Zateplený kovový rám

Číslo patentu: U 3043

Dátum: 06.11.2001

Autori: Mikuš Milan, Mikuš Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 4 3Dátum podania prihlášky 12. 3. 2001 (13) Druh dokumentu U Dátum nadobudnutiaúčinkov úžitkového vzoru 20. 9. 2001Dátum podania prioritnej prihlášky (51) Im. CI.7Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 6. 11. 2001 Vestník UPV SR č. 1112001ÚRAD Dátum zápisu a sprístupnenia PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzom verejnosti 20. 9. 2001 VLASTNÍCIVA Číslo pôvodnej prihlášky SLOVENSKEJ REPUBLIKY v pripade vylúčenej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Zateplený kovový rámZateplený kovový rám patri do oblasti zaoberajúcej sa znižovaním tepelných strát z vykurovaných priestorov.Pri výrobe okien adverí sa vsúčasnosti používajú rámy vyhotovené z kovového materiálu. K výhodám patrí ich veľká pevnosť a dlhá životnosť. Kov okrem uvedenýchvýhod vymašąie sa aj tým,že je dobrý vodič tepla. Čo mamemiže rámy z nehovyrobené mnozñujú dobrý prestup tepla a to má za následok veľké tepelné straty počas vykurovacieho obdobia. . A .Uvedené nedostatky do určite miery odstraňuje použitie zatepleného kovového túmupň výrobe okien a dverí podľa tohto technického riešenia Jeho podstata spočíva vtom, že z kovového materiálu zhotovený rám má na plochách prednej, alebo zadnej stranynerozoberateľným spojom upevnené zaneplovacie pásy, ktoré sú z tepeluoizolačného materiálu. Zatepleným kovovým rámom použitým pri výrobe okien a dveri sa dosiahne miženie úniku tepla cez zateplenú časť na úroveň použitého tepelnoizolačnéhowmateriúlu pri čom pevnosť a životnosť rámu zostane nezneneauiPrehľad obrázkov na gýkreseTechnické riešenie bude bližšie osvetlené pomocou výkresu, naktorom je znázomený zateplený kovový rám.únik tepla cez rámy okien a dverí vyrobenýoh z kovového materiáluZatepiený kovový rám je uskutočnený zrámu lvyhotovenćho z kovového materiálu a zo zatepľovacích pásov g s tepelnoizolačnými vlastnosťami ktoré sú nerozobemleľným spojom - lepením upevnené na plochy prednej, alebo zadnej strany rámu. Tepelnoizolačná vlastnosť zateplovaeĺch pásov je zlepšení povrchovou úpravou drobnozrnným perlitom 1 LZateplený kovový rám podľa tohto technického riešenia je možné využiť pri výrobe okien a dveri u vykurovaných objektov, kde sa vyžaduje čo možno najmenšíZateplený kovový rám vyznačuje sa tým , že z kovového materiálu vyhotovený rám /l/ má na plochách prednej, alebo zadnej slranyzatepľovacie pásy /2/ upevnené nerozoberateľným spojom~ lepením.Zateplený kovový rám podľa nároku 1 vyznačlgie sa týmçžxazatepľovacie pásy/2/ majú vlastnosť tepelnoizolašného materiálu, pričom ich vrchná časť je povrchovo Inpravená jemnozrnným perlitom l 3/

MPK / Značky

MPK: E06B 3/263, E04B 1/74

Značky: kovový, zateplený

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u3043-zatepleny-kovovy-ram.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zateplený kovový rám</a>

Podobne patenty