Kvapalinové vážiace zariadenie

Číslo patentu: U 371

Dátum: 06.04.1994

Autor: Adamec Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(l FUEL ÚŽITKOVÝ VZOR z lRiešenie sa týka oblasti techniky zariadení na Váženie/meranie hmotnosti/ s využitím hlavne pre kuchynské potreby, no i v priemysle, poľnohospodárstve a pod.V súčasnosti sa hlavne v kuchynskyeh potrebách používajú rôzne mechanické váhy, ktoré sú pomerne zložité a tým aj príslušné cenovo, poruchovo a navyše majú len jednoúčelové využitie. Tiež sa používajú rôzne odmerky, ktoré sú ale pomerne nepresné a dajúsa spravidla použiť len na sypké a tekuté materiály.Nevýhody doterajších vážiacich zariadení odstraňuje zariadenie podľa úžitkového vzoru, ktoré bude jednoduché,prakticky bezporuchové, nenáročné na obsluhu a bude mať viacúčelové využitie.Podstata technického riešenia kvapalinového vážiaceho zariadenia podľa úžitkového vzoru spočíva v tom, že v nádobe,ktorá je z priehľadného materiálu alebo má prihľadné okienko,je umiestnená dalšie nádoba, na jednej z nádob je vytvorená stupnica na odčítanie váhy tak, aby bola z vonku viditeľná,do vonkajšej nádoby je naliata kvapalina /napr. voda/ do tej miry, aby sa čiara hladiny kvapaliny kryla s prvou ryskou stupnice /tzv. nulou/.Kvapalinové vážiace zariadenie je možné uskutočniť v zmyslebpisu podstaty technického riešenia tak, že obe nádoby budú vylisované z prfhľadného termoplastu dobrej mechanickej a tepelnej oddolnosti, zdravotne nezávadného. Stupnica je vytvorená - ociachovaná v závislosti od výšky hladiny vytlačeného objemu kvapaliny príslušnou hmotnosťou vloženej nádoby a do nej vloženej hmotnosti. Váženie sa prevádza taä, že V závislosti od vloženej hmotnosti do nádoby Q je kvapalina ponárajúcou sa nádobou vytláčaná a podľa výšky hladiny sa na stupnici odčíta konkrétna váha vloženej hmotnosti.Zariadenie bude mať viacúčelové využitie, nakoľko nádoby 1 a 3 bude možné využiť samostatne ako bežné nádoby na mieša nie, meranie objemu a podobne a to tak, že na nádobách ł a g budú vytvorené tiež stupnice na meranie objemu tekutých látok a orientačnej hmotnosti sypkých látok /múka,cukor,soľ,strukoviny a pod./ a hmotnosti tekutých látok /napr. olej/.Praktickosť použitia zariadenia bude v tom, že V prípade potreby váženia sa nádoby vložia do seba a z vodovodu sa napustí do nádoby l voda po rysku O, po skončení váženia sa voda vyleje a jednotlivé nádoby môžu slúžiť pre iný účel.Pre širší rozsah váženej hmotnosti je možné zariadenie vyhotoviť vo viacerých veľkostiach, napr. do 1 kg jedna veľkosť,do 5 kg dalšie veľkosť a tak dalej. U väčších veľkostí nad 1 kg bude vhodné H 3 na nádoba l, resp. aj nádobe g, vytvoriťdve uši na uchopenie, resp. rukoväte ako na vedre.Podľa princípu zariadenia je možné uskutočniť aj zariadenie o veľkých rozmeroch na priemyselné využitie.Kvapalinové vážiace zariadenie, vyznačujúce sa tým, že v nádobe /1/, ktorá je z priehľadného materiálu alebo má priehľadné okienko, je umiestnená nádoba /2/, na nédobe /1/ alebo /2/ je vytvorená stupnica na odčítanie váhy tak, aby bola z vonku viditeľná, do nádoby /1/ je naliata kvapalina do tej miery, aby sa čiara hladiny kvapaliny kryla s prvou ryskou stupnice /nulou/.

MPK / Značky

MPK: G01G 5/00

Značky: zariadenie, kvapalinové, vážiace

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u371-kvapalinove-vaziace-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kvapalinové vážiace zariadenie</a>

Podobne patenty