadne svojimi vlastnosťami. Ako priklad je možné uviesť orientačné hodnoty pevnosti a ťažnosti pre jednotlivé typyDruh rúna strižova vl.Ďalšou dôležitou požiadavkou je dobrá rozmerová stabilita pri teplotách až do 200 OC, ktorá je nutná pri technickej aplikácii. Rúnové textílie zo sklenených vlákien sa vyznačujú pomerne vysokým počiatočným modulom, takmer absolutnou rozmerovou stálosťou, ale veľmi nízkou ťažnosťou.Rúnová textília tvorená nekonečnými vláknami pod tryskou má vysokú ťažnosť pri pomerne vysokej pevnosti textílie.Rúnová textília vyrobená zo strižových syntetických vlákien má nízkú ťažnosť avšak väčšiu ako textílie zo sklenených vlákien,nedostatočnú rozmerovú stabilitu a najnižšiu pevnosť zUvedené nedostatny rúnovej textílie zo strižových vlákien 0vláknitej vrstvy. Použité polyesterové vlákna majú jemnosť 0,25 až 0,60 tex. Ich priemerná pevnosť je najmenej 0,33 N tex 1, dĺžka strihu 55-150 mm a tažnost väčšia ako 60 , ktorá však vo finálnej textílii aspoň u 15 množstva vlákien nepoklesne pod 50 .Výhodou definovanej vlákennej zmesi je, že rúnová textília pripravená z týchto vlákien V doporučenom pomere sa svojimi vlastnosťami skoro približuje rúnovej textílii tvorenej nekonečnými vláknami pod tryskou a pri mnohých aplikáciach je schopná tieto rúna úplne nahradiť. Predovšetkým sú dosiahnuté zrovnateľné fažnosti a pevnosti textílie, ale aj ich rozmerovástabilita zostáva stále nižšia.Príklady vykonania technického riešeniaNa miešači vláknitých komponentov výrobnej linky pre výrobu ihlenej chemicky pojenej rúnovej textílie bolo namiešané 85 hmć nemodifikovaných polyesterových vlákien o jemnosti 0,45 tex a dĺžke strihu 85 mm, pevnosti 0.41 N/tex a tažnosti 66 , po fixácii 4 min. pri 200 OC za konštantnej dĺžky vlákna v priebehu fixácie klesla tažnost na 58 . Zostatok 15 hmď-bolo polyesterové vlákno o jemnosti 0.31 tex, dĺžke strihu 57 mm,pevnosti 0,43 N/tex a tažnosti 35 . Rúnová textília obsahovala 13,2 hmoi zosieťovaného pojiva a bola spevnená 180pozdĺž priečne pevnosť (N/5 cm) 630 (510) 520 (420) ťažnosť () 33 (22) 42 (26) V zátvorke sú hodnoty dosiahnuté pri použití bežnýchZa podmienok, podobných ako pri príklade 1, bola použitávláknitá zmes 0 dole uvedenom zložení a vlastnostiach vlákna.Jéhičná jemnosť (tex) 0,28 0,44 Obsah (hm.) 65 35 Dĺžka strihu (mm) 85 110 Pevnosť (N/tex) 0,50 0,47 Ťažnosť () 68 78 Ťažnosť po fixácii 200 °c 4 min.() 40 69Z 0 zmesi bola vyrobená rúnová textilia 0 plošnej hmotnosti 300pozdĺž priečne pevnosť (N/5 cm) 1050 (800) 800 (600) tažnosť () 43 (23) 48 (29)V zátvorke sú opäť uvedené hodnoty dosiahnuté pri použití

MPK / Značky

MPK: D04H 1/48, D04H 1/46

Značky: textília, pojením, chemickým, rúnová, spevnená, ihlením

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u457-runova-textilia-spevnena-ihlenim-a-chemickym-pojenim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rúnová textília spevnená ihlením a chemickým pojením</a>

Podobne patenty