Orezávač šupy zo zemiakov s použitím rezného nástroja žiletky

Číslo patentu: U 330

Dátum: 02.02.1994

Autor: Eliáš Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Číslo prioritncj prih|áškyr (51) 7 CL i Dátum priority A 47 17/02 Krajina priorityÚRAD - Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku I 2.0 I .94(54) Názov Orezávač šupy zo zemiakov s použitím reznćho nástroja žilctkyzemiakov s použitím rezněho nástroa žiletkUlasť techniky. Technické riešenie sa týka oblasti techniky domácich ku chynských potrieb.Doterajší stav techniky je konštrukčne riešený tak. že do nehrdzavejúcej ocele hrúbky 0.6 mm tvaru V v spodnej časti je pozdĺžny sek. v dĺžke cca 40 mm a obrúsený. Tým je vytvorená rez ná čast nástroja. Nástroj je ukončený okrúhlou rukovätou. Danútechniku vyrába firma KONVEX.Podstata technického riešenia orezávača šupy zo zemiakov sa vyznačuje oproti doterajšiemu stavu techniky tým. že ako rezný nástroj je použitá polovica druhotnej žiletky. Žiletka a vykrajovač očiek sú uchytené do dvojramennej vidlice tvaru U tromi skrutkami M 3. pričom ramená vidlice sú ohnuté o 180 ° na dĺžku šírky žiletky. Vsunutím žiletky do koncov ramien vidlice a priskrutkovaním je žiletka pevne uchytená. Funkčnost rezu je daná týn. že ramená vidlice sú ohnute do tvaru V cca 140 ° medzi ramenami a rukoväťou. pričom spodný okraj sa dotýka orezávaného predmetu a udáva hrúbku orezanej šupy. Nástroj je vyrobený z ne hrdzavejúcej ocele respektíve z PVC alebo ich oboch kombinácií.Výhody takto konštrukčne riešeného orezávača šupy zo zemiakov sú. že riešia ľahkú vymeniteľnost rezného nástroja. druhotné využitie polovice žiletky. jemný rez a umožňuje nastavitPrehľad obrázkov na v kresi.Na výkresí obr.1 je znázornený v náryse orezávač šupy zo zemiakov s použitím rezného nástroia žiletky a na obr.2 v bo koryse.Úrezávač šupy zo zemiakov s použitím rezného nástroia žiletky. technicky rieši uchytenie vyrezávača očiek a uchytenie polovice žiletky 3 pomocou troch skrutiek 2 na konštrukciu telesa Q.Konštrukcia telesa pozostáva z rukoväte a dvojramennej vidlice tvaru U ohnutej do tvaru V v uhle cca 1400. Tým jePriemyselná vzužiteľnost. Uvedená konštrukcia orezávača šupy zo zemiakov s použitím polovice žiletky umožňuje jednoduchú priemyselnú výrobu a s pred pokladaným dobrým odbytom.1. Orezávač šupy zo zemiakovnástroj je použitá polovica žiletky2, Urezávač šupy zo zemiakovje uchytená na rukoväti (4) pomocou3. Úrezávač šupy zo zemiakovrený vykrajovačnm očiek (1).

MPK / Značky

MPK: A47J 17/02

Značky: šupy, použitím, žiletky, zemiakov, ořezávač, nástroja, řezného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u330-orezavac-supy-zo-zemiakov-s-pouzitim-rezneho-nastroja-ziletky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Orezávač šupy zo zemiakov s použitím rezného nástroja žiletky</a>

Podobne patenty