Hybridný telefónny prístroj

Číslo patentu: U 3104

Dátum: 07.01.2002

Autor: Gajdušek Ľubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Číslo prihlášky 193-2001 Dátum podania prihlášky 12. 6. 2001Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 13. 11. 2001Číslo prioritnej prihlášky Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 7. 1. 2002 Vestník UPV SR č. 1/2002úžitkového vzoru verejnosti 13. 11.2001 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnické riešenie sa týka ovládania a komunikácie s mobilným telefónom tak, že mobilný telefón sa ovláda cez klávesnicu telefónneho prístroja na pevnú linku a hlasová komunikácia sa uskutočnuje cez mikrofón a slúchadlo telefónneho prístroja na pevnú linku.Súčastné trendy vo vývoji mobilných telefónov sú zamerané na miniaturizáciu aparátu, ovládacích prvkov, zavádzanim nových komplexných funkcií s nutnosťou nosenia mobilného telefónu v ruke, v taške, resp. zavesenom na opasku. Batériu mobilného telefónu je potrebné permanentne dobljat. Tento stav nevyhovuje hlavne starším ľudom, ľudom so slabšou alebo zníženou motorikou a ľudom technicky menej zdatným.Uvedené riešenie kombinuje výhody jednoduchého ovládania telefónneho prístroja na pevnú linku s aktuálnymi výhodami mobilného telefónu. Navrhované riešenie predpokladá prepojenie ovládacích a komunikačných pNkov mobilného telefónu s klávesnicou, slúchadlom a mikrofónom telefónneho prístroja na pevnú linku prostrednictvom prepojovacieho modulu, ktorýje riešený ako elektrické alebo elektricke-mechanické prepojenie. Elektricke-mechanické prepojenie zabezpečuje prevod z mechanického klávesového pola telefónneho prístroja na pevnú linku na príslušné klávesy klávesové pola mobilného telefónu pomocou tlačných spojovacích prvkovv kombinácii s prepojovaclmi káblami. Elektrické prepojenie predstavuje sústavu prepojovacích káblov prepájajúcich jednotiive prvky mobilného telefónu a telefónneho prístroja na pevnú linku. Telefónny pristroj na pevnú linku neobsahuje elektroniku na pripojenie k pevnej telefónnej sieti. Mobilný telefón môže byť zabudovaný priamo do telefónneho prístroja neodpojiteľne, odpojiteľne alebo pripojený ako samostatný extemý modul.Prehľad obrázkov na výkrese.Obrázok 1. - Telefónny pristroj na pevnú linku prepojený s mobilným telefónom cez prepojovací modul.prepojovaclm modulom § s klávesnicou g, slúchadlom Q a mikrofónom 7 telefónneho prístroja 9 na pevnú línkLLMobilný telefón 3 je permanentne. pripojený cez adaptérm na sieťové napätie. Toto riešenie umožňuje používat mobilný telefón i ako telefónny prístroj na pevnú linku bez obmedzení spôsobených míniaturizâciou a vlastnosťami mobilného telefónu i. NÄROKY NA OCHRANUHybridný telefónny prlstrojyyznačujúci sa tým, že slúchadlo (1), mikrofón (2) a klávesnica (3) mobilného telefónu (4) sú prepojené prepojovacím modulom (5) s klávesnicou (8), slúchadlom (6) a mikrofónom (7) telefónneho prístroja (9) na pevnú linku.

MPK / Značky

MPK: H04B 1/38, H04Q 7/32

Značky: prístroj, telefónny, hybridný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u3104-hybridny-telefonny-pristroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hybridný telefónny prístroj</a>

Podobne patenty