Mechanická zábrana posedu vtákov

Číslo patentu: U 267

Dátum: 09.09.1993

Autori: Žitňanský Dušan, Ondrášik Igor, Žitňanská Helena

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Mechanická zábrana posedu vtákov- m - v Mechanická zábrana posedu vtákov. s.-. ŠH 25 ° x p. Ě 3 - N 5 rn ° . l I 12 9 m a mz Í ~ .T a t te 1Úžitkový vzor sa týka ochrany stavebných resp. pamiatkovýchobjektov proti posedu vtákov a tým aj ich ochrany protiPosedávanie väčšieho množstva vtákov, v mestách najmärozličných častiach íasad budov, akoa v dôsledku agresivity vtačieho trusu ich trvalé poškodzovanie.Doposiaľ používaná zábrany posedu vtákov sa obyčajne umiestñujú v blizkosti hniezd, napr. doskové zábrany posedu vtákov okolo lastovičich hniezd.Ostatné spôsoby zabránenia znečisťovania budov, resp. stavebných, alebo pamiatkových objaktov vôbec, ako napr. radikálne znižovanie počtu vtákov, sa stretávajú so silnýmodporom V radoch spolkov na ochranu zvierat.Mechanická zábrana posedu vtákov na stavebných resp.a lankom, uchytené medzi nimi v takej výške, ktorá bráni podleteniu vtákov pod lankom. Tyčky môžu byť opatrenéjedným, alebo viacerými otvormi na uchytenie lanka. pričom v mieste otvoru je výhodná urobiť sploštenie. Konce lanka je výhodné opatriť pružinou. Vtáci, ktori si sadajú na odpruženépri jeho kmitani odlietajú. Upevneniespôsobom podľa použitého materiálu.Výhody navrhovaného riešenia spočívajú že mechanickápodľa užitkového vzoru len minimálne. resp.nenarúša estetický vzhľad objektov a nespôsobuje vtákom, ktori kuUžitkový vzor je bližšie objasnený na výkresoch, na ktorých je na obr.1 työka .E dvomi otvormi a sploätenim v náryse a bokoryse, na obr. Ž dve tyćky pevne spojené, z toho jedna 5 jedným a druhá s dvomi otvormi a na obr.3 tyčky à lankomuchyteným na tyčky cez pružinu.Engkladv realizągig zigkgvghg ygru Príklad 1Tyčky L na mechanickú zábranu podľa obr.l sú opatrené dvomiotvormi 1, sploštenim Q a v dolnej časti závitom §.Tyčky 1 pre mechanickú zábranu podľa obr.2 sú pevne uchytené na podložka 1. pričom jedna z tyčiek l má jeden otvor 3 soMechanická zábrana podľa obr.3 je tvorená jedným parom tyčiek L a lankom 3 uchyteným na jednom konci k tyčke L cezpružinu Q a na druhom konci nepruäne.Mechanická zábrana poeedu vtákov je využiteľná všade tam,kde sa koncentrujú na stavebných.resp. pamiatkových objektochveľké množstvá vtákov a pritom znečisťujú a trvale Poäkodzujúl. Mechanická zábrana posedu vtákov na stavebných a pamiatkových objektoch vyznaćujúca sa tým, že je tvorená najmenej jedným párom tyčiek (1) a lankom (2) uchyteným medzi nimi vo výške2.Mechanická zábrana podľa bodu l vyznačujúca sa tým, že tyćky súopatrené najmenej jedným otvorom (3) na uchytenie lanka (2).3. Mechanická zábrana podľa bodu 1 a 2 vyznačujúca sa tým, želanko (2) je ukončené najmenej na jednom konci pružinou (4).4. Mechanická zábrana podľa bodu 1,2 a 3 vyznačujúca sa tým, že5. Mechanická zábrana podľa bodu 1 až 4 vyznaöujúca sa tým, žetyčky (1) sú na dolnom konci opatrené závitom (6).

MPK / Značky

MPK: A01M 29/00

Značky: mechanická, posedu, vtákov, zábrana

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u267-mechanicka-zabrana-posedu-vtakov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanická zábrana posedu vtákov</a>

Podobne patenty