Prepisovacia ceruzka

Číslo patentu: U 345

Dátum: 02.02.1994

Autori: Bobčák Bruno, Molín Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

I (l l) Číslo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKA(3) Druh dokumentu U Dátum podania 02.08.93 5 Číslo priorilnej prihlášky (5 l) 17 Cl i Dátum priority B 43( 9/00 Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 02.02.94 PRIEMYSIELNÉHO VLASTNICTVATechnické riešenie sa týka prepisovacej ceruzky pozostávajúcej z klasickej rúrkovej písacej vložky a viacúčelovej recyklovateľnej rúčky.Prepisovacie ceruzky s guľôčkovým hrotom a rúrkovou náplňou sa vyrábajú v rôznych vyhotoveniach, od zásuvných s tlačidlovým mechanizmom až po jednoduché pri ktorých je rúrková písacie vložka zvyčajne vynenne vsadená do rúčky. Pri posledne zmiencnom druhu ceruziek bývajú rúčky zhotovené výnimočne z kovu,častejšie 2 rôznych druhov.plastov. Prepisovacie ceruzky v ncrozoberateľnom vyhotovení sú po vyčerpaní písacej náplne nepotrebné a odhadzujú sa. Kovový alebo umelohmotový materiál rúčky a kombinácia obidvoch materiálov písacej rúrkovej vložky robíVyšeuvedené nedostatky odstraňuje podľa predloženého technického riešenia prepisovacia ceruzka pozostávajúca z rúčky a rúrkovej náplne, ktorá je na písacom konci vybavená kúžeľovým nadstavcom prechádzajúcim s odstupom do valcového osadenia a podstata technického riešenia spočíva v tom, že rúčku tvorí rúrka velcoveho tvaru, ktorej vnútorný otvor má priemer zhodný s priemerom valcového osadenia kúžeľového nadstavca a rúrková náplň je svojim valcovým osadením zasunutá do otvoruPri tejto prepisovacej ceruzke je rúčka zhotovená z vytvrdeného papiera, dreva, spevneného dreveného odpadu, buničiny alebo iného ekologicky prijateľného materiálu.Prednosťou tohto riešenia sú veľmi nízke výrobné náklady na výrobu rúčky, ktorá je zhotovená z materiálu, ktorý je príjemný na ohmat, nekĺže, môže sa ľahko potláčať firemnými údajmi a reklamnými nadpismi a po spotrebovaní odložiť k recyklovateľným odpadkom alebo odhodiť medzi netriedené odpadky, kde po krátkom čase podľahne rozkladu bez vzniku škodlivých medziproduktov.Prehľad obrázkov na výkresePodstata technického riešenia je bližšie objasnená v čaľšom popise 5 odkazom na pripojený výkres na ktorom je v rozloženom pohľade znázornená zostavenie rúčky s písacou rúrkovou vložkou.Rúčku tvorí rúrka l valcového tvaru s priebežným vnútorným otvorom g stáleho priemeru zhotovená z vytvrdeného odpadového papiera. Rúrkova písacie vložka 1 sa nasadzuje do otvoru grúčky /vič šípka/ valcovým osadením 4 kúžeľovéno nadstavca Ž, pričom prstencové medzikružie základne Q kúžeľového nadstavce Ž sa opiera o čelo 1 niektorého z koncov rúrky l.Otvor g druhého konca rúrky l je v zobrazenom vyhotovení ponechaný otvorený, je však pripravený pre nasadenie jednoduchej záslepky, záslepky s gumou, závesným krúžkom, reklamným alebo firemným štítkom a podobne.Pokiaľ má napríklad taká koncovka ozdobné vyhotovenie určitej dĺžky, vyrába sa rúrka l v skrátenom vyhotovení, aby celková zostava rúrk l s touto koncovkou tvorila štandardnú dĺžkuobvyklú pri ceruzkách všeobecného vyhotovenia.Prepisovacia ceruzka, pozostávajúca z rúčky a rúrkovej písacej vložky, ktorá je na písacom konci vybavená kúžeľovým nadstavcom prechádzajúcim s odstupom do valcového osadenie, v y z n a č u j ú c a s a t ý m, že rúčku tvorí rúrka /1/ valcového tvaru ktorej vnútorný otvor /2/ má priemer zhodný s priemerom velcového osadenia /4/ kúžeľového nadstavca /5/ a rúrková písacie vložka /3/ je nasunutá valcovým osadenim /4/ do otvoru /2/ jedneho z koncov rúrky /l/.Prepisovacia ceruzka podľa nároku l, V y z n a č u j ú c as a t ý m, že rúrka /l/ je zhotovené z vytvrdeného papiera. dreva, spevneného dreveného odpadu alebo buničiny aleboiného ekologicky prijateľného materiálu.

MPK / Značky

MPK: B43K 9/00

Značky: ceruzka, prepisovacia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u345-prepisovacia-ceruzka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prepisovacia ceruzka</a>

Podobne patenty