Prostriedok pre impregnáciu a konečnú povrchovú úpravu dreva

Číslo patentu: U 343

Dátum: 02.02.1994

Autori: Samiec Dariusz, Samiec Aleš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY5 Číslo priorílnej prihlášky (Sl) n Ci i Dátum priority B 271( 3/50 B 27 K 5/02Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 02.02.94(54) Názov Prostriedok nn impregnácíu a konečnú povrchovú úpravu drevaProstriedok pre impregnáciu a konečnú povrchovú úpravu drevaTechnické riešenie sa týka zloženia ekologicky nezávadného prostriedku k impregnácii a konečnej povrchovej úprave dreva,ktorého komponentmi sú výhradne látky prírodného pôvodu,neškodiace zdraviu a životnému prostrediu.Konečná úprava povrchu dreva v nábytkárstve, domovej i bytovej architektúre, hračkárstve a čaľšich oblastiach umeleckej a úžitkovej kultúry sleduje vždy dva ciele preparovať drevnú hmotu tak, aby po dlhý čas odolávala mikrobiálnym a priesto~ rovým zmenám, hnilobe, práchniveniu a pod. a dalej aby sa drevu na vzhľad i ohmat zachoval, prípadne bol zvýraznený jeho charakteristický a neopakovateľný prírodný vzhľad. Prvému účelu slúži morenie dreva jeho napúšťanim rôznymi chemickými prostriedkami, ktoré nim prestupujú do rôznych hĺbok, kontrastujú jeho textúru a vo svojom dôsledku predstavujú toxickú prekážku biologickým procesom vnútorným i zaneseným zvonku, ktorých sprievodnými i konečnými znakmi sú hniloba a rozpad drevnej hmoty. Tieto napúšťadlá, často i na báze ortuti, odtekajú dovonkajšej atmosféry a ich prítomnosť zvlášť v interiéroch predswtavuje značné ohrozenie životného prostredia a zdravotnú záťaž. Podobne laky, nátery a politúry poskytujúce povrchu dreva poža» dovaný stupeň lesku sú obvykle dvojkomponentné roztoky a disperzie, obsahujúce riedidlá s nízkou tenziou pár, ktoré ešte dlhú dobu po vyschnutí a vytvrdení odtekajú.Iným pohľadom na úpravu povrchu dreva je nákladovosť a produktivita technolőgii, ktoré pracujú s tymito látkami. Existujúcespôsoby dokončovania povrchu dreva spočívajú obvykle v tom, že vybrúsený povrch dreva sa vybaví tromi až siedmimi nátermi na báze nitrolakov, pričom každá vrstva laku sa po vyschnutí pre brusuje. Jediný kladný efekt tohto spôsobu, vysoký lesk, sadocieľuje veľmi zdĺhavo, prácne a často za cenu, že v dôsledku atmosferických zmien dochádza k opticky viditeľnému stárnutiu povrchu, vzniku neprirodzeného sfarbenia dreva a jemných povrchových trhlín, ktoré urýchľujú celkovú deštrukciu dreva. Vzhľadom k vysokej toxicite pár musia byť lakovne vybavené odsávaním, obsluha musí byť vybavená individuálnymi ochrannými prostriedkami, zabraňujúcimi vdychovanie výparov a styku nechránenej pokožky s toxickými látkami. Najčastejšie sa laky nanášajú na pracovné povrchy striekaním a preto pri spracovaní veľkých plôch vznikajú veľké straty rozstrekom a odparovaním. Odsávacie zariadenia musia byť preto vybavené následným technologickým zariadením pre líkvidáciu škodlivých odpadových látok.Vyšeuvedené nedostatky odstraňuje podľa tohto technického riešenia prostriedok pre impregnáciu a konečnú úpravu dreva, nanášaný na pracovný povrch prednostne natieraním, tvorený základcvou impregnačnou zložkou a vrchnou, opakovateľnou náterovou zložkou a podstata technického riešenia spočíva v tom, že základnú impregnačnú zložku tvorí 800 až 1250 hmot. jednotiek riedidla vyrobeného z výlučne ovocných a/alebo rastlinných výťažkov, zatiaľ čo vrchnú náterovú zložku tvorí rozmelnený prírodný, prednostne včelí vosk granulovaný na 10 až 30 mm,rozpustený v riedidle tvorenom ovocnými a/alebo rastlinnými výťažkami. Podľa tohto technického riešenia je vhodné, aby pomer vosku a riedidla vo vrchnej náterovej zložke sa pohybo val v rozmedzí 15 až lzl.Drevené predmety impregnované a upravené týmto prostriedkomje možné ihned po povrchovej úprave baliť a expedovať bez obáv 0 narušenie povrchu. V priebehu 14 dní dochadza ku stabilizácii a tvrdnutiu povrchu dreva. Výrobky takto ošetrené sú zdraviu neškodné, pretože neobsahujú žiadne nežiadúce prídavné chemické látky a majú príjemný ovocný nádych a vôňu, čo je žiadúce zvlášť pri drevených hračkách, detskom a školskom nábytku a pod. Prostriedok je zaujímavý z technologického aekonomického hľadiska dalej i tým, že drevo nie je nutné napríklad v určitých prípadoch sušiť a napriek tomu je dokonale odolné voči vode a vlhkosti. Nezanedbateľnou prednosťou je tiež to,že drevo ošetrené prostriedkom podľa technického riešenia má estetický, teplý, jasne zlatý nádych, ktorý zachováva v najvyššej miere prirodzený vzhľad dreva. Povrch dreva je týmto prostriedkom spevnený a stabilizovaný natoľko, že je odolnývoči oderu a bežnému opotrebovaniu a preto je možné ho aplikovať i pri dokončení povrchu nášľapných plôch, paluboviek,parkiet a pod.Povrchová úprava priemyselne nevýsúšaného dreva sa uskutoční tak, že na očistený a výbrúsený povrch sa nanesie prvý náter tvorený hmotnostným pomerom lOO jedn. prírodných látok ku 30 jedn. riedidla získaného z ovocných a/alebo rastlinných výťažkov. Po tomto nátere sa predmet Odstaví pri teplote miestnosti na 10 hodín a potom sa brúsnym papierom so zrnitosťou 220 300 ľahko odstráni prípadná krupicovitá drsnosť. Nasleduje druhý náter voskovou emulziou, ktoré sa pripraví z 12 mm granulí včelieho vosku zaliateho riedidlom výrobeným z ovocia a rastlín a vosk s riedidlom sa následne zahrieva vo vodnom kúpeli s teplotou 40-50 °C. Pri tejto teplote sa vosk s riedidlom podobu 4 až 6 hodín mieša až do úplného rozpustenia vosku v riedidle, ich vzájomný hmotnostný pomer je l 3,5. Tento druhý náter sa nanáša bežnými náterovými prostriedkami alebo vtiera~

MPK / Značky

MPK: B27K 3/50, B27K 5/02

Značky: dřeva, prostriedok, konečnú, povrchovú, impregnáciu, úpravu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u343-prostriedok-pre-impregnaciu-a-konecnu-povrchovu-upravu-dreva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedok pre impregnáciu a konečnú povrchovú úpravu dreva</a>

Podobne patenty